macOS High Sierra

De waarschuwingssignalen wijzigen

Als je een niet-toegestane bewerking probeert uit te voeren, of als er gebruikersinvoer of meer informatie vereist is, verschijnt een waarschuwingsbericht op het scherm en hoor je een waarschuwingssignaal. Dit waarschuwingssignaal kun je wijzigen en je kunt ook het volume van het signaal instellen.

Open voordat je begint het paneel 'Geluidseffecten' van het paneel 'Geluid' in Systeemvoorkeuren. (Kies hiervoor Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Geluid' en klik vervolgens op 'Geluidseffecten'.)

Open het paneel 'Geluidseffecten'

Een waarschuwingssignaal kiezen

  • Klik op een geluid in de lijst.

    Je kunt de verschillende waarschuwingssignalen uitproberen door er in de lijst op te klikken.

Het waarschuwingssignaal aanpassen

Je kunt de volgende aanpassingen aanbrengen:

  • Ander uitvoerapparaat instellen voor waarschuwingssignalen: Geluidseffecten worden standaard weergegeven via de interne luidsprekers van de computer, maar als er een ander geluidsuitvoerapparaat beschikbaar is, kun je dit apparaat kiezen uit het venstermenu 'Speel geluidseffecten af via'.

  • Het volume van waarschuwingssignalen aanpassen: Sleep de volumeregelaar voor waarschuwingssignalen. Het signaalvolume is gekoppeld aan het uitvoervolume van de computer. Als je het volume van de computer verlaagt of verhoogt, wordt ook het volume van het waarschuwingssignaal verlaagd of verhoogd.

  • Instellen of je geluidseffecten van de gebruikersinterface wilt horen: Je hoort geluidseffecten wanneer je op de Mac bepaalde handelingen uitvoert, bijvoorbeeld wanneer je een onderdeel naar de prullenmand sleept. Om geluidseffecten uit te schakelen, schakel je het aankruisvak 'Laat geluidseffecten van gebruikersinterface horen' uit.

  • Instellen of je een geluidseffect wilt horen wanneer je het volume wijzigt: Wanneer je op bepaalde toetsenborden op een van de volumetoetsen drukt, hoor je een geluid dat het nieuwe volume aangeeft. Als je dit geluid niet wilt horen, schakel je het aankruisvak 'Laat geluid horen wanneer volume wordt gewijzigd' uit. Om deze instelling tijdelijk te wijzigen, houd je de Shift-toets ingedrukt terwijl je op een volumetoets drukt. (Niet alle toetsenborden hebben volumetoetsen.)

Om het scherm te laten knipperen wanneer een waarschuwing wordt weergegeven, selecteer je de optie in het paneel 'Audio' van het paneel 'Toegankelijkheid' in Systeemvoorkeuren. (Kies hiervoor Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toegankelijkheid' en klik vervolgens op 'Audio'.)

Open het paneel 'Audio'