Jeśli masz powielone wydarzenia w kalendarzu iCloud

Jeśli po skonfigurowaniu Kalendarza iCloud widzisz na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub PC powielone kalendarze lub wydarzenia, wykonaj czynności opisane poniżej.

Ukrywanie i ponowne pokazywanie kalendarzy na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac

Aby ukryć i ponownie pokazać kalendarze w aplikacji Kalendarz na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij opcję Kalendarze.
 2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru kalendarza na liście kalendarzy, aby pokazać lub ukryć wydarzenia kalendarza.

Aby ukryć i ponownie pokazać kalendarze w aplikacji Kalendarz na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż listę kalendarzy.
 2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru kalendarza na liście kalendarzy, aby pokazać lub ukryć wydarzenia kalendarza. Aby pokazać lub ukryć wydarzenia ze wszystkich kalendarzy, naciśnij klawisz Command podczas zaznaczania lub odznaczania pola wyboru dowolnego kalendarza.

Ukrywanie i ponowne pokazywanie kalendarza świąt i urodzinowego

Aby ukryć i ponownie pokazać kalendarz świąt i urodzinowy w aplikacji Kalendarz na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij opcje Święta i Urodziny, aby święta narodowe oraz urodziny z aplikacji Kontakty były widoczne w wydarzeniach.
 2. Zaznacz lub odznacz opcję Pokazuj kalendarz świąt lub Pokazuj kalendarz urodzinowy.

Aby ukryć i ponownie pokazać kalendarz świąt i urodzinowy w aplikacji Kalendarz na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno opcje Kalendarz > Preferencje, a następnie kliknij pozycję Ogólne. 
 2. Zaznacz lub odznacz opcję Pokazuj kalendarz urodzinowy.

Jeśli widzisz dla pojedynczego kontaktu na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wiele wydarzeń związanych z urodzinami, sprawdź, czy nie masz dla danej osoby zapisanej więcej niż jednej wizytówki. Otwórz aplikację Kontakty, stuknij pole Szukaj u góry ekranu, a następnie wpisz nazwę kontaktu. Jeśli widzisz wiele wyników dla tego samego kontaktu, stuknij kontakt, a następnie opcję edycji, aby zarządzać danymi kontaktowymi wybranej osoby, usuwać je lub je konsolidować.

Usuwanie lokalnych kalendarzy na komputerze Mac lub komputerze PC z systemem Windows

Aby usunąć lokalne kalendarze na komputerze Mac:

 1. Utwórz kopie danych kalendarza iCloud.
 2. W sekcji Na moim Macu kliknij kalendarz, który chcesz usunąć. 
 3. Możesz usunąć kalendarz na dwa sposoby:
  • Wybierz kolejno opcje Edycja > Usuń.
  • Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Aby usunąć lokalne kalendarze na komputerze PC:

 1. Utwórz kopie danych kalendarza iCloud.
 2. W sekcji Moje kalendarze na komputerze PC kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, który chcesz usunąć, i wybierz opcję Usuń kalendarz. Program Outlook nie umożliwia usunięcia kalendarza domyślnego, ale powinno być możliwe usunięcie wszystkich pozostałych kalendarzy, do których masz uprawnienie usuwania.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: