Korzystanie z adresu e-mail @icloud.com

Dowiedz się, jak wysyłać i odbierać e-maile, korzystając z adresu @icloud.com.

W zależności od tego, od kiedy używasz usługi iCloud, adresy e-mail i aliasy usługi iCloud mogą kończyć się ciągiem @icloud.com, @me.com lub @mac.com. Niezależnie od adresu wybranego do wysyłania wiadomości e-mail wszystkie wiadomości wysyłane na adresy @me.com, @mac.com i @icloud.com będą umieszczane w skrzynce odbiorczej usługi iCloud.

Wysyłanie e-maili z adresu @icloud.com

Otwórz program Mail i zacznij pisać nowy e-mail:

 • Jeśli korzystasz tylko z adresu @icloud.com i nie masz żadnych aliasów usługi iCloud, adres pojawi się w polu „Dw/Udw, Od” na urządzeniu z systemem iOS lub w polu „Od” na komputerze Mac i na stronie iCloud.com
 • Jeśli masz kilka adresów e-mail, wybierz adres @icloud.com:
  • System iOS: stuknij pole „Dw/Udw, Od”, stuknij pole „Od” i wybierz adres @icloud.com.
  • System macOS: z menu „Od” wybierz adres @icloud.com.
  • Strona iCloud.com: kliknij pole „Dw/Udw, Od” i z menu Od wybierz adres @icloud.com.

Następnie napisz i wyślij e-mail.

Ustawianie adresu @icloud.com jako domyślnego adresu nadawczego i odbiorczego

Aby ustawić adres @icloud.com jako domyślny adres nadawczy i odbiorczy w usłudze iCloud, wykonaj poniższe czynności na każdym ze swoich urządzeń.

iPhone, iPad lub iPod touch

Jeśli używasz systemu iOS 10.3 lub nowszego:

 1. Wybierz opcje Ustawienia > Mail.
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Konto domyślne.
 3. Stuknij opcję iCloud.

Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud.
 2. W obszarze Zaawansowane stuknij Mail.
 3. W obszarze Dane konta iCloud stuknij adres e-mail. 
 4. Stuknij adres e-mail @icloud.com, którego chcesz używać jako domyślnego adresu nadawczego w usłudze iCloud Mail.

Mac

 1. Wybierz kolejno opcje Mail > Preferencje, a następnie kliknij pozycję Redagowanie.
 2. Kliknij pozycję „Wysyłaj nowe wiadomości z” i wybierz adres e-mail @icloud.com, którego chcesz używać.

iCloud.com

 1. W obszarze iCloud Mail kliknij na pasku bocznym i wybierz Preferencje. 
 2. Kliknij pozycję Redagowanie.
 3. Wybierz opcję „Ustaw adres domyślny” i wskaż adres @icloud.com, którego chcesz używać.

Program Outlook

 • Program Outlook 2007: wybierz kolejno opcje Narzędzia > Ustawienia kont. Wybierz kartę Poczta e-mail, a następnie wybierz z listy adres @icloud.com. Kliknij przycisk „Ustaw jako domyślne.”
 • Programy Outlook 2010 i Outlook 2013: wybierz kolejno opcje Plik > Informacje > Ustawienia konta. Wybierz kartę Poczta e-mail, a następnie wybierz z listy adres @icloud.com. Kliknij przycisk „Ustaw jako domyślne”.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: