Przenoszenie plików na inny komputer za pomocą trybu dysku twardego

W trybie dysku twardego jeden komputer Mac pojawia się na drugim komputerze Mac jako zewnętrzny dysk twardy, co umożliwia szybkie przeglądanie i kopiowanie znajdujących się na nim plików.

Łączenie komputerów właściwym przewodem

Zidentyfikuj porty w obu komputerach Mac, aby wybrać właściwy przewód. Tryb dysku twardego wymaga komputerów Mac połączonych przewodem przy użyciu dowolnego z poniższych portów:

 • Thunderbolt 3 (USB-C) 
 • USB-C 
 • Thunderbolt 2 
 • FireWire 
  Tryb dysku twardego nie obsługuje połączeń używających przewodu zasilającego USB-C Apple, przewodu z USB-A na USB-A ani przewodu Mini DisplayPort .

Jeśli przynajmniej jeden z komputerów ma port Thunderbolt 3 (USB-C) lub USB-C, możesz je połączyć za pomocą następujących konfiguracji:

Uruchamianie w trybie dysku twardego

Wykonaj jedną z następujących czynności na komputerze Mac, którego chcesz użyć jako zewnętrznego dysku twardego:

 • Włącz komputer Mac, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisz T w trakcie uruchamiania komputera. 
 • Jeśli komputer Mac jest już włączony, możesz zamiast tego wybrać kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknąć opcję Dysk startowy. Kliknij pozycję Tryb dysku twardego, a gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, kliknij opcję Uruchom ponownie.

Gdy komputer Mac uruchomi się w trybie dysku twardego, na ekranie zostanie wyświetlony duży symbol Thunderbolt , USB lub FireWire . Jeśli komputery są prawidłowo ze sobą połączone, komputer Mac w trybie dysku twardego powinien być dostępny jako dysk na drugim komputerze. Można go używać tak jak każdego innego dysku.

Aby wyjść z trybu dysku twardego, najpierw wysuń dysk z drugiego komputera Mac. Przykładowo wybierz dysk, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Wysuń. Możesz też po prostu wyłączyć drugi komputer Mac. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk zasilania na komputerze Mac używanym jako dysk. Przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania, aż komputer Mac wyłączy się.

Jeśli dysk twardy nie pojawi się na drugim komputerze Mac

Jeśli komputer Mac uruchomiony w trybie dysku twardego nie pojawi się jako dysk na drugim komputerze Mac, wykonaj następujące czynności, aby zamontować dysk:

 1. Otwórz Narzędzie dyskowe na drugim komputerze Mac. Znajdziesz je w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.
 2. Jeśli połączenie pomiędzy komputerami jest dobre i wykonano czynności wymagane w celu uruchomienia urządzenia w trybie dysku twardego, dysk twardy powinien wyświetlić się jako wolumin na pasku bocznym Narzędzia dyskowego. Wybierz wolumin, a następnie na pasku menu wybierz kolejno pozycje Plik > Zamontuj lub kliknij pozycję Zamontuj na pasku narzędzi.
 3. Jeśli dysk twardy jest zaszyfrowany za pomocą funkcji FileVault, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła w celu odblokowania dysku i zamontowania go. Wprowadź hasło administratora na komputerze Mac uruchomionym w trybie dysku twardego.

Dysk powinien być teraz zamontowany i dostępny dla komputera Mac. Jeśli jednak jest sformatowany w systemie plików Apple (APFS), na komputerze Mac musi być zainstalowany system High Sierra lub nowszy. Wcześniejsze wersje systemu operacyjnego komputerów Mac nie montują woluminów sformatowanych jako APFS.

Zamiast używać trybu dysku twardego, można skorzystać z funkcji AirDrop do bezprzewodowego przesłania zawartości między dwoma komputerami Mac.

Data publikacji: