macOS High Sierra

Tastatursnarveier og andre snarveier for Safari

Her er snarveier du kan bruke, i tillegg til de som vises i Safari-menyer.

Åpne Safari for meg

Nettsider

Rulle opp eller ned, til venstre eller til høyre

Trykk på piltastene.

Rulle med lengre «hopp»

Trykk på Tilvalg-tasten mens du trykker på en piltast.

Rulle ned ett skjermbilde

Side ned

Mellomromstasten

Rulle opp ett skjermbilde

Side opp

Skift-mellomromstasten

Gå til øverste venstre eller nederste venstre hjørne på siden

Kommando–pil opp eller Hjem

Kommando–pil ned eller End

Utheve neste objekt på en nettside

Tabulator-tasten uthever neste tekstfelt eller lokalmeny. Tabulatortasten velger også knapper og andre kontroller hvis «Alle kontroller» er markert i Snarveier-panelet i Tastatur-valgpanelet i Systemvalg.

Tilvalg-tabulator velger de samme objektene som tabulatortasten pluss alle andre klikkbare objekter.

Hvis du vil bytte om på hvordan tabulator og Tilvalg-tabulator fungerer, slår du på «Trykk på Tab for å velge objekter på en nettside» i Avansert-panelet i Safari-valg.

Vise alle faner

Skift-Kommando-\

Åpne en ny side i en ny fane

Hold nede Kommando-tasten mens du klikker på en kobling

Hold nede Kommando-tasten mens du klikker på et bokmerke

Hold nede Kommando-tasten og trykk på returtasten etter at du har skrevet i det smarte søkefeltet.

Åpne en side i en ny fane, og gjør den fanen aktiv

Hold nede Skift- og Kommando-tasten mens du klikker på en kobling

Hold nede Skift- og Kommando-tasten mens du klikker på et bokmerke

Skift-Kommando-returtasten etter at du har skrevet i det smarte søkefeltet.

Gjøre neste fane til aktiv fane

Kontroll-tabulator

Gjøre forrige fane til aktiv fane

Kontroll-Skift-tabulator

Gå til en av de første ni fanene

Kommando-1 til Kommando-9

Lukke alle faner bortsett fra én

Hold nede Tilvalg-tasten mens du klikker på lukkeknappen på fanen du vil beholde åpen

Åpne sist lukkede fane eller vindu

Skift-Kommando-T

Vise en liste over nylig besøkte sider etter navn

Hold nede på Tilbake- eller Fram-knappen til listen vises

Vise en liste over nylig besøkte sider etter nettadresse (URL)

Trykk på Tilvalg-tasten og hold nede Tilbake- eller Fram-knappen til listen vises

Gå til startsiden

Kommando-Hjem-tasten

Gjenopprette gjeldende nettsideadresse mens du skriver i det smarte søkefeltet

Esc

Lukke Leser

Esc

Avslutte fullskjermmodus

Esc

Laste ned en koblet fil

Hold nede Tilvalg-tasten mens du klikker på en kobling til filen

Åpne en nedlastet fil

Dobbeltklikk på filen i nedlastingslisten

Zoome inn på nettsideinnhold

Trykk på Kommando-pluss (+) eller Kommando-minus (–)

Zoome inn på nettsidetekst

Hold nede Tilvalg-tasten og velg Vis > Gjør teksten større eller Vis > Gjør teksten mindre

Leseliste

Vis eller skjul Leseliste-sidepanelet

Kontroll-Kommando-2

Legge til gjeldende side

Skift-Kommando-D

Legge til en koblet side

Hold nede Skift-tasten mens du klikker på en kobling til siden

Fjerne en side

Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på sideoppsummeringen i sidepanelet, og velg deretter Fjern objekt.

Du kan også sveipe mot venstre over sideoppsummeringen og deretter klikke på Fjern. Eller sveip helt til venstre til sideoppsummeringen forsvinner.

Bokmerker

Legge til et bokmerke i favorittlinjen

Klikk på det smarte søkefeltet for å vise den fullstendige adressen samt symbolet for siden, og flytt deretter symbolet til favorittlinjen

Åpne alle bokmerkene fra en mappe i favorittlinjen

Hold nede Kommando-tasten mens du klikker på mappen i favorittlinjen

Flytte et bokmerke i favorittlinjen

Dra bokmerket mot høyre eller venstre

Fjerne et bokmerke fra favorittlinjen

Flytt bokmerket opp og ut av linjen

Bokmerker-sidepanelet og bokmerkevisning

Vis eller skjul Bokmerker-sidepanelet

Kontroll-Kommando-1

Markere bokmerker og mapper i sidepanelet

Hold nede Kommando-tasten mens du klikker på hvert bokmerke og hver mappe

Hold nede Skift-tasten mens du klikker for å utvide markeringen

Markere neste bokmerke eller mappe

Pil opp eller pil ned

Åpne det markerte bokmerket

Mellomromstasten

Åpne den markerte mappen

Mellomromstasten eller høyre pil

Lukke den markerte mappen

Mellomromstasten eller venstre pil

Endre navnet eller adressen for et bokmerke

Marker bokmerket, og trykk på returtasten

Du kan også klikke hardt på bokmerket

Avbryte redigering av et bokmerkenavn i sidepanelet

Esc

Fullføre redigering av et bokmerkenavn

Returtasten

Opprette en mappe som inneholder de markerte bokmerkene og mappene i bokmerkevisningen

Hold nede Tilvalg-tasten mens du klikker på Ny mappe-knappen oppe i høyre hjørne

Slette et bokmerke

Marker bokmerket, og trykk på Slett