Een reservekopie maken en herstellen van beheerde apps, documenten en gegevens

Lees hier welke opties beschikbaar zijn voor het maken en herstellen van een reservekopie van in MDM toegewezen apps, documenten en gegevens.

U kunt Mobile Device Management (MDM) gebruiken om een app toe te wijzen aan een specifieke gebruiker of een specifiek apparaat. Wanneer u een app installeert met MDM, hebt u de volgende twee opties:

  • Sta geen reservekopie toe van appdocumenten en -gegevens
  • Verwijder de app wanneer het MDM-profiel wordt verwijderd

Aan de hand van deze opties kunt u bepalen of en hoe u een reservekopie kunt maken en herstellen van apps en appgegevens.

Een reservekopie maken en herstellen van appdocumenten en -gegevens

Van payloads, profielen en beheerde instellingen worden reservekopieën gemaakt in iCloud en iTunes. Als u een reservekopie herstelt naar hetzelfde apparaat, wordt elke app hersteld, ook als de appgegevens mogelijk niet worden hersteld.

Als u Profielbeheer gebruikt om apps te installeren, wordt er altijd een reservekopie gemaakt van documenten en gegevens en wordt een app altijd verwijderd wanneer het MDM-profiel wordt verwijderd. Als u geen reservekopie van gebruikersgegevens wilt maken, kunt u deze beperkingen gebruiken:

  • Kies 'Prevent backup of the app data' (Sta geen reservekopie toe van appgegevens) in MDM om te voorkomen dat gebruikers een reservekopie maken of herstellen van documenten en gegevens voor die app.
  • Kies 'Remove app when MDM profile is removed' (Verwijder app wanneer MDM-profiel wordt verwijderd) om een reservekopie te maken van gegevens voor die app. U kunt de gegevens alleen herstellen als u de reservekopie terugzet naar hetzelfde apparaat. Als u reservekopie naar een nieuw apparaat probeert te herstellen, dan worden de gegevens niet teruggezet.
  • Als u een reservekopie van appgegevens wilt maken en herstellen op een nieuw apparaat, moet u de opties om geen reservekopie toe te staan van app-documenten en -gegevens en om de app te verwijderen na het verwijderen van het MDM-profiel niet inschakelen.

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van uw MDM-oplossing.

Een reservekopie maken en herstellen van een app

Als u een reservekopie herstelt naar hetzelfde apparaat, wordt elke app hersteld, ook als de appgegevens mogelijk niet worden hersteld.

Als u een reservekopie herstelt naar een nieuw apparaat, worden sommige apps mogelijk niet hersteld. Dit hangt af van hoe u de app hebt toegewezen, aan een gebruiker of een apparaat:

  • Als u de app toewijst aan een apparaat, wordt de app niet hersteld wanneer u de reservekopie herstelt naar een nieuw apparaat. U zult de app opnieuw moeten installeren op het nieuwe apparaat.
  • Als u de app toewijst aan een gebruiker, wordt de app hersteld wanneer u de reservekopie herstelt naar een nieuw apparaat, tenzij u de optie 'Remove app when MDM profile is removed' (Verwijder app wanneer MDM-profiel wordt verwijderd) hebt ingeschakeld.
Publicatiedatum: