Een MacBook Pro met de Numbers-sjabloonkiezer geopend op het scherm. Aan de linkerkant is de categorie 'Alle sjablonen' geselecteerd en aan de rechterkant staan de vooraf gedefinieerde sjablonen, gerangschikt per categorie.

Beginnen met een sjabloon

Voor alle spreadsheets gebruik je een sjabloon (een model) als uitgangspunt. Vervang de diagrammen en gegevens in de sjabloon door je eigen gegevens en voeg nieuwe tabellen, formules en andere elementen toe.

Een spreadsheet aanmaken

Een tabel met afstanden van wandelroutes. De formule-editor is geopend met daarin de SOM-functie voor de kolom 'Afstand'.

Gegevens aan een tabel toevoegen

Voer zelf gegevens in of importeer ze uit een ander bestand. Je kunt ook een scala aan vooraf ingestelde formules, zoals de som of het gemiddelde, aan een cel toevoegen. Om je gegevens te rangschikken en trends te identificeren, kun je onder meer filters toevoegen, gegevens in categorieën groeperen en draaitabellen maken.

Tekst en getallen invoeren in tabellen

Een cirkeldiagram met percentages van gelopen routes. Ook het opmaakmenu is geopend met daarin verschillende diagramstijlen en opties voor het in- of uitschakelen van de diagramnaam of legenda, het weergeven van verborgen gegevens en het wijzigen van het lettertype, de kleuren en de achtergrond van het diagram.

Een diagram aanmaken

Je kunt je gegevens illustreren met een 2D-, 3D- of interactief diagram. Wanneer je de gegevens in de tabel wijzigt, wordt het diagram automatisch bijgewerkt.

Een diagram toevoegen

Een spreadsheet met wandelgegevens en boven in het scherm de namen van verschillende werkbladen. Links staat de knop voor een nieuw werkblad met ernaast tabs voor de werkbladen met het wandelschema, hoogtemeters, trajecten, materiaal en eten. Het werkblad met hoogtemeters is geselecteerd.

Alles op orde met werkbladen

Orden de gegevens in je spreadsheet door verschillende werkbladen aan te maken voor elk type gegevens dat je wilt bijhouden, zoals je inkomsten en uitgaven. Klik vervolgens op een tab bovenaan de spreadsheet om naar het gewenste werkblad te gaan.

Werkbladen toevoegen

Het samenwerkingsmenu met daarin de namen van mensen die samen aan de spreadsheet werken.

In realtime samenwerken

Nodig anderen uit om samen met jou aan je spreadsheet te werken. Iedereen die is uitgenodigd, kan de wijzigingen van anderen meteen zien. Jij bepaalt echter wie de spreadsheet mag wijzigen en wie deze alleen kan bekijken.

Informatie over samenwerking

Deze handleiding helpt je op weg met Numbers 13.2 voor de Mac. (Om te zien welke versie van Numbers je hebt, kies je 'Numbers' > 'Over Numbers' uit het Numbers-menu boven in het scherm.) Om in de gebruikershandleiding voor Numbers te zoeken, klik je op 'Inhoudsopgave' bovenaan deze pagina of typ je een of meer woorden in het zoekveld.

Ga naar de website Support voor Numbers voor meer informatie.

Nuttig?
Tekenlimiet: 250
De maximale tekenlimiet is 250.
Hartelijk dank voor uw feedback.