Hvis du ikke ser kjøp i app

Les om hvordan du gjenoppretter kjøp i app.

Hvis du gjenopprettet fra en sikkerhetskopi, eller du slettet og installerte en app på nytt som du har foretatt kjøp i app for, kan du kanskje gjenopprette objektene du tidligere betalte for.

Noen ikke-forbruksobjekter som er kjøpt med kjøp i app, som oppgraderinger til pro-versjoner, ekstra funksjoner i et spill og abonnementer, kan gjenopprettes hvis appen ikke gjenkjenner at du har kjøpt disse automatisk.

Gjenopprette kjøp i app

Noen kjøp i app, som spillvaluta eller tips, er forbruksvarer, som betyr at du forbruker dem gjennom bruk. Du kan bare gjenopprette kjøp som ikke er forbruksvarer. Finn ut mer om ulike typer kjøp i app.

Når du skal gjenopprette et kjøp som ikke er forbruksvare, åpner du appen der du gjorde kjøpet og ser etter en gjenopprettingsmulighet. Du kan finne dette på et av disse stedene:

  • Appens hovedmeny.
  • Appens Innstillinger- eller Valg-meny.
  • Appens butikk for kjøp i app.

Hvis du har blitt belastet for kjøpet og fremdeles ikke får gjenopprettet, kontakter du utvikleren av appen for å få hjelp. Du kan også rapportere et problem med kjøpet i appen.

Hvis du prøver å gjenopprette og det ikke skjer noe eller du får en feil

Få mer hjelp

Publiseringsdato: