Jak przenosić pliki na inny komputer za pomocą trybu dysku twardego

W trybie dysku twardego jeden komputer Mac pojawia się na drugim komputerze Mac jako zewnętrzny dysk twardy, umożliwiając szybkie przeglądanie i kopiowanie znajdujących się na nim plików.

Tryb dysku twardego przydaje się do szybkiego przenoszenia plików między komputerami lub uzyskania dostępu do plików znajdujących się na komputerze Mac bez działającego wyświetlacza. Wymaga dwóch komputerów Mac połączonych przewodem przy użyciu dowolnego z poniższych portów:

Tryb dysku twardego nie obsługuje połączeń używających przewodu zasilającego Apple USB-C, przewodu z USB-A na USB-A ani przewodu Mini DisplayPort  .

Łączenie komputerów właściwym przewodem

W zależności od portów dostępnych w komputerach Mac połącz je przewodem Thunderbolt 3, USB-C, Thunderbolt 2 lub FireWire. Następnie uruchom je w trybie dysku twardego

Łączenie komputerów za pomocą interfejsu Thunderbolt 3 (USB-C) lub USB-C:

Uruchamianie w trybie dysku twardego

Wykonaj jedną z następujących czynności na komputerze Mac, którego chcesz użyć jako dysku:

  • Włącz komputer Mac, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisz T w trakcie uruchamiania komputera.
  • Jeśli komputer Mac jest już włączony, możesz zamiast tego wybrać kolejno pozycje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknąć opcję Dysk startowy. Kliknij opcję Tryb dysku twardego, a gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, kliknij opcję Uruchom ponownie.

Komputer Mac uruchomi się w trybie dysku twardego i zostanie wyświetlony jako ikona dysku na drugim komputerze. Od teraz można go używać tak jak każdego innego dysku. Aby wyjść z trybu dysku twardego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na komputerze Mac używanym jako dysk. Następnie odłącz przewód.

Jeśli dysk twardy nie pojawi się na drugim komputerze Mac

Jeśli komputer Mac uruchomiony w trybie dysku twardego nie pojawi się jako dysk na drugim komputerze Mac, wykonaj następujące czynności, aby zamontować dysk:

  1. Otwórz Narzędzie dyskowe na drugim komputerze Mac. Znajdziesz je w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.
  2. Jeśli połączenie pomiędzy komputerami jest dobre i wykonano czynności wymagane w celu uruchomienia urządzenia w trybie dysku twardego, dysk twardy powinien wyświetlić się jako wolumin na pasku bocznym Narzędzia dyskowego. Wybierz wolumin, a następnie na pasku menu wybierz kolejno pozycje Plik > Zamontuj lub kliknij pozycję Zamontuj na pasku narzędzi.
  3. Jeśli dysk twardy jest zaszyfrowany za pomocą funkcji FileVault, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła w celu odblokowania dysku i zamontowania go. Wprowadź hasło administratora na komputerze Mac uruchomionym w trybie dysku twardego.

Dysk powinien być teraz zamontowany i dostępny dla komputera Mac. Jeśli jednak jest sformatowany w systemie plików Apple (APFS), na komputerze Mac musi być zainstalowany system High Sierra. Wcześniejsze wersje systemu operacyjnego komputerów Mac nie montują woluminów sformatowanych jako APFS.

Zamiast używać trybu dysku twardego, można skorzystać z funkcji AirDrop do bezprzewodowego przesłania zawartości między dwoma komputerami Mac.

Data publikacji: