Om vertsforbindelser til tjenere for macOS, iOS og iTunes og iTunes-bakgrunnsprosesser

Noe Apple-programvare, inkludert macOS, iOS og iTunes, bruker forskjellige porter og tjenere for å koble til forskjellige tjenester. iTunes for Windows installerer også noen prosesser som kjører i bakgrunnen når programvaren er åpen.

Kontroller at sikkerhetsprogramvaren er riktig konfigurert. Konfigureringstrinnene varierer med sikkerhetsprogramvaren. Ta kontakt med utvikleren for å få mer informasjon.

På Mac mottar programmer som er signert av Apple, automatisk innkommende tilkoblinger. Denne artikkelen gjelder ikke hvis du bare bruker den innebygde programbrannmuren i macOS.

Tjenerforbindelser

Følgende tjenere brukes av macOS, iOS og iTunes:

Apple-tjenere Andre tjenere
albert.apple.com evintl-ocsp.verisign.com
appldnld.apple.com evsecure-ocsp.verisign.com
configuration.apple.com *.amazonaws.com
*.cdn-apple.com *.digicert.com
deimos3.apple.com *.symcb.com
gg*.apple.com *.symcd.com
gs.apple.com  
itunes.apple.com  
*.itunes.apple.com  
mesu.apple.com  
*.mzstatic.com  
skl.apple.com  
swscan.apple.com  
xp.apple.com  


Vanlige porter

Følgende porter brukes eller kreves av Apple-programvare, inkludert macOS, iOS og iTunes:

Porter TCP eller UDP Brukes av
80 TCP World Wide Web og tjenester, iCloud, QuickTime Installer, iTunes Store og Radio, AirPlay
443 TCP TLS-nettsteder og -tjenester, iTunes Store, iCloud-godkjenning og DAV-tjenester
123 TCP/UDP NTP (Network Time Protocol) brukt til synkronisering av nettverkstidstjener, AppleTV Network Time Server Sync
554 TCP/UDP Mediespillere som strømmer, AirPlay
1900 TCP Bonjour-tjeneste
3689 TCP DAAP, iTunes Musikkdeling, AirPlay
5223 TCP iCloud DAV-tjenester (Kontakter, Kalendere og Bokmerker), Bildestrøm
5224 TCP Spotlight-forslag
5350 (UDP) UDP Bonjour-tjeneste
5351 (UDP) UDP Bonjour-tjeneste
5353 (UDP) UDP Bonjour, AirPlay og Hjemmedeling-tjenester
8000-8999 TCP Internett-tjeneste, internett-radiostrømmer
42000-42999 TCP Internett-radiostrømmer

Les mer om TCP- og UDP-porter som brukes av Apple-programvareprodukter. Blokkerte porter er ofte knyttet til feil med numre i 3000-området.


iTunes for Windows-prosesser

iTunes for Windows installerer noen prosesser som kjører i bakgrunnen når programvaren er åpen. Les mer om hva prosessene gjør:

Prosess Funksjon
AppleMobileBackup.exe Sikkerhetskopierer data på iPhone eller iPod touch.
AppleMobileDeviceHelper.exe Lytter etter kommandoer for å hjelpe iTunes med å kommunisere med enheter.
AppleMobileDeviceService.exe Gjør det mulig for iTunes å gjenkjenne iPhone og iPod touch.
AppleMobileSync.exe Synkroniserer iPhone- eller iPod touch-data med datamaskinen.
distnoted.exe Gjør det mulig for iTunes å synkronisere med iPhone og iPod touch.
iPodService.exe Gjør det mulig for iTunes å få tilgang til enheter
iTunesHelper.exe «Lytter» etter kommandoer for å hjelpe iTunes til å kommunisere med enheter (for eksempel iPod).
iTunesPhotoProcessor.exe Transkoder bilder og grafikk for enheter.
MDCrashReportTool.exe Trekker ut loggrapporter fra enheten og sender dem til Apple (hvis dette er valgt).
mDNSResponder.exe Denne gjør det mulig for iTunes å oppdage tjenester i lokalnettverket (musikkdeling, Apple TV, AirTunes). Den er også kjent som Bonjour for Windows.
SyncServer.exe Koordinerer synkroniseringsprosesser.
qttask.exe Denne viser et QuickTime-symbol i systemstatusfeltet på oppgavelinjen i Windows. Denne prosessen vises eller vises ikke, avhengig av konfigurasjonen av QuickTime og om QuickTime-symbolet er aktivert i systemstatusfeltet.
Prosess som avhenger av synkroniseringskonfigurasjon Funksjon
dotmacsyncclient.exe Synkroniserer enheten med iCloud
com.google.ContactSync.exe Google-kontaktsynkronisering
com.apple.IE.client.exe Synkroniserer enheten med Internet Explorer
com.apple.Outlook.client.exe Synkroniserer enheten med Outlook
com.apple.Safari.client.exe Synkroniserer enheten med Safari
com.apple.WindowsContacts.client.exe Synkroniserer enheten med Windows-adresseboken/Windows-kontakter
com.apple.WindowsMail.client.exe Synkroniserer med Windows Mail
com.yahoo.go.sync.client.exe Synkroniserer med Yahoo

Avhengig av konfigurasjonen kan det være at noen av disse bakgrunnsprosessene ikke vises. iTunes kan starte andre bakgrunnsprosesser for å utføre forskjellige oppgaver som synkronisering og diagnostikk. Nye funksjoner kan bli lagt til disse bakgrunnsprosessene i framtiden. Du bør ikke deaktivere disse prosessene selv om iTunes ikke er åpen på datamaskinen.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: