Hvis du ikke kan endre klokkeslettet eller tidssonen på Apple-enheten

Du kan bruke Dato og tid-innstillingene for å få enheten til å justere for sommertid og endringer i tidssone automatisk. Hvis du ser feil dato, klokkeslett eller tidssone på enheten, eller hvis den ikke bytter til sommertid automatisk, kan du finne ut hva du må gjøre.

Still inn dato og klokkeslett automatisk

Alternativet for å stille inn dato og klokkeslett automatisk er kanskje ikke tilgjengelig for enheten din.* Følg denne fremgangsmåten for å forsikre deg om at enheten er i stand til å stille inn klokkeslett og tidssone automatisk.

På iPhone eller iPad

 1. Sørg for at du har den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS.

 2. Slå på Still inn automatisk under Innstillinger > Generelt > Dato og tid. Nå stilles dato og klokkeslett automatisk inn basert på tidssonen din. Er denne innstillingen nedtonet?

 3. Hvis du ser en melding som sier at oppdatert tidssoneinformasjon er tilgjengelig, starter du enheten og en eventuell sammenkoblet Apple Watch på nytt.

 4. Tillat at enheten bruker gjeldende posisjon til å finne riktig tidssone. Dette gjør du ved å gå til Innstillinger > Personvern og sikkerhet > Stedstjenester > Systemtjenester og slå på Tidssoneinnstilling.

 5. Sjekk at enheten viser riktig tidssone i Innstillinger > Generelt > Dato og tid > Tidssone.

På Mac

 1. Sørg for at Macen er koblet til internett.

 2. Åpne Stedstjenester-innstillinger Rull ned til bunnen av listen med programmer og tjenester, og klikk på Detaljer-knappen ved siden av Systemtjenester. Kontroller at «Tilpassing av tidssone og system» er slått på.

 3. Åpne Dato og tid-innstillingene og påse at alternativet for å stille inn klokkeslett og dato automatisk, samt alternativet for å stille inn tidssonen automatisk, er slått på.

 4. Start Macen på nytt.

På Apple TV

Disse trinnene krever tvOS 10 eller nyere på Apple TV HD eller Apple TV 4K. Hvis du bruker en eldre versjon av tvOS eller en eldre Apple TV, kan du angi tidssonen manuelt.

 1. Sørg for at Apple TV er koblet til internett.

 2. Gå til Innstillinger > Generelt > Tidssone. Hvis du ser en melding som sier at oppdatert informasjon om tidssone er tilgjengelig, starter du Apple TV på nytt for å få oppdateringen.

 3. Hvis meldingen ikke vises, trykker du på og holder nede Tilbake-knappenBildet har ingen alternativ tekst eller Meny-knappen på Apple TV-fjernkontrollen for å gå til Hjem-skjermen. Vent noen minutter, og deretter går du tilbake til Innstillinger > Generelt > Tidssone. Hvis du ser meldingen nå, starter du Apple TV på nytt for å få oppdateringen.

Still inn dato og klokkeslett manuelt

Hvis enheten fremdeles viser feil dato, klokkeslett eller tidssone, må du endre hver innstilling i stedet for å bruke Still inn automatisk. Du kan for eksempel ha iOS 9 og eldre, og landet ditt, regionen din eller myndighetene i landet ditt har endret tidssone eller sommertid.

På iPhone eller iPad

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Dato og tid.

 2. Slå av Still inn automatisk. Er denne innstillingen nedtonet?

 3. Endre tidssonen eller dato og klokkeslett:

  • Trykk på Tidssone, og skriv inn en by med tidssonen du er ute etter.

  • Eventuelt kan du trykke på datoen for å endre dato og klokkeslett.

På Mac

Åpne Dato og tid-innstillingene Deretter kan du stille inn klokkeslettet, datoen og tidssonen manuelt.

På Apple TV

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tidssone.

 2. Sørg for at Still inn automatisk er slått av, og velg deretter en tidssone.

Finn ut mer om tidsinnstillinger

 • Hvis klokkeslettet på enheten er feil etter at du har synkronisert med datamaskinen, må du kontrollere at Dato og klokkeslett er stilt inn riktig på Macen.

 • Manuelle justeringer av tidsinnstillinger for å endre appatferd (for eksempel tidtakere i spill) anbefales ikke.

 • Finn ut mer om tidsinnstillingene for Apple Watch

* Alternativet for å slå Still inn automatisk på eller av er kanskje ikke tilgjengelig hos alle operatører eller i alle land og regioner. Hvis enheten har en kode for skjermtid eller en bedriftsprofil med enhetsbegrensninger installert, er alternativet for å slå Still inn automatisk på eller av, nedtonet.

Publiseringsdato: