macOS High Sierra

Opprett tastatursnarveier for programmer

Du kan opprette dine egne snarveier til menykommandoer i alle macOS-programmer, inkludert Finder. Dette kan være nyttig hvis en global snarvei, som fungerer på samme måte i flere programmer, er i konflikt med en snarvei i et bestemt program. I et slikt tilfelle kan du opprette en ny tastekombinasjon.

Du kan bare opprette tastatursnarveier for eksisterende menykommandoer. Du kan ikke opprette tastatursnarveier for generelle oppgaver som for eksempel å åpne et program.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur, og klikk deretter på Snarveier.

  Åpne Snarveier-panelet for meg

 2. Marker Programsnarveier til venstre, klikk på Legg til-knappen , klikk på Programmer-lokalmenyen, og velg deretter et bestemt program eller Alle programmer.

  Hvis du for eksempel vil angi en snarvei for en kommando i TextEdit, velger du TextEdit. Hvis du ikke ser programmet i listen, velger du Annet og finner programmet i Åpne-dialogruten. I enkelte programmer kan du ikke definere tastatursnarveier.

  Hvis du vil angi en snarvei for en menykommando som finnes i mange programmer, velger du Alle programmer.

 3. Skriv inn menykommandoen du vil opprette en snarvei for, i Menynavn-feltet. Skriv inn navnet på kommandoen nøyaktig slik den vises i programmet, inkludert tegnet «>» (skriv «->»), ellipser (skriv tre punktumer uten mellomrom eller trykk Tilvalg-punktum) og annen tegnsetting.

  Hvis du for eksempel skal angi en snarvei for kommandoen for standard ligatur i TextEdit, skriver du «Format->Font->Ligaturer->Standard». For å angi en snarvei for Eksporter som PDF-kommandoen, skriver du «Arkiv->Eksporter som PDF…».

 4. Klikk i Tastatursnarvei-feltet, trykk på tastekombinasjonen du vil bruke som tastatursnarvei, og klikk på Legg til.

  Du kan for eksempel trykke på Kontroll-, Tilvalg- og Z-tastene samtidig. Taster kan kun brukes én gang per tastekombinasjon.

Den nye snarveien vil ikke fungere hvis den allerede brukes for en annen kommando eller i et annet program. Du må da endre den nye snarveien eller den andre snarveien. Du kan endre en snarvei ved å markere den, klikke på tastekombinasjonen og deretter angi en ny tastekombinasjon.

Hvis du vil fjerne en av snarveiene du har opprettet, markerer du snarveien og klikker deretter på Slett-knappen .