Ustawianie czasu uruchamiania, budzenia, ponownego uruchamiania i wyłączania komputera Mac

Korzystając z funkcji Harmonogram w preferencjach Oszczędzania energii, możesz wybrać godzinę, o której komputer Mac ma automatycznie się włączyć, obudzić, uśpić, uruchomić ponownie lub wyłączyć. 

  1. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe i kliknij opcję Oszczędzanie energii. 
  2. Kliknij przycisk Harmonogram, a następnie — korzystając z pól wyboru i wyskakujących menu — wybierz, kiedy komputer ma się się włączyć, obudzić, uśpić, uruchomić ponownie lub wyłączyć.

Automatyczne wyłączenie nastąpi tylko wtedy, gdy o wybranej godzinie komputer Mac będzie obudzony i pozostanie obudzony przez przynajmniej 10 minut. Jeśli komputer jest uśpiony w czasie, kiedy ma się wyłączyć, pozostanie uśpiony. Jeśli ma uśpić się po czasie nieaktywności krótszym niż 15 minut, może wrócić do stanu uśpienia przed wyłączeniem się. Aby mieć pewność, że komputer Mac wyłączy się, nawet jeśli jest uśpiony, ustaw automatyczne uruchomienie lub budzenie na 5 minut przed zaplanowanym czasem wyłączenia.

 

 

Data publikacji: