macOS High Sierra

Ta bilder av skjermen

Du kan ta bilder (kalles skjermbilder) av hele skjermen eller en del av den ved å trykke på bestemte taster. Hvis du for eksempel vil ta et bilde av hele skjermen, trykker du på Skift-Kommando-3.

Skjermbilder arkiveres automatisk som .png-filer på skrivebordet; filnavnet begynner med «Skjermbilde» og inkluderer dato og klokkeslett.

Tips: Hvis du vil kopiere et skjermbilde, slik at du kan lime det inn for eksempel i en e-post eller på en annen enhet, holder du inne Kontroll-tasten samtidig som du holder inne de andre tastene. Hvis du for eksempel vil kopiere hele skjermen, trykker du på Skift-Kommando-Kontroll-3.

Ta bilde av en del av skjermen

 1. Trykk på Skift-Kommando-4.

 2. Flytt trådkorsmarkøren dit du vil starte skjermbildet.

 3. Trykk på muse- eller styreflateknappen, og flytt over området du vil ta bilde av.

 4. Når du er klar til å ta bildet, slipper du muse- eller styreflateknappen.

  Trykk på Esc før du slipper museknappen, for å avbryte.

Ta et bilde av vinduet eller menylinjen

 1. Trykk på Skift-Kommando-4.

 2. Trykk på mellomromstasten.

 3. Flytt kameramarkøren til området for å markere det, og klikk.

  Trykk på Esc før du klikker, for å avbryte.

Ta et bilde av en meny

 1. Åpne menyen for å vise menykommandoene.

 2. Trykk på Skift-Kommando-4.

 3. Flytt trådkorset over hele menyen.

Hvis du vil utelate menyens tittel, trykker du på Skift-Kommando-4, trykker på mellomromstasten, flytter kameramarkøren over menyen for å markere den og klikker.

Enkelte programmer, for eksempel DVD-spiller, tillater ikke at du tar bilder av skjermen.

Du kan også ta bilder av skjermen ved hjelp av Grab-programmet.

Åpne Grab for meg