Set up iCloud on your iPhone, iPad, or iPod touch

Learn how to set up iCloud on all of your devices. The rest is automatic.


For the best iCloud experience, make sure your device meets the minimum system requirements.

Use the latest version of iOS and iPadOS

Make sure that your device is running the latest version of iOS or iPadOS. Go to Settings > General > Software Update. See if there’s an update available.

Sign in

Go to Settings and sign in to your device with your Apple ID. When you sign in, iCloud is turned on automatically.

Have questions about Apple ID?

Check your iCloud settings

Go to Settings, tap [your name], then select iCloud. Choose the apps—like Photos, Contacts, Calendars, and third-party apps—that you want to use with iCloud.

Set up iCloud on your other devices to keep your content up to date everywhere.

Find the storage plan that’s right for you

One safe place for all your photos, files, and more

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: