Slå av Klassisk talekontroll på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du justerer innstillingene for side- eller Hjem-knappen for Klassisk talekontroll og Siri på iPhone, iPad eller iPod touch.

På iPhone X eller nyere kan du forhindre at Klassisk talekontroll eller Siri svarer når du trykker på sideknappen på enheten og holder den inne. På iPhone 8 eller eldre kan du forhindre at Klassisk talekontroll eller Siri svarer når du trykker på Hjem-knappen på enheten og holder den inne.

Følg denne framgangsmåten:

  1. På iPhone X eller nyere går du til Innstillinger > Tilgjengelighet og trykker på sideknapp. På iPhone 8 eller eldre går du til Innstillinger > Tilgjengelighet og trykker på Hjem-knapp.

  2. Under Trykk og hold for å snakke, velger du ett av disse alternativene:

    • Siri: Siri svarer når du trykker og holder inne Hjem-knappen.

    • Klassisk talekontroll: Klassisk talekontroll svarer når du trykker på Hjem-knappen og holder den inne. Dette slår også av Siri.

    • Av: Ingen svarer når du trykker og holder inne Hjem-knappen.

Innstillingen for trykk og hold gjelder bare for side- eller Hjem-knappen. Hvis du bruker et hodesett, og Siri eller Klassisk talekontroll uventet blir slått på, sjekk at hodesettet er satt skikkelig inn i enheten.

Hvis tilkoblingen til hodesettet er løs eller dårlig, kablene er skadd eller det er fuktighet på pluggen eller fjernkontrollen, kan Siri eller Klassisk talekontroll uventet bli slått på. Prøv et annet hodesett hvis problemet vedvarer.

Finn ut mer

Publiseringsdato: