Jak wybrać dysk startowy na komputerze Mac

Jeśli posiadasz więcej niż jeden dysk zawierający zgodny system operacyjny, możesz skonfigurować komputer Mac do uruchamiania z innego dysku niż zwykle używany dysk startowy.

Korzystanie z preferencji Dysk startowy

Gdy wybierzesz dysk startowy, korzystając z okienka preferencji Dysk startowy, komputer Mac będzie uruchamiać się z tego dysku do momentu wyboru innego.

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Dysk startowy.
  2. Wybierz dysk startowy, a następnie uruchom komputer Mac ponownie.

Korzystanie z Menedżera uruchamiania

Jeśli korzystasz z Menedżera uruchamiania w celu wyboru dysku startowego, komputer Mac uruchamia się z tego dysku jeden raz, a następnie powraca do dysku wybranego w Preferencjach dysku startowego.

  1. Przytrzymaj klawisz Option natychmiast po włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera Mac.
  2. Puść klawisz Option, gdy otworzy się okno Menedżera uruchamiania.
  3. Wybierz dysk startowy, a następnie kliknij strzałkę lub naciśnij klawisz Return. 

Jeśli komputer Mac używa systemu OS X Lion 10.7.3 lub nowszego, tej metody można też użyć w celu uruchomienia komputera z dysku backupu Time Machine. Menedżer uruchamiania identyfikuje dysk backupu Time Machine jako „EFI Boot”.

Jeśli nie możesz wybrać dysku startowego lub uruchomić z niego komputera

Niektóre zewnętrzne urządzenia innych firm korzystają z oprogramowania sprzętowego Option ROM. Aby podnieść bezpieczeństwo systemu, komputery Mac z uaktualnionym oprogramowaniem nie wczytują automatycznie oprogramowania sprzętowego Option ROM. W rezultacie Mac nie rozpoznaje urządzeń z oprogramowaniem Option ROM, dopóki nie zostanie ono wczytane za pomocą kombinacji klawiszy Option-Shift-Command-Kropka w oknie Menedżera uruchamiania. Wykonuj tę czynność, ilekroć chcesz uruchomić komputer z takiego urządzenia lub z dysku startowego z nim połączonym.

Jeśli używasz modelu komputera Mac z początku 2015 roku (lub starszego), możesz wyłączyć to zabezpieczenie i zezwolić komputerowi Mac na automatyczne wczytanie oprogramowania sprzętowego Option ROM. W ten sposób usuwasz ważne zabezpieczenie przed potencjalnym nieuprawnionym dostępem do komputera Mac przez inne osoby, które mają do niego fizyczny dostęp.

  1. Otwórz aplikację Terminal. Znajdziesz ją w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje. 
  2. Wprowadź tekst sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1, a następnie naciśnij klawisz Return.
    Aby cofnąć to polecenie, wprowadź tekst sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Jeśli nadal nie możesz uruchomić komputera z dysku startowego, być może uda się go uruchomić za pomocą trybu odzyskiwania systemu macOS. Następnie możesz użyć narzędzi w trybie odzyskiwania systemu macOS w celu skonfigurowania nowego dysku startowego.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: