Jak wybrać inny dysk startowy

Jeśli posiadasz inny dysk startowy zawierający zgodny system operacyjny, możesz uruchamiać komputer Mac z tego dysku zamiast z bieżącego dysku startowego.

Domyślnie komputer Mac jest uruchamiany z wbudowanego dysku twardego, ale dyskiem startowym może być dowolne urządzenie pamięci masowej zawierające system operacyjny zgodny z tym komputerem Mac. Na przykład jeśli zainstalujesz system macOS lub Microsoft Windows na dysku wewnętrznym lub zewnętrznym, komputer Mac może rozpoznać go jako dysk startowy. Możesz wówczas wykonać czynności z tego artykułu, aby uruchomić komputer z tego dysku.

Korzystanie z preferencji Dysk startowy

Gdy korzystasz z preferencji Dysk startowy w celu wyboru dysku startowego, komputer Mac uruchamia się z tego dysku do momentu wyboru innego.

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Dysk startowy.
 2. Kliknij ikonę  i wprowadź hasło administratora.
 3. Wybierz dysk startowy, a następnie uruchom komputer Mac ponownie.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają temu komputerowi Mac na używanie zewnętrznego dysku startowego, sprawdź ustawienie Rozruch zewnętrzny w Narzędziu bezpiecznego rozruchu.

Korzystanie z Menedżera uruchamiania

Jeśli korzystasz z Menedżera uruchamiania w celu wyboru dysku startowego, komputer Mac uruchamia się z tego dysku jeden raz, a następnie powraca do dysku wybranego w Preferencjach dysku startowego.

 1. Przytrzymaj klawisz Option natychmiast po włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera Mac.
 2. Puść klawisz Option, gdy otworzy się okno Menedżera uruchamiania.
  Jeśli komputer Mac jest chroniony hasłem sprzętowym, możesz puścić klawisz po pojawieniu się monitu o wprowadzenie hasła.
 3. Wybierz dysk startowy komputera, a następnie kliknij strzałkę po jego ikoną lub naciśnij klawisz Return. 
  Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Control podczas tego kroku spowoduje zachowanie wyboru w preferencjach Dysk startowy, dzięki czemu ustawienie będzie obowiązywało do momentu zmiany.

Jeśli komputer Mac używa systemu OS X Lion 10.7.3 lub nowszego, tej metody można też użyć w celu uruchomienia komputera z dysku backupu Time Machine. Menedżer uruchamiania identyfikuje dysk backupu z Time Machine jako „EFI Boot”.

Jeśli nie możesz wybrać dysku startowego lub uruchomić z niego komputera

Upewnij się, że dysk startowy korzysta z wersji systemu macOS lub Windows zgodnej z danym modelem komputera Mac. 

Jeśli używasz komputera iMac Pro, sprawdź ustawienia w Narzędziu bezpiecznego rozruchu. Od tych ustawień zależy, czy można uruchamiać komputer z innego dysku.

Jeśli w Menadżerze uruchamiania nie widzisz swojego dysku startowego, naciśnij kombinację klawiszy Option-Shift-Command-Kropka. Aby podnieść bezpieczeństwo systemu, komputery Mac z uaktualnionym oprogramowaniem nie wyświetlają urządzeń mających oprogramowanie sprzętowe Option ROM, dopóki w Menedżerze uruchamiania nie zostanie naciśnięta ta kombinacja klawiszy w celu wczytania oprogramowania sprzętowego. Wykonuj tę czynność, ilekroć chcesz uruchomić komputer z takiego urządzenia lub z dysku startowego z nim połączonym.

Na modelach komputera Mac z początku 2015 r. i starszych można wyłączyć tę funkcję zabezpieczeń, aby oprogramowanie sprzętowe Option ROM było wczytywane automatycznie. W ten sposób usuwasz ważne zabezpieczenie przed potencjalnym nieuprawnionym dostępem do komputera Mac przez inne osoby, które mają do niego fizyczny dostęp.

 1. Otwórz aplikację Terminal. Znajdziesz ją w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Programy. 
 2. Wprowadź tekst sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1, a następnie naciśnij klawisz Return.
  Aby cofnąć to polecenie, wprowadź tekst sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: