Bruk den bærbare Mac-maskinen din i lukket skjerm-modus med en ekstern skjerm

Finn ut hvordan du bruker en ekstern skjerm med en bærbar Mac-maskin mens den innebygde skjermen er lukket.

Du kan bruke en ekstern skjerm eller projektor med en bærbar Mac-maskin mens den innebygde skjermen er lukket. Dette kalles «lukket muslingskjell»- eller «lukket skjerm»-modus.

Krav for bruk av lukket skjerm-modus

For å bruke lukket skjerm-modus på den bærbare Mac-maskinen din trenger du følgende:

 • En strømadapter
 • Et eksternt tastatur og en ekstern mus eller styreflate – enten USB eller trådløs
 • En USB-C-til-USB-adapter hvis du bruker en USB-mus eller et USB-tastatur med MacBook (2015 og nyere) eller MacBook Pro (2016 og nyere)
 • En ekstern skjerm eller projektor

Slå på lukket skjerm-modus

Følg disse trinnene for å slå på lukket skjerm-modus.

Hvis den eksterne skjermen ikke registreres når den er koblet til og Mac-maskinen er slått på, kan du prøve å koble til skjermen når datamaskinen er i dvalemodus eller slått av. Deretter vekker du eller slår på datamaskinen etter at du har koblet til skjermen.

Hvis du bruker USB-tastatur og -mus

 1. Sørg for at den bærbare Mac-maskinen er koblet til et strømuttak ved bruk av strømadapteren.
 2. Koble til USB-tastatur og -mus til Mac-maskinen.
 3. Når Mac-maskinen er slått på og skjermen er åpen, kobler du datamaskinen til en passende port på den eksterne skjermen eller projektoren. Deretter slår du på skjermen eller projektoren. Bruk en passende videoadapter fra Apple hvis det er nødvendig.
 4. Når den bærbare Mac-maskinens skrivebord vises på den eksterne skjermen, lukker du lokket.
 5. Når lokket lukkes: 
  • Med OS X Lion 10.7 og nyere endres den eksterne skjermen til en blå skjerm før den viser skrivebordet.
  • Med OS X 10.6.8 Snow Leopard og eldre kan du vekke Mac-maskinen ved å klikke på museknappen eller trykke på en knapp på det eksterne tastaturet.

Nå kan du bruke den bærbare Mac-maskinen som normalt med USB-tastatur og -mus.

Hvis du bruker trådløst tastatur og trådløs mus

 1. Sørg for at den bærbare Mac-maskinen er koblet til et strømuttak ved bruk av strømadapteren.
 2. Bekreft at Bluetooth er slått på i Bluetooth-panelet i Systemvalg eller Bluetooth-menysymbolet Bluetooth-symbol.
 3. Koble sammen Bluetooth-tastaturet eller -musen med Mac-maskinen din.
 4. I Bluetooth-panelet i Systemvalg klikker du på Avansert og sørger for at det er merket av i boksen ved siden av Tillat at Bluetooth-enheter kan vekke denne datamaskinen fra dvale.
 5. Når Mac-maskinen er slått på og skjermen er åpen, kobler du datamaskinen til en passende port på den eksterne skjermen eller projektoren. Deretter slår du på skjermen eller projektoren. Bruk en passende videoadapter fra Apple hvis det er nødvendig.
 6. Når den bærbare Mac-maskinens skrivebord vises på den eksterne skjermen, lukker du lokket.
 7. Når lokket lukkes: 
  • Med OS X Lion 10.7 og nyere endres den eksterne skjermen til en blå skjerm før den viser skrivebordet.
  • Med OS X Snow Leopard 10.6.8 og eldre kan du vekke Mac-maskinen ved å klikke på museknappen eller trykke på en knapp på det eksterne tastaturet.

Nå kan du bruke den bærbare Mac-maskinen som normalt med trådløst tastatur og trådløs mus.

Slik kobler du den bærbare Mac-maskinen fra skjermen etter bruk

Det er best å sette Mac-maskinen i dvalemodus ved å velge Apple-menyen > Dvale før du kobler fra skjermen.

Enkelte DVI- og Mini DisplayPort-skjermer – inkludert DVI-skjermer med aluminiumsramme og 24-tommers og 27-tommers LED Cinema Display fra Apple – kan kobles fra uten å sette datamaskinen i dvalemodus. Hvis du er usikker på om skjermen støtter denne funksjonen, setter du datamaskinen i dvalemodus før du kobler fra skjermen.

Åpne den interne skjermen mens den er i lukket skjerm-modus

Åpning av skjermen på den bærbare Mac-maskinen gir forskjellige resultater, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

OS X Lion 10.7 og nyere

Hvis du åpner lokket på den støttede, bærbare Mac-maskinen din som kjører OS X Lion 10.7 og nyere mens den er i lukket skjerm-modus, blir skjermen blå etter noen sekunder før begge skjermene blir aktive. Lukk lokket for å gå tilbake til lukket skjerm-modus.

OS X Snow Leopard 10.6.8 og eldre

Hvis du åpner lokket på den støttede, bærbare Mac-maskinen din som kjører OS X Snow Leopard 10.6.8 og eldre mens den er i lukket skjerm-modus, er det ikke sikkert at den viser video. Denne virkemåten er forventet. Når datamaskinen er i lukket skjerm-modus, blir den innebygde skjermen deaktivert, og alt videominne tildeles den eksterne skjermen for å gi best mulig ytelse.

Du kan aktivere den innebygde skjermen igjen ved å sette datamaskinen i dvalemodus og så vekke den, eller bruke Finn skjermer-knappen i Skjermer-valgene i Systemvalg. Du kan også trykke på Kommando-F1 på tastatur som ikke har Numlock-tast.

Publiseringsdato: