Hvis du ser feil 3194, feil 17 eller «Enheten er ikke kvalifisert for anmodet bygg» på datamaskinen

Hvis datamaskinen din ikke kan kommunisere med Apples tjener for programvareoppdateringer, kan du se en av disse meldingene.

 • Feil 17
 • Feil 1639
 • Feil 3000–3020
 • Feil 3194
 • Feil 3100–3999
 • Enheten er ikke kvalifisert for anmodet bygg

Hvis du ser en av disse meldingene og trenger hjelp med å oppdatere eller gjenopprette iOS- eller iPadOS-enheten din, må du sørge for at Macen din er oppdatert. Hvis du bruker iTunes, installerer du den nyeste versjonen av iTunes og prøver å oppdatere eller gjenopprette enheten på nytt. Hvis du fortsatt ikke kan oppdatere eller gjenopprette, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.

Behandle TCP/IP-filtrering, brannmur eller sikkerhetsprogramvare

Hvis du har TCP/IP-filtrering, brannmur eller sikkerhetsprogramvare installert på datamaskinen, følger du disse trinnene.

 1. Konfigurer eller avinstaller sikkerhetsprogramvaren midlertidig.
 2. Sørg for at du har en fungerende internett-tilkobling. Gå til www.apple.com/no, eller ta kontakt med internett-leverandøren din for å få mer hjelp.
 3. Omgå Internett-ruteren. Enkelte rutere kan hindre iTunes i å få kontakt med oppdateringstjeneren. Hvis du bruker en ruter som ikke er produsert av Apple, kan du prøve denne fremgangsmåten:
 • Koble fra den kablede eller trådløse ruteren, og bruk en Ethernet-kabel til å koble datamaskinen direkte til modemet.
 • Start datamaskinen og modemet på nytt. Kontakt internett-leverandøren for å få instruksjoner om hvordan du bruker modemet.

Når du har bekreftet at internettilkoblingen fungerer, prøver du å oppdatere eller gjenopprette iOS- eller iPadOS-enheten din på nytt.

Gjenopprette eller oppdatere fra en annen datamaskin

Prøv å gjenopprette eller oppdatere på en annen datamaskin som bruker en annen internett-tilkobling. Slik kan du fastslå at det ikke er noen problemer med datamaskinen din som kan hindre den i å kommunisere med oppdateringstjeneren.

Feilene 1639, 3000–3020 og 3100–3999 (med unntak av 3194) kan i noen tilfeller skyldes nettverksinnstillingene dine. Hvis datamaskinen din bruker et administrert nettverk, kan du ta kontakt med nettverksadministratoren. Proxyer, brannmurer og andre tiltak for nettverkssikkerhet kan forårsake disse feilene. Hvis det er nødvendig, kan du bruke en annen nettverkstilkobling til å gjenopprette enheten. Hvis du for eksempel prøver å gjenopprette på arbeidsplassen, kan du i stedet prøve på en datamaskin og et nettverk hjemme eller hos en venn.

Kontrollere vertsfilen

Når du har oppdatert Mac eller iTunes til den nyeste versjonen, kontrollerer du vertsfilen for å sørge for at datamaskinen kan kontakte oppdateringstjeneren.

Windows

Hvis du bruker en Windows-datamaskin, følger du trinnene på nettstedet for Microsoft Kundestøtte. Hvis du nullstiller vertsfilen, vil dette påvirke programvaretjenester som benytter den til omdirigeringer. Hvis du bruker Windows på en kontordatamaskin, kontakter du IT-avdelingen for å forsikre deg om at programmene fremdeles vil fungere som de skal, etter at vertsfilen er nullstilt.

Mac

Hvis du bruker en Mac, følger du denne framgangsmåten:

1. I Finder velger du Programmer > Verktøy.

2. Åpne Terminal.

3. Skriv inn denne kommandoen og trykk på returtasten:

sudo nano /private/etc/hosts

4. Skriv inn passordet du bruker til å logge deg på datamaskinen, og trykk på returtasten. Det vil ikke vises tekst i Terminal-vinduet når du skriver inn passordet. 

5. Vertsfilen vises i Terminal. Hvis du ikke ser et vindu som det nedenfor, bør du sørge for at du bruker et administratorpassord som ikke er tomt.

6. Naviger ved hjelp av piltastene og se etter en oppføring som inneholder «gs.apple.com».

Hvis du ikke ser noen oppføringer som inneholder gs.apple.com, er ikke problemet relatert til vertsfilen. Lukk Terminal og gå til «Behandle TCP/IP-filtrering, brannmur eller sikkerhetsprogramvare»-delen i denne artikkelen.

7. Legg til symbolet # og et mellomrom («# ») foran gs.apple.com-oppføringen.

8. Trykk på Kontroll-O for å lagre filen.

9. Når du blir bedt om filnavnet, trykker du på returtasten.

10. Trykk på Kontroll-X for å avslutte redigeringsprogrammet.

11. Omstart Macen.

Når datamaskinen har startet på nytt, kan du prøve å oppdatere eller gjenopprette iOS- eller iPadOS-enheten på nytt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: