macOS High Sierra

Hva er de symbolene som vises i menyer?

Mange programmenyer viser tastekombinasjoner, for eksempel Kommandosymbol etterfulgt av N ved siden av enkelte menyvalg. Symbolene i tastekombinasjonene representerer spesielle tastaturtaster, som kalles spesialtaster.

Du kan trykke tastekombinasjonene som vises i menyene, til å utføre handlinger uten å åpne menyene.

Spesialtast

Symbol

Kommando

Kommando-symbol

Skift

Skift-symbol

Tilvalg

Tilvalg-symbol

Kontroll

Kontroll-symbol

Retur

Retur-symbol

Slett

Slett-symbol

Slett forover

Slett forover-symbol

Pil opp

Pil opp-symbol

Pil ned

Pil ned-symbol

Venstrepil

Venstrepilsymbol

Høyrepil

Høyrepilsymbol

Side opp

Side opp-symbol

Side ned

Side ned-symbol

Home

Hjem-symbol

End

End-symbol

Tabulator-høyrepil

Tabulator-høyrepilsymbol

Tabulator-venstrepil

Tabulator-venstrepilsymbol

Escape (Esc)

Escape-symbol

Hvis du slår på Trege taster i Tilgjengelighet-valgpanelet, vises symbolene for Kommando-, Skift-, Tilvalg- og Kontrolltasten på skjermen når du trykker på disse tastene. Hvis du vil åpne Tilgjengelighet-valgpanelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, og deretter klikker du på Tilgjengelighet.

Åpne Tilgjengelighet-valgpanelet for meg