macOS High Sierra

Windows-toetsen op een Mac-toetsenbord

Veel toetsen op een Mac-toetsenbord hebben dezelfde functie als op een Windows-toetsenbord. Een aantal voorbeelden:

Windows-toets

Mac-toets

Functie

Delete

Fn + Delete

Hiermee verwijder je het teken rechts van de cursor. Op een draagbare Mac druk je op Fn + Delete.

Alt

Optie

Speciale tekens invoeren, zoals é.

Control

Windows-toets

Command

Handelingen uitvoeren of toetscombinaties gebruiken. Zo kun je doorgaans een document of bestand bewaren door op Command + S te drukken.

Home en End

Command + Pijl-links en Command + Pijl-rechts

Op de Mac gebruik je de Command-toets en deze pijltoetsen om naar het begin of het einde van de huidige regel te gaan; met de Home-toets of de End-toets ga je naar het begin of het einde van het huidige document.

Num Lock

Num Lock

Shift + Clear

In sommige programma's bepaal je met deze toetsen of er cijfers worden ingevoerd of dat de cursor wordt verplaatst bij het indrukken van toetsen op het numerieke toetsenblok.

Scroll Lock

Control + F14

(Mogelijk moet je ook de Fn-toets ingedrukt houden.)

In sommige programma's bepaal je met deze toetsen of de cursor wordt verplaatst of dat de inhoud van een venster wordt verschoven wanneer je op een van de pijltoetsen drukt.

Print Screen

Shift + Command + 3

Shift + Command + 4

Schermafbeeldingen maken. Druk op Shift + Command + 3 om een afbeelding van het hele scherm te maken. Druk op Shift + Command + 4 om een afbeelding te maken van het deel van het scherm dat je selecteert.

Wanneer je op de Option-toets drukt terwijl je een menuonderdeel bekijkt, worden verborgen menuonderdelen zichtbaar. Voor veel programma's geldt bijvoorbeeld dat wanneer je op de Option-toets drukt terwijl je het Archief-menu bekijkt, het onderdeel 'Archief' > 'Sluit' verandert in 'Archief' > 'Sluit alles'.