Bruk Nødanrop (SOS) på Apple Watch

Med Nødanrop (SOS) kan du raskt og enkelt ringe etter hjelp og varsle nødkontaktene dine.

Slik fungerer det

Når du foretar et anrop med SOS, ringer Apple Watch automatisk det lokale nødnummeret. I enkelte land og regioner kan det hende at du må velge tjenesten du trenger. I Fastlands-Kina kan du for eksempel velge politi, brannvesen eller ambulanse. 

Kontakter nødetater-skjermbilde på Apple Watch

Du kan også legge til nødkontakter. Når en nødsamtale avsluttes, varsler Apple Watch nødkontaktene dine med en tekstmelding, med mindre du velger å avbryte. Apple Watch sender dem plasseringen din, og i en periode etter at du har gått inn i SOS-modus, sender den oppdateringer til nødkontaktene dine når plasseringen din endres. 

Ring til nødetater

Du må ha iPhone i nærheten for å kunne bruke SOS. Hvis iPhone-enheten din ikke er i nærheten, må Apple Watch være koblet til et kjent Wi-Fi-nettverk og du må ha satt opp Wi-Fi-anrop. På Apple Watch-modeller med mobilnett kan du også bruke en mobildataforbindelse.

Slik ringer du: 

 1. Trykk og hold inne sideknappen på klokken til glidebryteren for nødsignal vises.
  Nødanrop (SOS)-skyveknappen på Apple Watch.
 2. Fortsett å holde inne sideknappen. Vent til en nedtelling starter og du hører et lydsignal. Du kan også dra glidebryteren for nødsignal.
 3. Når nedtellingen er ferdig, ringer klokken automatisk nødtjenestene.

Når samtalen avsluttes, sender Apple Watch en tekstmelding til nødkontaktene dine med gjeldende plassering, med mindre du velger å avbryte. Hvis stedstjenester er slått av, slås funksjonen på midlertidig. Hvis plasseringen din endres, får kontaktene dine en oppdatering, og du får et varsel ca. 10 minutter senere. 

Stopp deling av stedsinformasjon

Når du deler posisjonen din, får du en påminnelse om å stoppe delingen hver fjerde time i 24 timer. Velg Stopp deling i varselet for å stoppe oppdateringene. 

Avslutt en samtale

Hvis du starter nedtellingen ved et uhell, slipper du sideknappen.

Hvis du starter et nødanrop ved et uhell, trykker du hardt på skjermen og deretter på Avslutt samtale.

Avslutt samtale-alternativet på Apple Watch.

Nødinfo-skjermbilde på iPhone som viser allergier, medisiner, blodtype med mer.

Legg til eller fjern kontakter

Du kan legge til nødkontakter fra Helse-appen på iPhone:

 1. Åpne Helse-appen og trykk på Nødinfo-fanen. 
 2. Trykk på Rediger, og bla deretter til Nødkontakter.
 3. Trykk på plussymbolet for å legge til en nødkontakt.
 4. Trykk på en kontakt, og legg deretter til informasjon om hva slags forhold du har til denne personen. 
 5. Trykk på Ferdig for å lagre endringene. 

Slik fjerner du nødkontakter: 

 1. Åpne Helse-appen og trykk på Nødinfo-fanen. 
 2. Trykk på Rediger, og bla deretter til Nødkontakter. 
 3. Trykk på minussymbolet ved siden av en kontakt, og trykk deretter på Slett.
 4. Trykk på Ferdig for å lagre endringene. 

Du kan ikke angi en nødtjeneste som nødkontakt. 

Slå av automatiske anrop

Du kan endre innstillingene dine slik at det ikke foretas automatiske nødanrop når du holder inne sideknappen: 

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min Apple Watch-fanen.
 2. Trykk på Nødanrop (SOS).
 3. Slå av Hold inne sideknappen. 
  Nødanrop (SOS)-skjermbilde på iPhone som viser Emily Parker som en nødkontakt.

Du kan fremdeles bruke glidebryteren for Nødanrop (SOS) til å foreta et nødanrop selv om du slår av denne innstillingen.

Publiseringsdato: