macOS High Sierra

Bruk Tastaturvisning

Se hvor tegn for andre språk, samt spesialtegn og symboler, er plassert på tastaturet.

Tastaturvisning med spansk layout.

Tips: Hvis du synes det er vanskelig å bruke et fysisk tastatur, kan du prøve å bruke det skjermbaserte Tilgjengelighetstastaturet, som inkluderer avanserte skrive- og navigeringsfunksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Bruk Tilgjengelighetstastaturet.

  1. Klikk på tastaturmenyen i menylinjen, og velg deretter Vis Tastaturvisning.

    Hvis kommandoen ikke vises, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur, klikk på Tastatur, og velg «Vis tastatur- og emojivisninger i menylinjen».

    Åpne Tastatur-panelet for meg

  2. Klikk på tastaturmenyen i menylinjen, og velg deretter inndatametoden for språket du vil vise tastaturet for.

  3. Trykk på tasten på tastaturet som tilsvarer tegnet i Tastaturvisning, eller klikk på taster i Tastaturvisning.

    Trykk på en spesialtast, eller en kombinasjon av spesialtaster, for å se spesialtegnene eller symbolene du kan skrive. Du kan for eksempel holde nede Tilvalg-tasten eller Tilvalg og Skift-tastene. Dette inkluderer dødtaster (en spesialtast som trykkes sammen med en annen tast for å skrive et bokstav med et diakritisk tegn), som utheves i oransje i tastaturlayouten. Se Skriv bokstaver og tegn med aksenter for mer informasjon.

Hvis du endret inndatametode eller tastaturoppsett i trinn 2, må du passe på å endre tilbake hvis nødvendig.

Hvis du ikke ser et bestemt tegn eller symbol, kan du prøve å bruke emojier og symboler.