AppleCare for Enterprise-service

Tilgjengelighet av service på stedet og respons neste virkedag i henhold til støtteabonnementet

I henhold til vilkårene for AppleCare for Enterprise er reparasjon og erstatningsservice for kundens dekkede maskinvareutstyr tilgjengelig i disse landene eller regionene.

Kunden kan ha rett til service på stedet, avhengig av hvor det dekkede utstyret befinner seg. Service på stedet skal bestå av at Apple sender ut en tekniker til stedet der kunden har sitt dekkede utstyr, med den hensikt å tilby reparasjonsservice. Apple fastslår om reparasjonsservice er berettiget etter utført teknisk problemløsing.

Reparasjoner som er nødvendige grunnet programvareproblemer eller endringer, justeringer eller reparasjoner utført av andre enn Apple eller Apples representanter, er ikke inkludert i Apples reparasjonsservice for maskinvare.

Kunden godtar å samarbeide med teknikeren, å gi full tilgang til det dekkede utstyret og å gi tilgang til strøm uten at Apple belastes for det.

Dersom kunden ikke gir tilgang til det dekkede utstyret eller ikke er til stede der det er, på det tidspunktet det er avtalt at Apples tekniker skal utføre service, blir servicen ikke utført, og kunden kan måtte betale tilleggsgebyrer for neste servicebesøk.

Dersom det dekkede utstyret befinner seg på et sted som har et postnummer Apple dekker, og Apple innen kl. 14 lokal tid på en virkedag fastslår at reparasjonsservice er nødvendig, vil Apple i de fleste tilfeller tilby service på stedet den påfølgende virkedagen. Andre postnumre kan ha rett til service på stedet andre virkedag etter at reparasjon er fastslått nødvendig.

Bruk skjemaet under for å se hva slags service som er tilgjengelig under hvilke postnumre. Oppgi postnummeret i feltet under og klikk eller trykk på «Søk»-knappen.

Gyldige inndata Ugyldige inndata
Postnummer har rett på service på stedet neste virkedag under AppleCare for Enterprise. Postnummer har rett på service på stedet andre virkedag under AppleCare for Enterprise. Postnummer har ikke rett på service på stedet under AppleCare for Enterprise. Oppgi et postnummer. Postnummer har rett på service på stedet tredje virkedag eller senere under AppleCare for Enterprise.