Używanie ikon emoji, liter ze znakami diakrytycznymi i symboli na komputerze Mac

System macOS zawiera funkcje ułatwiające znajdowanie i wprowadzanie znaków specjalnych, takich jak ikony emoji czy symbole walut.

Wprowadzanie ikon emoji i innych symboli

 1. Kliknij miejsce w dokumencie lub wiadomości, gdzie chcesz umieścić znak.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy Control+Command+spacja. Pojawi się okno podręczne Podglądu znaków:
  Menu ikon emoji
 3. Użyj pola wyszukiwania u góry okna, kliknij kategorię na dole okna lub kliknij przycisk przycisk Własny widok w prawym górnym rogu, aby rozwinąć okno i wyświetlić więcej znaków.
 4. Gdy znajdziesz właściwy znak, kliknij go raz lub dwukrotnie. Znak zostanie wstawiony w tekście.

W aplikacji Wiadomości i Mail możesz również kliknąć przycisk przycisk Emoji, aby wyświetlić podręczny podgląd znaków.

Wprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymi

Naciśnij i przytrzymaj dany klawisz, aż wyświetlą się jego znaki alternatywne, i kliknij lub wpisz cyfrę pod znakiem, którego chcesz użyć.

Jeśli dla przytrzymywanego klawisza nie są dostępne żadne dodatkowe znaki, menu ze znakami diakrytycznymi nie pojawi się.

Jeśli po przytrzymaniu klawisza zdecydujesz, że nie chcesz wpisywać litery ze znakiem diakrytycznym, naciśnij klawisz Esc.

Powtarzanie znaków

Niektóre klawisze, w zależności od miejsca użycia, powodują wpisanie wielu takich samych znaków, gdy się je przytrzyma. Naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji lub klawisze z symbolami (np. z myślnikiem lub znakiem równości), aby powtórzyć te znaki w większości aplikacji. W aplikacjach, w których nie używa się liter ze znakami diakrytycznymi (np. w aplikacji Kalkulator, Grapher lub Terminal), także przytrzymane klawisze liter i liczb powodują powtarzanie znaków.

Jeśli któryś ze znaków nie powtarza się, sprawdź, ustawienia Powtarzanie klawiszy:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij pozycję Klawiatura.
 3. Sprawdź, czy suwak Powtarzanie klawiszy nie jest ustawiony w położeniu Wyłączone.

Jeśli w danej aplikacji klawisz nie jest przeznaczony do powtarzania znaków, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaznacz znak, który chcesz skopiować.
 2. Naciśnij klawisze Command+C, aby skopiować znak do schowka. 
 3. Przytrzymaj klawisze Command+V, aby wielokrotnie go wkleić.
Data publikacji: