Jak przenosić pliki na inny komputer za pomocą trybu dysku twardego

W trybie dysku twardego jeden komputer Mac pojawia się na drugim komputerze Mac jako zewnętrzny dysk twardy, umożliwiając szybkie przeglądanie i kopiowanie znajdujących się na nim plików.

Tryb dysku twardego przydaje się do szybkiego przenoszenia plików między komputerami lub uzyskania dostępu do plików znajdujących się na komputerze Mac bez działającego wyświetlacza. Wymaga dwóch komputerów Mac połączonych przewodem przy użyciu dowolnego z poniższych portów:

Tryb dysku twardego nie obsługuje połączeń używających przewodu zasilającego Apple USB-C, przewodu z USB-A na USB-A ani przewodu Mini DisplayPort  .

Łączenie komputerów właściwym przewodem

W zależności od portów dostępnych w komputerach Mac połącz je przewodem Thunderbolt 3, USB-C, Thunderbolt 2 lub FireWire. Następnie uruchom je w trybie dysku twardego

Łączenie komputerów za pomocą interfejsu Thunderbolt 3 (USB-C) lub USB-C:

Uruchamianie w trybie dysku twardego

Po połączeniu komputerów właściwym przewodem wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli komputer Mac, który ma być używany jako dysk, jest włączony, wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Dysk startowy. Kliknij opcję Tryb dysku twardego, a gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, kliknij opcję Uruchom ponownie.
  2. Jeśli komputer Mac, który ma być używany jako dysk, jest wyłączony lub ma niedziałający wyświetlacz, włącz go, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisz T podczas rozruchu.
  3. Komputer Mac uruchomi się w trybie dysku twardego i zostanie wyświetlony jako ikona dysku na biurku drugiego komputera Mac. Teraz można go używać jak każdego innego dysku twardego.

Aby wyjść z trybu dysku twardego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na komputerze Mac używanym jako dysk. Następnie odłącz przewód.

Więcej informacji

Zamiast używać trybu dysku twardego, można skorzystać z funkcji AirDrop do bezprzewodowego przesłania zawartości między dwoma komputerami Mac.

Data publikacji: Wed Apr 18 21:16:15 GMT 2018