iTunes for Windows: En -3221-feil vises ved åpning av iTunes Store

Noen iTunes for Windows-brukere som har McAfee Personal Firewall Plus installert, kan få en -3221-feilmelding ved forsøk på å åpne iTunes Store ved bruk av iTunes for Windows.

Hvis det skjer, kan du endre rettighetsnivået for iTunes og iTunesHelper for å gi full tilgang.

iTunes og iTunesHelper skal da kunne både sende og motta data fra iTunes Store.

Lær mer

Du finner mer informasjon om endring av rettigheter i McAfee Personal Firewall Plus User's Guide.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: