Bruk Nødanrop (SOS) på Apple Watch

Med Nødanrop (SOS) kan du raskt og enkelt ringe etter hjelp og varsle nødkontakter fra Apple Watch.

Slik fungerer det

For å bruke Nødanrop (SOS) på en Apple Watch uten mobilnett må iPhonen din være i nærheten. Hvis iPhonen din ikke er i nærheten, må Apple Watch være koblet til et kjent Wi-Fi-nettverk og du må ha konfigurert Wi-Fi-anrop.

Når du foretar et anrop med Nødanrop (SOS), vil Apple Watch automatisk ringe opp lokale nødtjenester og dele posisjonen din med dem. I noen land og regioner kan det hende at du må velge nødtjenesten som du trenger. I Fastlands-Kina kan du for eksempel velge politi, brannvesen eller ambulanse. Og hvis du har Apple Watch Series 5 eller nyere (GPS + Cellular), eller Apple Watch SE (GPS + Cellular), kan klokken også ringe lokale beredskapstjenester når du reiser i andre land eller regioner.

Apple Watch sender dem plasseringen din, og i en periode etter at du har gått inn i Nødanrop (SOS)-modus, sender den oppdateringer til nødkontaktene dine når plasseringen din endres.* Finn ut hvordan du legger til nødkontakter

* Apple Watch sender ikke melding til nødkontakter og deler ikke plasseringen din når du bruker roaming utenfor hjemlandet eller hjemmeområdet ditt.

Hvordan ringe nødtjenester på Apple Watch

 1. Trykk og hold på urets sideknapp (knappen under Digital Crown) til Nødanrop (SOS)-glidebryteren vises.
  Nødanrop (SOS)-skyveknappen på Apple Watch.
 2. Dra Nødanrop (SOS)-glidebryteren for å starte samtalen med en gang. Alternativt kan du fortsette å holde sideknappen. Etter en nedtelling ringer klokken automatisk til nødtjenester.

Når anropet avsluttes sender Apple Watch en melding til nødkontaktene dine med den gjeldende posisjonen din, med mindre du velger å avbryte. Hvis stedstjenester er slått av, slås funksjonen på midlertidig. I en periode etter at du har gått inn i Nødanrop (SOS)-modus, sender klokken oppdateringer til nødkontakter når posisjonen din endres.* Finn ut hvordan du legger til nødkontakter

* Apple Watch sender ikke melding til nødkontakter og deler ikke plasseringen din når du bruker roaming utenfor hjemlandet eller hjemmeområdet ditt.

Slutt å dele posisjon

Etter nødanropet ditt vil Apple Watch minne deg hver fjerde time om at posisjonen din blir delt med nødkontaktene. Trykk på Stopp deling i varselet for å slutte å dele posisjonen din.

Avslutt en samtale som du startet ved et uhell

Hvis du starter Nødanrop (SOS)-nedtellingen ved en tilfeldighet, slipper du bare sideknappen.

Hvis du starter et nødanrop ved et uhell, trykker du på Avslutt samtale-knappen det røde slutt anrop-symbolet, og trykker deretter på Ja for å bekrefte at du vil stoppe samtalen. Etter det spør klokken om du fortsatt vil sende en tekstmelding til nødkontaktene dine. Trykk på Nei hvis du vil kansellere tekstmeldingen.

Avslutt samtale-alternativet på Apple Watch.

 

Legg til nødkontakter

 1. Åpne Helse-appen på iPhonen, og trykk deretter på profilsymbolet  (eller bildet ditt, hvis du har lagt til et).
 2. Trykk på Nødinfo.
 3. Trykk på Rediger, og bla deretter til Nødkontakt-delen.
 4. Trykk på knappen  for å legge til nødkontakt.
 5. Trykk på et kontaktnavn. Hvis kontakten har mer enn ett telefonnummer, trykker du på det nummeret du vil bruke.
 6. Spesifiser personens tilknytting til deg. 
 7. Trykk på Ferdig for å lagre endringene. 

Du kan ikke angi en nødtjeneste som nødkontakt. 

Fjern nødkontakter

 1. Åpne Helse-appen på iPhonen, trykk på profilsymbolet  (eller bildet ditt hvis du har lagt til et).
 2. Trykk på Nødinfo.
 3. Trykk på Rediger, og bla deretter til Nødkontakt-delen.
 4. Trykk på knappen for å slette en nødkontakt  ved siden av en kontakt, og trykk på Slett.
 5. Trykk på Ferdig for å lagre endringene. 

Slå av automatiske anrop

Du kan endre innstillingene dine slik at det ikke foretas automatiske nødanrop når du holder inne sideknappen: 

 1. Åpne Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke-fanen.
 2. Trykk på Nødanrop (SOS).
 3. Slå av Hold inne sideknappen for å ringe. 

Du kan fremdeles bruke glidebryteren for Nødanrop (SOS) til å foreta et nødanrop selv om du slår av denne innstillingen.

Internasjonale nødanrop

Apple Watch Series 5 og nyere (GPS + Cellular), og Apple Watch SE (GPS + Cellular), kan ringe lokale beredskapstjenester når du er i et annet land eller region. Når du starter et Nødanrop (SOS) i utlandet, kobler Apple Watch til de lokale nødetatene, men sender ikke posisjonen din eller en tekstmelding til nødkontaktene dine. I enkelte land og områder fungerer internasjonale nødanrop selv om du ikke har konfigurert mobilnett på Apple Watch. Se hvilke land og regioner som støttes.

Akkurat som når du bruker Nødanrop (SOS) i hjemlandet ditt eller regionen din, må iPhonen være i nærheten hvis Apple Watch ikke er en Cellular-modell.

Publiseringsdato: