Om bakgrunnsprosesser for iTunes for Windows

iTunes for Windows installerer noen prosesser som kjører i bakgrunnen når programvaren er åpen. Les mer om hva prosessene gjør.

Prosess Funksjon
AppleMobileBackup.exe Sikkerhetskopierer data på iPhone eller iPod touch.
AppleMobileDeviceHelper.exe Lytter etter kommandoer for å hjelpe iTunes med å kommunisere med enheter.
AppleMobileDeviceService.exe eller AppleMobileDeviceProcess.exe Gjør det mulig for iTunes å gjenkjenne iPhone og iPod touch.
AppleMobileSync.exe Synkroniserer iPhone- eller iPod touch-data med datamaskinen.
distnoted.exe Gjør det mulig for iTunes å synkronisere med iPhone og iPod touch.
iPodService.exe Gjør det mulig for iTunes å få tilgang til enheter
iTunesHelper.exe «Lytter» etter kommandoer for å hjelpe iTunes til å kommunisere med enheter (for eksempel iPod).
MDCrashReportTool.exe Trekker ut loggrapporter fra enheten og sender dem til Apple (hvis dette er valgt).
mDNSResponder.exe Denne gjør det mulig for iTunes å oppdage tjenester i lokalnettverket (musikkdeling, Apple TV, AirTunes). Den er også kjent som Bonjour for Windows.
SyncServer.exe Koordinerer synkroniseringsprosesser.
Prosess som avhenger av synkroniseringskonfigurasjon Funksjon
com.apple.IE.client.exe Synkroniserer enheten med Internet Explorer
com.apple.Outlook.client.exe Synkroniserer enheten med Outlook
com.apple.Safari.client.exe Synkroniserer enheten med Safari
com.apple.WindowsContacts.client.exe Synkroniserer enheten med Windows-adresseboken/Windows-kontakter
com.apple.WindowsMail.client.exe Synkroniserer med Windows Mail

Avhengig av konfigurasjonen kan det være at noen av disse bakgrunnsprosessene ikke vises. iTunes kan starte andre bakgrunnsprosesser for å utføre forskjellige oppgaver som synkronisering og diagnostikk. Nye funksjoner kan bli lagt til disse bakgrunnsprosessene i framtiden. Du bør ikke deaktivere disse prosessene selv om iTunes ikke er åpen på datamaskinen.

Finn ut mer

For å sikre at Windows-datamaskinen har tilgang til Apple-tjenester kan du lese om bruk av Apple-produkter på bedriftsnettverk og TCP- og UDP-porter som brukes av Apple-programvareprodukter.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: