Bruk den bærbare Macen din i lukket skjerm-modus med en ekstern skjerm

Finn ut hvordan du bruker en ekstern skjerm med en bærbar Mac mens den innebygde skjermen er lukket.

Du kan bruke en ekstern skjerm eller projektor med en bærbar Mac mens den innebygde skjermen er lukket. Dette kalles «lukket muslingskjell»- eller «lukket skjerm»-modus.

Sjekk kravene

For å bruke lukket skjerm-modus på den bærbare Macen din trenger du følgende:

  • Et strømadapter eller en ekstern skjerm som leverer strøm via USB-C eller Thunderbolt 3 (USB-C).
  • Et eksternt tastatur og en ekstern mus eller styreflate – enten USB eller trådløs.
  • En USB-C-til-USB-adapter eller kabel hvis du bruker en USB-mus eller et USB-tastatur med en Mac som har USB-C-porter.
  • En ekstern skjerm eller projektor.

Slå på lukket skjerm-modus

  1. Koble USB-tastaturet eller -musen til Macen eller den eksterne skjermen, eller sammenkoble Bluetooth-tastaturet eller -musen med Macen. Hvis du bruker et Bluetooth-tastatur eller en Bluetooth-mus, velger du Apple-menyen () > Systemvalg, klikker på Bluetooth, og deretter bekrefter du at Bluetooth er slått på.
  2. Koble Macen til strøm med strømadapteren. Noen eksterne skjermer, som LG UltraFine 5K, lader også Macen.
  3. Koble den eksterne skjermen eller projektoren til en passende port på Macen. Bruk en Apple-videoadapter om nødvendig. Noen eksterne skjermer har en USB-kabel som må kobles til Macen.
  4. Når skrivebordet til den bærbare Macen vises på den eksterne skjermen, lukker du lokket. Du må kanskje trykke på en tast eller klikke på musen for å vekke den eksterne skjermen.

Hvis den eksterne skjermen eller projektoren ikke slås på etter at du kobler den til Macen, kobler du til skjermen mens Macen er i dvale eller slått av, og deretter vekker du eller slå du på den.

Koble fra skjermen eller projektoren

Før du kobler fra skjermen eller projektoren, må du sette Macen i dvale.

Velg Apple-menyen () > Dvale, og deretter kobler du fra skjermen eller projektoren.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: