Pomoc dotycząca korzystania z programu Outlook z aplikacją iCloud dla Windows

Wykonaj poniższe czynności, jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej korzystania z poczty, kontaktów i kalendarzy iCloud w programie Outlook. Dowiedz się też na temat funkcji usługi iCloud, które działają odmiennie na urządzeniach firmy Apple i w programie Outlook.

Przed rozpoczęciem: 

Jeśli nie masz urządzeń, które można uaktualnić do systemu iOS 9 lub OS X El Capitan, możesz zamiast tego skonfigurować dwustopniową weryfikację.

Rozwiąż problemy z powielonymi pozycjami

Sprawdź połączenie internetowe

 1. Spróbuj otworzyć stronę apple.com/pl. Bez połączenia z Internetem Twoje kalendarze, kontakty i przypomnienia z usługi iCloud nie będą uaktualniane w programie Outlook. Rozwiąż ewentualne problemy z połączeniem internetowym.
 2. Spróbuj otworzyć zabezpieczoną witrynę internetową na komputerze PC. Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie, na przykład „upłynął limit czasu połączenia”, musisz skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy.

Sprawdź ustawienia logowania

Jeśli masz kilka kont Apple ID, których używasz z usługą iCloud, być może logujesz się do aplikacji iCloud dla Windows przy użyciu innego konta niż to, z którego korzystasz na innych urządzeniach. Aby to sprawdzić, otwórz aplikację iCloud dla Windows i porównaj dane konta z dostępnymi na pozostałych urządzeniach.

Odśwież program Outlook

Jeśli zmiany, które niedawno zostały wprowadzone w programie Outlook, nie są uaktualniane na pozostałych urządzeniach albo zmiany z urządzeń nie pojawiają się w programie Outlook, kliknij w nim przycisk Odśwież. 

Mail

Uzyskaj pomoc dotyczącą konfigurowania usługi iCloud Mail i wysyłania z niej poczty.

Jeśli wiadomości e-mail zatrzymują się w skrzynce Wychodzące

Jeśli wiadomości e-mail zatrzymują się w skrzynce Wychodzące, wykonaj następujące czynności:

 1. Przenieś wiadomość ze skrzynki Wychodzące do folderu Robocze albo usuń ją.
 2. Otwórz wiadomość w folderze Robocze lub Elementy usunięte i kliknij pozycję Wyślij ponownie.

Jeśli nie możesz skonfigurować usługi Mail w aplikacji iCloud dla Windows

Aby móc korzystać z usługi iCloud Mail, musisz skonfigurować adres e-mail w domenie @icloud.com. Jeśli nie skonfigurujesz konta usługi iCloud Mail razem z kontem usługi iCloud, opcja Mail na koncie w aplikacji iCloud dla Windows może być wyszarzona. Po skonfigurowaniu adresu e-mail w domenie @icloud.com możesz uzyskać dostęp do opcji Mail po zamknięciu i ponownym uruchomieniu aplikacji iCloud dla Windows. Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal nie widzisz opcji Mail, wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie w aplikacji iCloud dla Windows.

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości przy użyciu adresu e-mail usługi iCloud, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że możesz wysyłać i odbierać wiadomości w witrynie iCloud.com i na urządzeniu z systemem iOS.
 2. Zamknij program Outlook.
 3. Wyloguj się z aplikacji iCloud dla Windows, a następnie zaloguj się ponownie.
 4. Uruchom ponownie program Outlook.

Jeśli nadal nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości, skorzystaj z pomocy dotyczącej programu Outlook lub skontaktuj się z nami

Jeśli poczta nie jest synchronizowana na wszystkich urządzeniach

Jeśli zauważysz, że musisz usuwać te same wiadomości e-mail ze skrzynek Przychodzące na każdym swoim urządzeniu, poczta może nie być synchronizowana między urządzeniami z systemem iOS i aplikacją iCloud dla Windows. Aby zsynchronizować swoje urządzenia, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Mail.
 3. Kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Ponownie zaznacz opcję Mail.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.
 6. Wyloguj się z aplikacji iCloud dla Windows, a następnie zaloguj się ponownie.

Jeśli urządzenia nadal nie są synchronizowane, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami

Jeśli usługa iCloud ma być domyślnym kontem do wysyłania poczty

Możesz zmienić ustawienia programu Outlook, aby automatycznie wysyłać wiadomości z konta usługi iCloud. Aby ustawić usługę iCloud jako domyślne konto, wykonaj następujące czynności w programie Outlook 2010 lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Ustawienia konta.
 2. Na karcie Informacje kliknij opcję Ustawienia konta.
 3. Wybierz na liście swoje konto usługi iCloud, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślne. Jeśli nie możesz kliknąć przycisku Ustaw jako domyślne, oznacza to, że Twoje konto usługi iCloud jest już kontem domyślnym.

Kalendarz, kontakty i przypomnienia

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z używaniem kalendarzy, kontaktów lub przypomnień w aplikacji iCloud dla Windows, wykonaj poniższe czynności. 

Przypomnienia iCloud otwarte na komputerze PC z systemem Windows są oznaczone etykietą Zadania i dostępne w sekcji Zadania.

Wyłącz i ponownie włącz kalendarz, kontakty i przypomnienia iCloud

 1. Zamknij program Outlook.
 2. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Poczta, kontakty, kalendarze i zadania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Odczekaj kilka sekund, z powrotem zaznacz opcję Poczta, kontakty, kalendarze oraz zadania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 5. Otwórz program Outlook.

Sprawdź, czy dodatek usługi iCloud dla programu Outlook jest włączony

Dodatek usługi iCloud dla programu Outlook przekazuje dane między usługą iCloud a programem Outlook. Wykonaj następujące czynności w programie Outlook 2010 lub nowszym, aby włączyć ten dodatek:

 1. Wybierz menu Plik.
 2. Kliknij przycisk Opcje w lewym panelu.
 3. Kliknij opcję Dodatki w lewym panelu okna Opcje programu Outlook.
 4. Sprawdź listę dodatków w sekcji Aktywne dodatki aplikacji. Jeśli dodatek iCloud Add-in znajduje się na liście Nieaktywne dodatki lub Wyłączone dodatki, upewnij się, że w menu rozwijanym obok pozycji Zarządzaj u dołu okna jest wybrana pozycja Dodatki COM. Następnie kliknij przycisk Idź.
 5. Zaznacz pole wyboru iCloud Outlook Add-in, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Uruchom ponownie program Outlook.

Upewnij się, że usługa iCloud nie jest domyślnym kontem funkcji Pliki danych

Ustawienie usługi iCloud jako domyślnego konta w funkcji Pliki danych uniemożliwia synchronizację danych między urządzeniami. 

 1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Informacje > Ustawienia konta > Pliki danych. 
 2. Jeśli konto usługi iCloud jest wyświetlane jako konto domyślne w kolumnie Komentarze, zaznacz inne konto.
 3. Kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.

Uruchom ponownie komputer

Wyłącz i ponownie włącz komputer.

Funkcje usługi iCloud, które działają odmiennie w programie Outlook

Niektóre funkcje usługi iCloud działają w programie Outlook inaczej niż na urządzeniach firmy Apple. Poniżej opisaliśmy kilka porad ułatwiających korzystanie z programu Outlook z aplikacją iCloud dla Windows. 

Poczta i notatki

 • Foldery nadawców VIP nie są dostępne w programie Outlook.
 • Reguły pocztowe utworzone w aplikacji Outlook nie są dostępne w aplikacjach pocztowych na innych urządzeniach ani w witrynie iCloud.com.
 • Podpisy są zachowywane lokalnie na urządzeniu. Podpisy utworzone w programie Outlook nie są dostępne na innych urządzeniach.

Nie ma oddzielnej aplikacji dla notatek. Notatki są zachowywane w folderze poczty. 

 • Notatki utworzone na innych urządzeniach znajdziesz w tym folderze.
 • Notatki opublikowane w tym folderze z programu Outlook nie pojawiają się na innych urządzeniach, ale są dostępne na każdym innym komputerze, na którym korzystasz z programu Outlook oraz aplikacji iCloud dla Windows po zalogowaniu się na to samo konto Apple ID.
 • Notatki usunięte z tego folderu są też usuwane na pozostałych urządzeniach.

Kontakty

 • Program Outlook importuje tylko pierwszy kontakt z zestawu wizytówek vCard. 
 • Jeśli chcesz dodać zestaw wizytówek vCard do programu Outlook, zaimportuj ten zestaw bezpośrednio w witrynie iCloud.com albo w aplikacji Kontakty systemu macOS. Utworzymy pakiet z całego zestawu i dodamy poszczególne wpisy jako oddzielne kontakty. 

Kalendarze

 • Załączniki dodane do kalendarzy w programie Outlook nie są widoczne w aplikacji Kalendarz dla systemu iOS ani Kalendarz dla systemu macOS (ani na odwrót).

Przypomnienia (Zadania)

Podobnie jak w przypadku kalendarzy i kontaktów swoje przypomnienia musisz dodawać w sekcji iCloud funkcji Zadania w programie Outlook. W przeciwnym razie nie zostaną one zsynchronizowane z usługą iCloud.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: