Konfigurowanie usługi Visual Voicemail na telefonie iPhone

Dzięki usłudze Visual Voicemail możesz wyświetlić listę otrzymanych wiadomości i wybrać te, które chcesz odsłuchać lub usunąć. Dowiedz się, jak skonfigurować tę usługę i przenieść istniejącą pocztę głosową. 

Konfigurowanie usługi Visual Voicemail

Jeśli operator obsługuje usługę Visual Voicemail, możesz ją skonfigurować w następujący sposób:

 1. Przejdź do aplikacji Telefon i stuknij kartę Poczta głosowa. 
 2. Stuknij opcję Skonfiguruj teraz.
 3. Utwórz hasło poczty głosowej, a następnie stuknij opcję Gotowe.
 4. Wprowadź hasło ponownie, aby je potwierdzić, a następnie stuknij opcję Gotowe. 
 5. Wybierz opcję Własne lub Domyślne. Jeśli wybierzesz opcję Własne, możesz nagrać nowe powitanie.
 6. Stuknij opcję Zachowaj.


Przenoszenie poczty głosowej

Aby przenieść istniejącą pocztę głosową, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do aplikacji Telefon i stuknij kartę Poczta głosowa.
 2. Stuknij opcję Skonfiguruj teraz.
 3. Wprowadź hasło*, a następnie stuknij opcję Gotowe. 
 4. Nagraj własne powitanie lub użyj domyślnego, a następnie stuknij opcję Zachowaj. 

* Jeśli zapomnisz hasła poczty głosowej, nie ma możliwości zresetowania go na telefonie iPhone. Aby zresetować hasło, musisz skontaktować się ze swoim operatorem. Umieszczenie w telefonie iPhone nowej karty SIM może spowodować utratę wiadomości poczty głosowej zachowanych na telefonie.


Pomoc dotycząca usługi Visual Voicemail

Jeśli nie możesz skonfigurować usługi Visual Voicemail, skontaktuj się ze swoim operatorem, aby upewnić się, że używany plan obsługuje tę funkcję

Jeśli potrzebujesz pomocy, spróbuj wykonać poniższe czynności. Po każdej z nich sprawdź działanie usługi Visual Voicemail:

 1. Upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu iOS.
 2. Sprawdź dostępność uaktualnienia pakietu operatora: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie. Jeśli uaktualnienie jest dostępne, pojawi się komunikat z prośbą o uaktualnienie.
 3. Spróbuj zadzwonić do kogoś w celu sprawdzenia, czy masz połączenie z siecią komórkową.  
 4. Upewnij się, że masz skonfigurowaną pocztę głosową. Aby to sprawdzić, zadzwoń pod numer telefonu ze swojego telefonu iPhone i zostaw wiadomość.
 5. Zadzwoń pod numer telefonu iPhone z innego aparatu telefonicznego i spróbuj pozostawić wiadomość na swojej poczcie głosowej.
 6. Przejdź do ekranu Przyciski, na którym naciśnij i przytrzymaj przycisk 1. Możesz też nacisnąć przycisk Poczta głosowa. Spowoduje to nawiązanie połączenia z pocztą głosową. Sprawdź, czy masz jakieś nieodsłuchane wiadomości.
 7. Na ekranie Poczta głosowa stuknij opcję Powitanie. Następnie zmień powitanie na własne lub domyślne. 
 8. Jeśli masz więcej niż jeden plan sieci komórkowej na telefonie iPhone, spróbuj przełączyć się na drugi plan. Zadzwoń pod pierwszy numer i zostaw wiadomość.
 9. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj i stuknij opcję Ustawienia sieciowe.
 10. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z operatorem.


Więcej informacji

Wiadomości usługi Visual Voicemail można zachowywać jako notatki lub notatki głosowe, a także udostępniać przy użyciu aplikacji Wiadomości lub Mail albo funkcji AirDrop.

 

Data publikacji: