Een leerkracht in een klas met leerlingen. Hij heeft een iPad in zijn handen.

Projectbereik bepalen

iPads en Macs in een onderwijsomgeving kunnen breed worden ingezet: van gedeelde apparaten in afzonderlijke klaslokalen tot één-op-één-implementaties in scholengemeenschappen. Bepaal het bereik van je implementatie en definieer een tijdlijn met mijlpalen, van de initiële implementatie tot aan het moment van volledige benutting.

Mijlpalen vaststellen

Een vrouw zit achter een bureau en werkt op een Mac-laptop, en er ligt een stapel iPads op het bureau.

Omgeving voorbereiden

Registreer je bij Apple School Manager. Maak verbinding met Microsoft Azure Active Directory, zodat iedere leerling en medewerker toegang heeft tot Apple voorzieningen. Verbind je studenteninformatiesysteem (SIS), zodat je lesroosters kunt importeren. Selecteer een oplossing voor mobielapparaatbeheer (MDM) en koppel deze aan Apple School Manager.

Informatie over Apple School Manager

Een vrouw staat voor een groep professionals met geopende Mac-laptops en geeft een presentatie op een iPad.

Teams betrekken bij het project

Werk samen met Apple Professional Services om aanbevolen procedures te ontwikkelen voor de implementatie en het beheer van apparaten, en maak gebruik van het Apple Teacher Learning Center en Apple Professional Learning om het onderwijzend personeel mogelijkheden te bieden om vernieuwend te zijn in het klaslokaal. Betrek het team dat het lesprogramma samenstelt bij het selecteren van apps en boeken die aansluiten bij de leerdoelen, en bij het opstellen en testen van het implementatieplan.

IT ondersteunen met aanbevolen procedures

Een vrouwelijke leerkracht zit achter een bureau in een klaslokaal en werkt op een Mac-laptop, er er ligt een stapel iPads op het bureau. Ze geeft een iPad aan een leerling.

Apparaten en materiaal implementeren

Configureer apparaten met behulp van instellingen, beperkingen en materiaal. Rol apparaten uit naar klaslokalen, leerkrachten en leerlingen. Stel materiaalcaching in om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van wifi en internetbandbreedte. Implementeer Apple TV voor dynamische en interactieve klaslokalen. Beheer apparaten met Apple School Manager en MDM.

Informatie over het bijwerken van instellingen, beleidsbepalingen en software

Een leerkracht staat voor een klas met leerlingen die achter hun tafeltje zitten, met op haar iPad een onderwijs-app.

Tools voor lesgeven en leren beschikbaar stellen

Geef efficiënter les met de apps Klaslokaal en Schoolwerk. Geef leerkrachten inzicht in de voortgang van leerlingen, zodat ze de les kunnen aanpassen aan de individuele behoeften van de leerlingen. Help leerkrachten om oefeningen voor programmeren en belangrijke creatieve vaardigheden in alle lessen op te nemen met de lesprogramma's Iedereen kan programmeren en Iedereen is creatief. Gebruik tussentijdse en eindbeoordelingen.

Informatie over Klaslokaal en Schoolwerk

Om door de Implementatiehandleiding voor het onderwijs te bladeren, klik je op 'Inhoudsopgave' boven aan de pagina.

Nuttig?
Tekenlimiet: 250
De maximale tekenlimiet is 250.
Hartelijk dank voor uw feedback.