iCloud: Uzamknutie a sledovanie zariadenia pomocou režimu Stratenév službe Nájsť môj iPhone

Uzamknutie a sledovanie zariadenia pomocou režimu Stratenév službe Nájsť môj iPhone

Zapnutím režimu Stratené môžete svoje zariadenie iOS, hodinky Apple Watch alebo počítač Mac zamknúť, aby nikto nemohol získať prístup k vašim osobným informáciám. Režim Stratené sleduje tiež všetky zmeny polohy vášho zariadenia iOS alebo hodiniek Apple Watch. Ak svoje zariadenie nemôžete nájsť, okamžite zapnite režim Stratené pomocou služby Nájsť môj iPhone na stránke iCloud.com. Ak máte nastavené Rodinné zdieľanie, môžete Režim Stratené zapnúť aj pre zariadenia členov rodiny. Viac informácií nájdete v článku podpory spoločnosti Apple s názvom Ako postupovať v prípade straty alebo odcudzenia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Keď sa zariadenie nachádza v režime Stratené:

 • Môžete na jeho obrazovke zobraziť vlastnú správu. V nej môžete napríklad uviesť, že dané zariadenie je stratené alebo ako vás možno kontaktovať.

 • Zariadenie nezobrazuje upozornenia ani neprehráva zvuky pri prijatých správach, upozorneniach ani pri spustení budíka. Aj naďalej môže prijímať telefonické hovory a hovory pomocou aplikácie FaceTime.

 • V zariadení sa vypne Apple Pay. Na zariadení sa zablokujú všetky platobné karty nastavené v Apple Pay, študentské preukazy a karty Express Transit. Služba Apple Pay a študentské preukazy sa zablokujú, aj keď je zariadenie offline. Karty Express Transit sa zablokujú, keď sa zariadenie opäť pripojí. Karty budete môcť na danom zariadení používať, keď ho znova odomknete a prihlásite sa do iCloudu. Pozrite si články podpory spoločnosti Apple s názvom Používanie aplikácie Wallet na iPhone alebo iPode touchPoužívanie funkcie Touch ID na Macu.

Režim Stratené vyžaduje zariadenie so systémom iOS, ktoré spĺňa minimálne systémové požiadavky (pozrite si článok podpory spoločnosti Apple s názvom Systémové požiadavky iCloudu). Počítač Mac alebo zariadenie so systémom iOS 5 môžete uzamknúť, ale nemôžete ho sledovať. Ak uzamknete Mac, nedá sa zistiť jeho poloha, ak sa nenachádza blízko predtým použitej siete Wi-Fi, a takisto v ňom na diaľku nemôžete zmeniť prístupový kód, odomknúť ho ani ho vymazať. Aby ste pri hodinkách Apple Watch mohli použiť režim Stratené, musíte mať nainštalovaný systém watchOS 3 alebo novší.

Zapnutie režimu Stratené alebo uzamknutie zariadenia

 1. Kliknite na položku Všetky zariadenia a vyberte zariadenie, ktoré chcete prepnúť do režimu Stratené alebo uzamknúť.

 2. Kliknite na tlačidlo Režim Stratené alebo Zamknúť.

  Tlačidlo Režim Stratené v strede dolnej časti okna s informáciami o zariadení.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, no majte na mysli nasledovné:

  • Prístupový kód: Ak sa vo vašom zariadení so systémom iOS alebo hodinkách Apple Watch používa prístupový kód, je potrebný na odomknutie zariadenia. V opačnom prípade sa zobrazí výzva na vytvorenie hesla. Ak zamykáte počítač Mac, musíte si vytvoriť číselný prístupový kód, a to aj v prípade, že už máte v počítači Macu nastavené heslo. Tento prístupový kód sa líši od hesla a používa sa len pri zamykaní počítača Mac pomocou funkcie Nájsť môj iPhone.

  • Rodinné zdieľanie: Ak sa pokúšate do režimu Stratené prepnúť zariadenie iOS, ktoré patrí členovi rodiny a v ktorom nie je nastavený prístupový kód, v počítači bude potrebné zadať heslo účtu Apple ID danej osoby. Ak sa pokúšate zamknúť počítač Mac člena rodiny, v počítači, ktorý používate, je potrebné zadať heslo účtu Apple ID daného člena.

  • Kontaktné informácie: Ak sa zobrazí výzva na zadanie telefónneho čísla, zadajte telefónne číslo, na ktorom je vás možné zastihnúť. Ak sa zobrazí výzva na zadanie správy, môžete v nej uviesť, že ste dané zariadenie stratili alebo spôsob, akým vás možno kontaktovať. Číslo a správa sa zobrazia na obrazovke uzamknutia zariadenia.

  Poznámka: Ak zabudnete heslo alebo ak v počítači Mac pred jeho stratou nastavíte heslo firmvéru EFI, uzamknete ho na diaľku, a potom ho znova nájdete, na to, aby ho bolo možné odomknúť, ho zrejme bude nutné odniesť do autorizovaného servisného strediska.

Sledovanie polohy zariadenia v režime Stratené

Ak pri spustení sledovania polohy požijete Režim Stratené, na mape sa zobrazí aktuálna poloha zariadenia a jej zmeny.

Poznámka: Režim Stratené nemôžete použiť na sledovanie polohy počítača Mac alebo zariadenia so systémom iOS 5.

 • Ak je zariadenie pri prepnutí do Režimu straty alebo uzamknutí online, uzamkne sa a spustí sa jeho sledovanie (ak je táto možnosť k dispozícii). Ak sú v zariadení vypnuté lokalizačné služby, dočasne sa zapnú, aby bolo možné sledovať jeho polohu. Na emailovú adresu vášho účtu Apple ID sa odošle email s potvrdením.

 • Ak je zariadenie offline, uzamknutie heslom a sledovanie (ak je táto možnosť k dispozícii) sa prejaví pri jeho najbližšom prechode do režimu online.

  Sledovanie zariadenia v režime Stratené na mape aplikácie Nájsť môj iPhone.

Vypnutie režimu Stratené alebo zmena kontaktných informácií

Zadaním prístupového kódu v zariadení môžete vypnúť režim Stratené alebo odomknúť zariadenie. V prípade Macu použite číselný prístupový kód, ktorý bol nastavený pri uzamykaní Macu.

V prípade hodiniek Apple Watch a zariadenia iOS môžete tiež postupovať podľa pokynov uvedených nižšie a zmeniť kontaktné informácie zobrazené na stratenom zariadení alebo vypnúť režim Stratené.

Poznámka: Ak ste mali pri prepínaní zariadenia do režimu Stratené zablokované nejaké karty (platobné karty nastavené v Apple Pay, študentské preukazy alebo karty Express Transit), po vypnutí režimu Stratené a opätovnom prihlásení do služby iCloud ich budete môcť znova používať.

 1. Kliknite na položku Všetky zariadenia a potom vyberte zariadenie, ktoré je v režime straty.

 2. Kliknite na položku Režim Stratené a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Zmena informácií: Zmeňte informácie a potom kliknite na položku Hotovo.

  • Vypnutie režimu Stratené: Kliknite na položku Zastaviť režim Stratené a potom znova na položku Zastaviť režim Stratené.

Obnovenie kódu na odomknutie počítača Mac

 1. Kliknite na položku Všetky zariadenia a potom vyberte zamknutý počítač Mac.

 2. Kliknite na položku Odomknúť a potom podľa pokynov na obrazovke overte svoju identitu pomocou hesla k svojmu Apple ID.

 3. Keď získate kód, zadajte ho v počítači Mac.

Stratené zariadenie môžete nájsť aj pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone v zariadení iOS. Viac informácií získate tak, že otvoríte aplikáciu Nájsť môj iPhone, klepnete na položku Pomocník a prejdete na tému „Použitie režimu Stratené“.

Ak režim Stratené nemôžete použiť, pretože vo vašom stratenom zariadení nie je nastavená služba Nájsť môj iPhone, pozrite si článok podpory spoločnosti Apple s názvom Ako postupovať v prípade straty alebo odcudzenia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Published Date: 10.4.2019
Helpful?