Używanie ikon emoji, liter ze znakami diakrytycznymi i symboli na komputerze Mac

System macOS zawiera funkcje ułatwiające znajdowanie i wprowadzanie znaków specjalnych, takich jak ikony emoji czy symbole walut.

Wprowadzanie ikon emoji i innych symboli

Buźki, znaki należące do czcionki Dingbat i inne symbole można wstawiać z poziomu okienka Podgląd znaków.

  1. Kliknij miejsce w dokumencie lub wiadomości, gdzie chcesz umieścić znak.
  2. Naciśnij kombinację klawiszy Control-Command-spacja. Pojawi się okno podręczne Podglądu znaków:
    Menu ikon emoji
  3. Użyj pola wyszukiwania u góry okna lub kliknij przycisk , aby rozwinąć okno i wyświetlić więcej znaków:
    Podgląd znaków
  4. Gdy znajdziesz właściwy znak, kliknij go raz lub dwukrotnie. Znak zostanie wstawiony w tekście.

W Aplikacji Wiadomości kliknij przycisk przycisk Emoji w prawym górnym rogu, aby wyświetlić podręczny podgląd znaków. W systemie macOS Sierra ikony emoji wysłane w aplikacji Wiadomości są wyświetlane w tym samym rozmiarze co tekst, którego są częścią. Jeśli wysyłasz tylko kilka ikon emoji bez żadnego teksu, ikony będą trzykrotnie większe.

Wprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymi

Aby wpisać literę ze znakiem diakrytycznym lub w innej wersji, naciśnij klawisz tej litery i przytrzymaj go do momentu, aż zostaną dla niego wyświetlone znaki alternatywne. 

Aby wprowadzić jeden z wyświetlonych wariantów litery, wpisz widoczny pod nim numer lub kliknij go. Jeśli po przytrzymaniu klawisza zdecydujesz, że nie chcesz wpisywać litery ze znakiem diakrytycznym, po prostu wpisz inny znak lub naciśnij klawisz Esc.

Jeśli dla przytrzymywanego klawisza nie są dostępne żadne dodatkowe znaki, menu ze znakami diakrytycznymi nie pojawi się. To menu nie pojawi się też, jeśli suwak Powtarzanie klawiszy w okienku Klawiatura w Preferencjach systemowych będzie ustawiony w położeniu Wyłączone.

Powtarzanie znaków

Niektóre klawisze, w zależności od miejsca użycia, powodują wpisanie wielu takich samych znaków, gdy się je przytrzyma. Naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji lub klawisze z symbolami (np. z myślnikiem lub znakiem równości), aby powtórzyć te znaki w większości aplikacji. W aplikacjach, w których nie używa się liter ze znakami diakrytycznymi (np. w aplikacji Kalkulator, Grapher lub Terminal), także przytrzymane klawisze liter i liczb powodują powtarzanie znaków.

Jeśli któryś ze znaków nie powtarza się, sprawdź, czy suwak Powtarzanie klawiszy w okienku Klawiatura w Preferencjach systemowych nie jest ustawiony w położeniu Wyłączone. Jeśli w danej aplikacji klawisz nie jest przeznaczony do powtarzania znaków, skopiuj znak (lub wyraz) do schowka, a następnie przytrzymaj klawisze Command+V, aby wielokrotnie go wkleić.

Data publikacji: