Drukowanie z komputera Mac

Jak wydrukować zdjęcia lub dokumenty za pomocą podłączonej drukarki.

Jak wydrukować dokument

 1. Otwórz dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Z menu Plik wybierz opcję Drukuj albo naciśnij klawisze Command (⌘)-P.
  Okno drukowania
 3. W menu podręcznym Drukarka wybierz drukarkę.
  Może minąć chwila, zanim drukarka się pojawi. Jeśli drukarka się nie pojawi, skorzystaj z pomocy dotyczącej rozwiązywania problemów z drukarkami.
 4. W razie potrzeby zmień ustawienia opcji drukowania. Opcje te są zależne od drukarki i aplikacji używanej do drukowania. Opcje takie jak np. drukowanie czarno-białe, drukowanie dwustronne, drukowanie na papierze określonego formatu czy drukowanie na określonym nośniku różnią się w zależności od drukarki i aplikacji. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły, aby wyświetlić więcej opcji, lub przycisk Ukryj szczegóły, aby zmniejszyć ich liczbę. 
 5. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać zadanie do kolejki drukowania.

Jak zarządzać zadaniami drukowania

Gdy klikniesz przycisk Drukuj, dokument trafi do kolejki drukowania i zostanie automatycznie przesłany do drukarki. Kolejkę drukowania możesz otworzyć na jeden z następujących sposobów:

 • Kliknij ikonę drukarki w Docku. Ikona drukarki jest widoczna tylko wtedy, gdy w kolejce znajdują się dokumenty do wydrukowania.
 • Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Drukarki i skanery. Wybierz drukarkę z listy i kliknij opcję Otwórz kolejkę drukarki.

Kolejka drukarki

Po otwarciu kolejki drukowania możesz wykonać dowolne z następujących czynności:

 • Sprawdzić, czy dla drukarki są wyświetlane jakiekolwiek komunikaty o stanie, takie jak „Drukarka nie jest podłączona”.
 • Sprawdzić, które dokumenty są aktualnie drukowane, które czekają na wydrukowanie oraz które nie mogły zostać wydrukowane z powodu problemu z drukarką lub połączeniem między komputerem a drukarką.
 • Wstrzymać lub wznowić drukowanie dokumentu albo usunąć dokument z kolejki.
 • Wyświetlić ustawienia drukarki i inne informacje na jej temat, takie jak jej nazwa i poziom zużycia materiałów eksploatacyjnych.
 • Wyświetlić podgląd dokumentu przez dwukrotne kliknięcie go lub zaznaczenie go i naciśnięcie klawisza spacji.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij znak zapytania w oknie drukowania lub w oknie preferencji Drukarki i skanery.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: