Bruk Nødanrop (SOS) på Apple Watch

Med Nødanrop (SOS) kan du raskt og enkelt ringe etter hjelp og varsle nødkontaktene dine.

Slik fungerer det

Når du ringer med Nødanrop (SOS), ringer Apple Watch automatisk til det lokale nødnummeret og deler plasseringen din med dem. I enkelte land og regioner kan det hende at du må velge tjenesten du trenger. I Fastlands-Kina kan du for eksempel velge politi, brannvesen eller ambulanse. Hvis du har Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular), kan klokken din også ringe lokale nødnumre når du reiser til andre land og regioner.

Når en nødsamtale avsluttes, varsler Apple Watch nødkontaktene dine med en tekstmelding, med mindre du velger å avbryte. Apple Watch sender dem plasseringen din, og i en periode etter at du har gått inn i Nødanrop (SOS)-modus, sender den oppdateringer til nødkontaktene dine når plasseringen din endres.* Finn ut hvordan du legger til nødkontakter

* Apple Watch sender ikke melding til nødkontakter og deler ikke plasseringen din når du bruker roaming utenfor hjemlandet eller hjemmeområdet ditt.

Ring til nødetater

For å bruke Nødanrop (SOS) på en Apple Watch uten mobilnett må iPhonen din være i nærheten. Hvis iPhonen din ikke er i nærheten, må Apple Watch være koblet til et kjent Wi-Fi-nettverk og du må ha konfigurert Wi-Fi-anrop.

Slik ringer du: 

 1. Trykk og hold inne sideknappen på klokken til glidebryteren for nødsignal vises.
  Nødanrop (SOS)-skyveknappen på Apple Watch.
 2. Fortsett å holde inne sideknappen. Vent til en nedtelling starter og du hører et lydsignal. Du kan også dra glidebryteren for nødsignal.
 3. Når nedtellingen er ferdig, ringer klokken automatisk nødtjenestene.

Når samtalen avsluttes, sender Apple Watch en tekstmelding til nødkontaktene dine med gjeldende plassering, med mindre du velger å avbryte. Hvis stedstjenester er slått av, slås funksjonen på midlertidig. Hvis plasseringen din endres, får kontaktene dine en oppdatering, og du får et varsel ca. 10 minutter senere. 

Å slutte å dele stedsinformasjon

Når du deler posisjonen din, får du en påminnelse om å stoppe delingen hver fjerde time i 24 timer. Velg Stopp deling i varslingen for å stoppe oppdateringene. 

Avslutt en samtale

Hvis du starter nedtellingen ved et uhell, slipper du sideknappen.

Hvis du starter et nødanrop ved et uhell, trykker du hardt på skjermen og deretter på Avslutt samtale.

Avslutt samtale-alternativet på Apple Watch.

Legg til nødkontakter

 1. Åpne Helse-appen og trykk på profilsymbolet .
 2. Trykk på Nødinfo under Medisinsk informasjon.
 3. Trykk på Rediger, og bla deretter til Nødkontakt-delen.
 4. Trykk på Legg til nødkontakt-knappen  .
 5. Trykk på en kontakt, og legg deretter til informasjon om hva slags forhold du har til denne personen. 
 6. Trykk på Ferdig for å lagre endringene. 

Du kan ikke angi en nødtjeneste som nødkontakt. 

Fjern nødkontakter

 1. Åpne Helse-appen og trykk på profilsymbolet .
 2. Trykk på Nødinfo under Medisinsk informasjon.
 3. Trykk på Rediger, og bla deretter til Nødkontakt-delen.
 4. Trykk på Slett nødkontakt-knappen minussymbolet ved siden av en kontakt, og trykk deretter på Slett.
 5. Trykk på Ferdig for å lagre endringene. 

Slå av automatiske anrop

Du kan endre innstillingene dine slik at det ikke foretas automatiske nødanrop når du holder inne sideknappen: 

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min Apple Watch-fanen.
 2. Trykk på Nødanrop (SOS).
 3. Slå av Hold inne sideknappen. 

Du kan fremdeles bruke glidebryteren for Nødanrop (SOS) til å foreta et nødanrop selv om du slår av denne innstillingen.

Internasjonale nødanrop

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) kan også ringe lokale nødnumre når du reiser til andre land og områder. Når du starter et Nødanrop (SOS) i utlandet, kobler Apple Watch til de lokale nødetatene, men sender ikke posisjonen din eller en tekstmelding til nødkontaktene dine. I enkelte land og områder fungerer internasjonale nødanrop selv om du ikke har konfigurert mobilnett på Apple Watch. Se hvilke land og regioner som støttes.

Hvis Apple Watch Series 5-modellen din ikke har mobilnett, må iPhonen din være i nærheten for å bruke Nødanrop (SOS), akkurat som når du er hjemme.

Publiseringsdato: