Wyświetlanie wygaszacza ekranu na komputerze Mac

Możesz skonfigurować komputer Mac tak, aby wyświetlał wygaszacz ekranu automatycznie po wybranym okresie braku aktywności lub po ręcznym włączeniu.

Wybieranie wygaszacza ekranu

Komputer Mac zawiera kilka wygaszaczy ekranu mogących wyświetlać zdjęcia, wiadomości, grafikę z biblioteki programu iTunes lub zdjęć i inne rzeczy. 

  1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Wygaszacz i biurko.
  2. Kliknij kartę Wygaszacz ekranu. Po lewej stronie okna widoczne są dostępne wygaszacze ekranu, a po prawej podgląd wybranego wygaszacza.
  3. Kliknij wygaszacz ekranu, aby go wybrać. Aby zobaczyć podgląd pełnoekranowy, najedź kursorem na podgląd i kliknij przycisk Podgląd, który się w nim pojawi.

Aby utworzyć wygaszacz ekranu z pokazem slajdów, wybierz jedną z opcji tego rodzaju, np. Zmienne, Odblaski, Origami lub Przes. płytki. Następnie w menu rozwijanym Źródło wybierz własne zdjęcia lub jedną z wbudowanych kolekcji slajdów.

Wybieranie momentu uruchomienia wygaszacza ekranu i jego rodzaju

Użyj menu rozwijanego „Uruchom po”, aby wybrać, jak długo komputer Mac musi być nieaktywny, zanim włączy się wygaszacz ekranu. Jeśli nie chcesz, aby wygaszacz ekranu się włączał, wybierz Nigdy.

Przycisk Aktywne narożniki oferuje opcje włączania i wyłączania wygaszacza ekranu lub usypiania ekranu przez przejechanie kursorem w jeden z narożników ekranu. Wybierz z menu podręcznego opcję odpowiadającą określonemu narożnikowi.

Wymaganie hasła po uruchomieniu wygaszacza ekranu

Możesz skonfigurować komputer Mac tak, aby wymagał hasła logowania do odblokowania ekranu po włączeniu wygaszacza ekranu:

  1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Ochrona i prywatność.
  2. Kliknij kartę Ogólne.
  3. Wybierz opcję wymagania hasła po uśpieniu lub włączeniu wygaszacza ekranu.

Wyłączanie lub usypianie ekranu

Do pokazywania wygaszacza ekranu komputer Mac używa procesora, układu graficznego i wyświetlacza. Aby oszczędzać energię, możesz użyć preferencji oszczędzania energii, aby określić, jak długo komputer Mac musi być nieaktywny, aby wyświetlacz został wyłączony lub uśpiony.

  1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Oszczędzanie energii.
  2. Za pomocą suwaka wybierz czas braku aktywności. Jeśli ustawisz ekran tak, aby wyłączał się, zanim rozpocznie się wygaszacz ekranu, wygaszacz nie będzie uruchamiał się po okresie braku aktywności.

Jeśli używasz komputera przenośnego, np. MacBooka Pro, możesz ustawić różne czasy w zależności od tego, czy używasz baterii czy zasilacza.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: