Mac — podstawy: Biurko

Biurko to obszar, w którym są wyświetlane okna plików, katalogów i aplikacji. W tym artykule przedstawiono informacje dotyczące biurka i sposobu jego dostosowywania.

Elementy biurka

 1. Menu Apple () — pozwala uzyskiwać dostęp do funkcji Uaktualnienia programów, Preferencji systemowych, trybu uśpienia, polecenia Wyłącz i innych elementów.
 2. Menu Programy — zawiera menu obecnie używanej aplikacji. Nazwa aplikacji jest wyświetlana pogrubioną czcionką obok menu Apple.
 3. Pasek menu — zawiera menu Apple, menu aktywnej aplikacji, menu stanu, dodatkowe elementy paska menu, ikonę Spotlight i ikonę Centrum powiadomień (OS X Mountain Lion).
 4. Menu stanu — przedstawia datę i godzinę, stan komputera lub zapewnia szybki dostęp do niektórych funkcji. Umożliwia ono na przykład szybkie włączenie sieci Wi-Fi, wyłączenie modułu Bluetooth lub wyciszenie dźwięku komputera.
 5. Ikona Spotlight — klikając ją, można wyświetlić pole wyszukiwania narzędzia Spotlight pozwalające wyszukać dowolne elementy na komputerze Mac.
 6. Ikona Centrum powiadomień — kliknięcie jej powoduje wyświetlenie Centrum powiadomień, które konsoliduje powiadomienia z aplikacji Wiadomości, Kalendarz, Mail i Przypomnienia, a także aplikacji innych firm.
 7. Biurko — tutaj są wyświetlane okna aplikacji. Za pomocą funkcji Mission Control można dodać więcej biurek. Jeśli jest używany system Mac OS X 10.6 lub nowszy, można korzystać z programu Spaces.
 8. Dock — zapewnia szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji, katalogów i plików. Otwarcie aplikacji, katalogu lub pliku następuje po jednym kliknięciu.

 

Organizowanie plików i katalogów na biurku

Pliki pobierane na biurko i tworzone na nim mogą po pewnym czasie zaśmiecać biurko. Pliki na biurku można organizować przez umieszczenie ich w katalogach. Wystarczy zaznaczyć elementy, które mają zostać zgrupowane, kliknąć jeden z nich z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybrać polecenie „Nowy katalog z zaznaczeniem” z menu skrótów. Następnie wprowadź nazwę katalogu. Wszystkie zaznaczone pliki zostaną umieszczone w nowym katalogu.

Dostosowywanie biurka

Wyświetlanie okna Opcje widoku

Za pomocą opcji widoku na biurku można zmieniać rozmiar ikon, rozmieszczać je w siatce oraz ustawiać inne preferencje elementów na biurku. Aby zmienić opcje widoku biurka, kliknij biurko, a następnie wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż opcje widoku na pasku menu. Możesz wypróbować różne ustawienia, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie. Efekty zmian są widoczne natychmiast.

Zmienianie tła

Obraz wyświetlany na biurku komputera Mac można zmienić. Można wybrać jedno z teł biurka udostępnionych razem z komputerem Mac, jednolity kolor lub własny obraz.

Okienko Biurko w Preferencjach systemowych

 1. Kliknij ikonę Launchpada w Docku, a następnie kliknij ikonę Preferencje systemowe. Jeśli jest używany system Mac OS X 10.6 lub nowszy, kliknij ikonę Preferencje systemowe w Docku.
 2. Kliknij opcję Wygaszacz i biurko, a następnie kliknij opcję Biurko.
 3. Aby wybrać odpowiedni rodzaj tła biurka, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć obrazu udostępnionego z komputerem Mac, wybierz katalog w sekcji Apple.
  • Aby użyć jednolitego koloru, wybierz opcję Kolory jednolite w sekcji Apple.
  • Aby użyć własnego obrazu, wybierz katalog Obrazy w obszarze Katalogi, jeśli dany obraz znajduje się w katalogu Obrazy. Jeśli obraz znajduje się w innym katalogu, kliknij przycisk Dodaj (+), a następnie znajdź i zaznacz katalog, który zawiera odpowiedni obraz. Następnie kliknij przycisk Wybierz.
 4. Wybierz odpowiedni obraz w polu po prawej stronie.

Określanie zawartości biurka

Preferencje programu Finder umożliwiają określenie, jakiego typu elementy mają być wyświetlane na biurku.

Preferencje programu Finder

 1. Kliknij biurko.
 2. Wybierz kolejno opcje Finder > Preferencje, a następnie kliknij ikonę Ogólne.
 3. W sekcji Pokazuj na Biurku wybierz elementy, które mają być wyświetlane na biurku, na przykład dyski twarde i dyski zewnętrzne.
Data publikacji: