Jeśli nie możesz dodać poczty iCloud Mail, kontaktów iCloud albo kalendarzy iCloud do programu Outlook

Jeśli potrzebujesz pomocy z obsługą poczty iCloud Mail, kontaktów iCloud albo kalendarzy iCloud w programie Outlook, spróbuj wykonać poniższe czynności. Ponadto pocztę iCloud Mail, kontakty iCloud i kalendarze iCloud możesz zawsze przeglądać z dowolnego urządzenia w witrynie iCloud.com.

Rzeczy, które należy najpierw sprawdzić

 1. Sprawdź, czy Twój komputer spełnia wymagania systemowe usługi iCloud i jest podłączony do Internetu.
 2. Pobierz aplikację iCloud dla Windows i zaloguj się za pomocą konta Apple ID. Jeśli masz kilka kont Apple ID, których używasz z usługą iCloud, sprawdź, czy zalogowano się do aplikacji iCloud dla Windows przy użyciu tego samego konta, z którego korzystasz na innych urządzeniach. 
 3. Sprawdź stronę Stan systemów, aby uzyskać informacje o wszelkich znanych problemach dotyczących usług iCloud Mail, Kontakty iCloud lub Kalendarze iCloud.
 4. Upewnij się, że ustawienia daty i godziny na komputerze PC są poprawne.
 5. Wykonaj kopie informacji przechowywanych w usłudze iCloud.

Widzisz powielone kalendarze lub kontakty? Dowiedz się, jak usunąć zduplikowane kalendarze lub usunąć zduplikowane kontakty

Aby skonfigurować usługę iCloud Mail w programie Outlooku lub jeśli nie używasz aplikacji iCloud dla Windows, skonfiguruj uwierzytelnianie dwupoziomowe dla konta Apple ID i zaloguj się do programu Outlook przy użyciu identyfikatora Apple ID orazhasła aplikacji.

Outlook

Dowiedz się, co należy zrobić, jeśli nie widzisz ostatnich zmian lub aplikacja iCloud dla Windows nie obsługuje Twojej wersji programu Outlook.

Jeśli nie widzisz ostatnio wprowadzonych zmian w programie Outlook

Jeśli zmiany, które niedawno zostały wprowadzone w programie Outlook, nie zostały uaktualnione na pozostałych urządzeniach, albo zmiany z pozostałych urządzeń nie pojawiają się w programie Outlook, wybierz w nim przycisk Odśwież.

Jeśli zainstalowana wersja programu Outlook nie jest obsługiwana

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że zainstalowana wersja programu Outlook nie jest obsługiwana przez usługę iCloud, odinstaluj wersję pakietu Office pobraną ze Sklepu Windows.

wykonaj te czynności, aby zainstalować pakiet Office 365.

iCloud Mail

Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji konta iCloud Mail albo wysyłaniu poczty z niego, spróbuj wykonać poniższe czynności.

Jeśli wiadomości e-mail zatrzymują się w skrzynce Wychodzące

 1. Przenieś wiadomość ze skrzynki Wychodzące do folderu Robocze albo usuń ją.
 2. Otwórz wiadomość w folderze Robocze lub Elementy usunięte i wybierz pozycję Wyślij ponownie.

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości

 1. Sprawdź, czy możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z witryny iCloud.com oraz swojego iPhone’a.
 2. Zamknij program Outlook.
 3. Wyloguj się z aplikacji iCloud dla Windows, a następnie zaloguj się.
 4. Ponownie uruchom program Outlook.

Jeśli nadal nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości:

Jeśli usługa iCloud Mail ma być domyślnym kontem do wysyłania poczty

Możesz zmienić ustawienia aplikacji Outlook, aby automatycznie wysyłać wiadomości z konta usługi iCloud Mail. Aby ustawić usługę iCloud Mail jako domyślne konto, wykonaj następujące czynności w programie Outlook 2010 lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Ustawienia konta.
 2. Na karcie Informacje wybierz opcję Ustawienia konta.
 3. Wybierz na liście swoje konto usługi iCloud Mail, a następnie wybierz polecenie Ustaw jako domyślne. Jeśli nie możesz wybrać polecenia Ustaw jako domyślne, oznacza to, że Twoje konto iCloud Mail jest już kontem domyślnym.

Kontakty i Kalendarze iCloud

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z używaniem kalendarzy i kontaktów iCloud w aplikacji iCloud dla Windows, wykonaj poniższe czynności. 

Wyłącz kontakty i kalendarze iCloud i włącz je ponownie

 1. Zamknij program Outlook.
 2. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 3. Odznacz pole wyboru Kontakty i kalendarze i wybierz polecenie Zastosuj.
 4. Poczekaj kilka sekund. Zaznacz pole wyboru Kontakty i kalendarze i wybierz polecenie Zastosuj.
 5. Otwórz aplikację Outlook.

Sprawdź, czy dodatek usługi iCloud dla programu Outlook jest włączony

Dodatek usługi iCloud dla programu Outlook przekazuje dane między usługą iCloud a programem Outlook. Wykonaj następujące czynności w programie Outlook 2010 lub nowszym, aby włączyć ten dodatek:

 1. Wybierz menu Plik.
 2. Wybierz przycisk Opcje w lewym panelu.
 3. Wybierz opcję Dodatki w lewym panelu okna Opcje programu Outlook.
 4. Sprawdź listę dodatków w sekcji Aktywne dodatki aplikacji. Jeśli dodatek iCloud znajduje się na liście Nieaktywne dodatki lub Wyłączone dodatki, upewnij się, że w menu rozwijanym obok pozycji Zarządzaj u dołu okna jest wybrana pozycja Dodatki COM. Następnie wybierz opcję Przejdź.
 5. Zaznacz pole wyboru iCloud Outlook Add-in, a następnie wybierz przycisk OK.
 6. Ponownie uruchom program Outlook.

Upewnij się, że usługa iCloud nie jest domyślnym kontem funkcji Pliki danych

Ustawienie usługi iCloud jako domyślnego konta w funkcji Pliki danych uniemożliwia synchronizację danych między urządzeniami. 

 1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Informacje > Ustawienia konta > Pliki danych. 
 2. Jeśli konto usługi iCloud jest wyświetlane jako konto domyślne w kolumnie Komentarze, zaznacz inne konto.
 3. Wybierz polecenie Ustaw jako domyślne.

Po wykonaniu tych kroków ponownie uruchom komputer. 

Funkcje usługi iCloud, które działają inaczej w aplikacji Outlook

Niektóre funkcje usługi iCloud działają w programie Outlook inaczej niż na urządzeniach firmy Apple. Poniżej opisaliśmy kilka porad ułatwiających korzystanie z programu Outlook za pomocą aplikacji iCloud dla Windows. 

Poczta i notatki

 • Foldery nadawców VIP nie są dostępne w programie Outlook.
 • Reguły pocztowe utworzone w programie Outlook nie są dostępne w aplikacjach pocztowych na innych urządzeniach ani w witrynie iCloud.com.
 • Podpisy są zachowywane lokalnie na urządzeniu. Podpisy utworzone w programie Outlook nie są dostępne na innych urządzeniach.

Nie ma oddzielnej aplikacji dla notatek. Notatki są zachowywane w folderze poczty. 

 • Notatki utworzone na innych urządzeniach znajdziesz w tym folderze.
 • Notatki opublikowane w tym folderze z poziomu programu Outlook nie pojawiają się na innych urządzeniach, ale są dostępne na każdym innym komputerze, na którym korzystasz z programu Outlook oraz aplikacji iCloud dla Windows po zalogowaniu się na to samo konto Apple ID.
 • Notatki usunięte z tego folderu są też usuwane na pozostałych urządzeniach.

Kontakty

 • Program Outlook importuje tylko pierwszy kontakt z zestawu wizytówek vCard. 
 • Jeśli chcesz dodać zestaw wizytówek vCard do programu Outlook, zaimportuj ten zestaw bezpośrednio w witrynie iCloud.com albo w aplikacji Kontakty systemu macOS. Utworzymy pakiet z całego zestawu i dodamy poszczególne wpisy jako oddzielne kontakty. 

Kalendarze

 • Załączniki dodane do kalendarzy w programie Outlook nie są widoczne w aplikacji Kalendarz dla systemu iOS ani Kalendarz dla systemu macOS (ani na odwrót).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: