Wybieranie innego dysku startowego

Jeśli masz inny dysk startowy zawierający zgodny system operacyjny, komputer Mac można uruchomić z tego dysku zamiast z bieżącego dysku startowego.

Komputer Mac domyślnie uruchamia się z wbudowanego dysku twardego, ale dyskiem startowym może być dowolne urządzenie pamięci masowej zawierające system operacyjny zgodny z komputerem Mac. Przykładowo jeśli zainstalujesz system macOS na dysku wewnętrznym lub zewnętrznym, komputer Mac może go rozpoznać jako dysk startowy. Możesz następnie wykonać czynności opisane w tym artykule, aby uruchomić komputer z tego dysku.

Korzystanie z preferencji Dysk startowy

Gdy korzystasz z preferencji Dysk startowy w celu wyboru dysku startowego, komputer Mac uruchamia się z tego dysku do momentu wyboru innego.

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Dysk startowy.
  2. Kliknij kłódkę ikona kłódki i wprowadź hasło administratora.
  3. Wybierz dysk startowy, a następnie ponownie uruchom komputer Mac.

Preferencje Dysk startowy

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają komputerowi Mac na używanie zewnętrznego dysku startowego, sprawdź ustawienie Rozruch zewnętrzny w Narzędziu bezpiecznego rozruchu.

 


Korzystanie z Menedżera uruchamiania

Jeśli korzystasz z Menedżera uruchamiania w celu wyboru dysku startowego, komputer Mac uruchamia się z tego dysku jeden raz, a następnie powraca do dysku wybranego w Preferencjach dysku startowego.

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (Alt) natychmiast po włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera Mac.
  2. Puść klawisz Option, gdy otworzy się okno Menedżera uruchamiania.
    Jeśli komputer Mac jest chroniony hasłem sprzętowym, zwolnij klawisz po pojawieniu się monitu o wprowadzenie hasła.
  3. Wybierz dysk startowy komputera, a następnie kliknij strzałkę pod jego ikoną lub naciśnij klawisz Return. 
    Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Control podczas tego kroku spowoduje zachowanie wyboru w preferencjach Dysk startowy, dzięki czemu ustawienie będzie obowiązywało do momentu zmiany.

Menadżer uruchamiania wyświetlający dostępne dyski, z których można uruchomić komputer

Jeśli komputer Mac korzysta z systemu OS X Lion 10.7.3 lub nowszego, tej metody można też użyć w celu uruchomienia komputera z dysku backupu Time Machine. Menedżer uruchamiania identyfikuje dysk backupu Time Machine jako „EFI Boot”.

 


Jeśli nie możesz wybrać dysku startowego lub uruchomić z niego komputera

Sprawdź poniższe wskazówki, jeśli nie widzisz dysku w preferencjach Dysk startowy lub Menadżerze uruchamiania lub jeśli komputer Mac nie uruchamia się z wybranego dysku.

Sprawdź, czy na dysku startowym znajduje się prawidłowy system operacyjny

Upewnij się, że dysk startowy korzysta z wersji systemu macOS zgodnej z danym modelem komputera Mac. Może być konieczna ponowna instalacja systemu macOS na wybranym dysku.

Sprawdź ustawienia zabezpieczeń rozruchu

Jeśli korzystasz z komputera Mac z układem zabezpieczeń Apple T2, sprawdź ustawienia w Narzędziu bezpiecznego uruchamiania. Od tych ustawień zależy, czy komputer Mac można uruchamiać z innego dysku.

Sprawdź oprogramowanie sprzętowe Option ROM

Jeśli w Menadżerze uruchamiania nie widzisz dysku startowego innej firmy, dysk startowy może używać oprogramowania sprzętowego Option ROM. Aby podnieść bezpieczeństwo systemu, komputery Mac z uaktualnionym oprogramowaniem nie wyświetlają urządzeń mających oprogramowanie sprzętowe Option ROM, dopóki nie zostanie wczytane ich oprogramowanie sprzętowe. W tym celu naciśnij w Menadżerze uruchamiania kombinację klawiszy Option+Shift+Command+kropka. Jeśli dysk startowy wyświetli się, wykonuj tę czynność przed każdym uruchomieniem komputera z takiego urządzenia lub z połączonego z nim dysku startowego.

Jeśli używasz hasła sprzętowego, możliwość automatycznego lub ręcznego wczytania oprogramowania sprzętowego Option ROM jest wyłączona w ramach dodatkowej ochrony bezpieczeństwa. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: