Hvis du ikke kan logge på iMessage-kontoen eller FaceTime på Mac

Hvis du ikke kan logge på iMessage-kontoen eller FaceTime, kan én av disse løsningene hjelpe.

Når du konfigurerer Meldinger på Macen for første gang, blir du bedt om å logge på iMessage-kontoen med Apple-ID-en din. Meldinger forsøker deretter å logge på automatisk hver gang du åpner programmet. Det samme gjelder for FaceTime. Prøv disse løsningene hvis du ikke får logget på noen av disse programmene. 

Sjekk internett-forbindelsen

Sørg for at Macen har internett-forbindelse. Du skal for eksempel kunne laste inn nettsider eller motta e-poster.

Se om tjenesten er nede

Sjekk Systemstatus-siden til Apple for å se om det er midlertidige problemer med iMessage eller FaceTime.

Kontroller innstillingene for dato og tid

  • Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Dato og tid. Kontroller at datoen, klokkeslettet og tidssonen er riktig.
  • Hvis avkrysningsruten «Still inn dato og tid automatisk» er valgt, fjerner du dette valget og velger det igjen. (Hvis avkrysningsruten er tonet ned, klikker du på låsen og skriver inn administratorpassordet.)

Påse at programvaren er oppdatert

Les om hvordan du oppdaterer programvaren på Mac. Programvareoppdateringer kan forbedre stabiliteten, kompatibiliteten og sikkerheten på Macen, og de kan også løse problemet. 

Kontroller Apple-ID-en

Gå til Apple-ID-kontosiden og logg på med den samme Apple-ID-en du bruker med Meldinger og FaceTime for å kontrollere at Apple-ID-en og passordet er riktig. Åpne programmet og følg denne fremgangsmåten hvis det fungerer:

  • Meldinger: Velg Meldinger > Valg, og klikk deretter på Kontoer. Velg iMessage-kontoen din, og klikk deretter på Logg av. Logg på igjen med den samme Apple-ID-en du brukte på Apple-ID-kontosiden.
  • FaceTime: Velg FaceTime > Valg. Klikk på Logg av i Innstillinger-fanen. Logg på igjen med den samme Apple-ID-en du brukte på Apple-ID-kontosiden.

Tilbakestille NVRAM

Hvis problemet er relatert til innstillingene som er lagret i NVRAM, må du tilbakestille NVRAM på Macen.

Se etter tredjeparts programvare

Hvis du har installert tredjeparts nettverksprogramvare for brannmur, sikkerhet, VPN eller annen tredjeparts programvare, må du kontrollere at programvaren ikke blokkerer noen av nettverksportene som brukes av iMessage og FaceTime. Deaktiver om nødvendig programvaren og prøv å bruke iMessage-kontoen eller FaceTime igjen.

Les mer

Finn ut hva du kan gjøre hvis du har andre FaceTime-problemer.


FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: