Pomoc dotycząca powielonych kalendarzy iCloud

Jeśli po skonfigurowaniu Kalendarza iCloud widzisz na swoim telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub PC powielone kalendarze lub wydarzenia, wykonaj czynności opisane poniżej.

Odświeżenie kalendarzy

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 7 lub nowszym otwórz aplikację Kalendarz, a następnie stuknij kartę Kalendarze u dołu ekranu, aby zobaczyć listę swoich kalendarzy. Przesuń w dół po liście, aby odświeżyć.
 • Na komputerze Mac otwórz aplikację Kalendarz i wybierz kolejno opcje Widok > Odśwież kalendarze.
 • Na komputerze z systemem Windows na pasku narzędzi programu Outlook w sekcji iCloud kliknij przycisk Odśwież.

Jeśli powielone kalendarze nadal są widoczne, wyszukaj opis problemu poniżej, aby uzyskać pomoc.

Usuwanie powielonych kalendarzy na komputerze Mac

Aby ukryć powielone kalendarze w aplikacji Kalendarz na komputerze Mac lub je usunąć, wykonaj czynności opisane poniżej.

Ukrywanie kalendarzy na komputerze Mac

 1. Otwórz program Kalendarz. Jeśli nie jest widoczna lista kalendarzy, kliknij przycisk Kalendarze w lewym górnym rogu.
 2. Wyszukaj obszar Na moim Macu. 
 3. Porównaj wydarzenia w sekcji Na moim Macu z wydarzeniami w kalendarzach iCloud. 
 4. Jeśli kalendarze w usłudze iCloud zawierają wszystkie wydarzenia, a kalendarze na komputerze Mac zawierają tylko powielone elementy, możesz ukryć kalendarze na komputerze Mac. Aby ukryć kalendarz, usuń zaznaczenie jego pola wyboru w sekcji Na moim Macu.

Usuwanie kalendarzy z komputera Mac

Jeśli wybierzesz opcję usunięcia kalendarzy z komputera Mac, usuń tylko te, które znajdują się w sekcji Na moim Macu. Nie usuwaj kalendarzy w żadnych innych sekcjach, takich jak iCloud, Subskrypcje, Inne ani pozostałe usługi kalendarzy.

Aby usunąć kalendarze na komputerze Mac, wykonaj następujące czynności: 

 1. Utwórz kopie danych kalendarza iCloud.
 2. W sekcji Na moim Macu kliknij kalendarz, który chcesz usunąć. 
 3. Możesz usunąć kalendarz na dwa sposoby:
  • Wybierz kolejno opcje Edycja > Usuń.
  • Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Dowiedz się, jak usunąć powielone wydarzenia z aplikacji Kalendarz.

Usuwanie powielonych kalendarzy z komputera PC z systemem Windows

Aby ukryć powielone kalendarze na komputerze PC z systemem Windows lub je usunąć, wykonaj czynności opisane poniżej.

Ukrywanie kalendarzy na komputerze PC z systemem Windows

 1. Otwórz program Outlook i kliknij opcję Kalendarz. Jeśli nie widzisz listy kalendarzy, rozwiń panel: kliknij przycisk strzałki w prawo znajdujący się nad przyciskiem Okienko nawigacji (Outlook 2007), przyciskiem Foldery (Outlook 2010) lub przyciskiem Wszystkie foldery (Outlook 2013 lub nowszy).
 2. W lewym okienku wyszukaj sekcję Moje kalendarze. W programie Microsoft Outlook możesz wyszukać swoje lokalne kalendarze w obszarze Moje kalendarze (plik DATA programu Outlook). Domyślnie to pole powinno być zaznaczone, by był możliwy dostęp do lokalnego kalendarza.
 3. Porównaj wydarzenia w sekcji Moje kalendarze z wydarzeniami w kalendarzach iCloud. 
 4. Jeśli kalendarze w usłudze iCloud zawierają wszystkie wydarzenia, a kalendarze na komputerze PC zawierają tylko powielone elementy, ukryj kalendarze na komputerze PC. Aby ukryć kalendarz, usuń zaznaczenie pola wyboru obok kalendarza. Jeśli niektórych wydarzeń z komputera PC nie ma w usłudze iCloud, spróbuj ręcznie zaimportować wydarzenia do usługi iCloud. Otwórz aplikację iCloud dla Windows, usuń zaznaczenie pola wyboru „Poczta, kontakty, kalendarze oraz zadania” i kliknij przycisk Zastosuj. Zaznacz ponownie pole wyboru i kliknij przycisk Zastosuj.

Usuwanie lokalnych kalendarzy na komputerze PC z systemem Windows

 1. Utwórz kopie danych kalendarza iCloud.
 2. W sekcji Moje kalendarze na komputerze PC kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, który chcesz usunąć, i wybierz opcję Usuń kalendarz. Program Outlook nie umożliwia usunięcia kalendarza domyślnego, ale powinno być możliwe usunięcie wszystkich pozostałych kalendarzy, do których masz uprawnienie usuwania.

Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch znajdują się powielone kalendarze Google

Jeśli w Kalendarzu iCloud są widoczne powielone dane kalendarza Google, możesz ukryć lub usunąć kalendarz Google.

Ukrywanie kalendarza Google

 1. Otwórz program Kalendarz.
 2. Stuknij opcję Kalendarze na dole ekranu.
 3. Wyszukaj sekcję Gmail.
 4. Stuknij opcję Wszystko (Gmail), aby ukryć wszystkie kalendarze z konta Gmail. Możesz też stuknąć konkretny kalendarz z konta Gmail, aby go ukryć.

Usuwanie kalendarza Google

Wybierz kolejno Ustawienia > Kalendarz > Konta, stuknij opcję Gmail, a następnie wyłącz opcję Kalendarze.

Brak kalendarzy z obszaru Na moim Macu w systemie macOS

Aby wyświetlić sekcję Na moim Macu w aplikacji Kalendarz w systemie macOS, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Kalendarz.
 2. Wybierz dowolne kalendarze z sekcji Inne, np. Urodziny.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy poza obszarem wybranej opcji, a następnie wybierz Nowy kalendarz. Ta czynność spowoduje utworzenie lokalnego kalendarza w sekcji Na moim Macu.

Zarządzanie kalendarzami ze świętami i urodzinami

W sekcji Inne na liście kalendarzy znajdziesz kalendarze do oznaczania świąt, urodzin i innych wydarzeń. Jeśli nie chcesz ich widzieć, możesz je ukryć.

Ukrywanie kalendarzy ze świętami i urodzinami na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac

Aby ukryć kalendarz Święta w aplikacji Kalendarz na urządzeniu z systemem iOS:

 1. Otwórz aplikację Kalendarze.
 2. Stuknij opcję Kalendarze na dole ekranu.
 3. Przewiń w dół do sekcji Inne i stuknij opcję Święta w Stanach Zjednoczonych lub Urodziny, aby ukryć wybrany kalendarz.

Aby ukryć kalendarz Święta w aplikacji Kalendarz na komputerze Mac:

 1. Otwórz aplikację Kalendarz.
 2. Przejdź do listy Kalendarz po lewej stronie okna i wyszukaj sekcję Inne.
 3. Usuń zaznaczenie pola kalendarza Święta w Stanach Zjednoczonych lub Urodziny.

Zarządzanie powielonymi urodzinami na urządzeniu z systemem iOS

Jeśli widzisz dla pojedynczego kontaktu wiele wydarzeń związanych z urodzinami, sprawdź, czy nie masz dla danej osoby zapisanej więcej niż jednej wizytówki. Otwórz aplikację Kontakty, stuknij pole Szukaj u góry ekranu, a następnie wpisz nazwę kontaktu. Jeśli widzisz wiele wyników dla tego samego kontaktu, stuknij kontakt, a następnie opcję edycji, aby zarządzać danymi kontaktowymi wybranej osoby, usuwać je lub je konsolidować.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: