iCloud: Zamčení a sledování zařízení s režimem Ztraceno ve službě Najít iPhone

Zamčení a sledování zařízení s režimem Ztraceno ve službě Najít iPhone

Režim Ztraceno zamkne vaše iOS zařízení, Apple Watch nebo Mac, aby se nikdo nedostal k vašim osobním informacím. Sleduje taky veškeré změny polohy iOS zařízení nebo Apple Watch. Pokud své zařízení nemůžete najít, zapněte ihned pomocí služby Najít iPhone na webu iCloud.com režim Ztraceno. Máte‑li nastavené Rodinné sdílení, můžete režim ztráty zapnout i na zařízeních ostatních členů rodiny. Další informace najdete v článku podpory společnosti Apple Co dělat v případě ztráty nebo krádeže iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

V režimu Ztraceno:

 • Můžete na obrazovce nechat zobrazit libovolnou zprávu, například upozornění, že se jedná o ztracené zařízení, nebo vaše kontaktní údaje.

 • Zařízení nezobrazuje výstrahy ani nevydává zvuky při příchozích zprávách, oznámeních nebo při aktivaci budíku. Vaše zařízení může pořád přijímat telefonní hovory a hovory FaceTime.

 • Na zařízení se vypne Apple Pay. Na zařízení se zablokují veškeré kreditní nebo debetní karty nastavené pro Apple Pay, studentské identifikační karty a karty Express Transit. Apple Pay a studentské identifikační karty se zablokují, i když je zařízení offline. Karty Express Transit se zablokují při příštím připojení zařízení k internetu. Karty budete moct na tomto zařízení znovu používat, až ho odemknete a přihlásíte se k iCloudu. Přečtěte si i tyto články podpory Apple: Používání aplikace Wallet na iPhonu nebo iPodu touchPoužívání Touch ID na MacBooku Pro.

Režim Ztraceno funguje jenom na iOS zařízeních splňujících minimální systémové požadavky. Mac nebo zařízení s iOS 5 se dají zamknout, ale ne sledovat. Když Mac zamknete, nebudete ho moct vyhledat, pokud se nebude nacházet v dosahu dříve použité Wi‐Fi sítě, a nebudete ho moct na dálku odemknout, vymazat ani na něm změnit kód. Abyste mohli použít režim Ztraceno pro Apple Watch, musíte v nich mít nainstalovaný watchOS 3 nebo novější.

Zapnutí režimu Ztraceno nebo uzamknutí zařízení

 1. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zařízení, která chcete zamknout nebo přepnout do režimu ztráty.

 2. Klikněte na režim Ztraceno nebo na Uzamknout.

  Tlačítko režimu Ztraceno dole uprostřed v okně s informacemi o zařízení
 3. Během procesu se řiďte pokyny na obrazovce a následujícími informacemi:

  • Kód: Pokud máte na iOS zařízení nebo Apple Watch nastavený přístupový kód, je potřeba k odemčení zařízení. Jinak budete požádáni o vytvoření kódu. Při zamykání Macu si musíte vytvořit numerický kód, a to i když už máte na Macu nastavené heslo. Tento kód se liší od hesla a slouží jenom k zamykání Macu pomocí funkce Najít iPhone.

  • Rodinné sdílení: Pokud se do režimu Ztraceno snažíte uvést iOS zařízení jiného člena rodiny, a na tomto zařízení není zapnutý přístupový kód, budete na tomto počítači muset zadat heslo k Apple ID daného člena rodiny. Pokud se snažíte uzamknout Mac jiného člena rodiny, budete muset na počítači zadat heslo k Apple ID daného člena rodiny.

  • Kontaktní údaje: Když se zobrazí výzva k zadání telefonního čísla, zadejte číslo, na kterém vás jde kontaktovat. Pokud budete požádáni o zadání zprávy, můžete uvést, že jde o ztracené zařízení, a připojit své kontaktní údaje. Telefonní číslo a zpráva se zobrazí na zamčené obrazovce zařízení.

  Poznámka: V případě, že přístupový kód zapomenete (nebo v počítači Mac před jeho ztrátou nastavíte heslo firmwaru EFI) a uzamčené zařízení nebo počítač získáte zpět, bude třeba ho odnést do autorizovaného servisu, kde ho odemknou.

Sledování zařízení v režimu Ztraceno

Pokud používáte režim Ztraceno, pak po zahájení sledování uvidíte aktuální polohu svého zařízení a veškeré změny polohy se zobrazí na mapě.

Poznámka: Režim Ztraceno nejde použít k vyhledání Macu nebo zařízení s iOS 5.

 • Je‑li zařízení online v okamžiku, kdy ho uzamknete nebo přepnete do režimu Ztraceno, uzamkne se a spustí se sledování (je‑li k dispozici). Jsou‑li v zařízení vypnuty polohové služby, budou dočasně zapnuty za účelem sledování polohy. Na e‑mailovou adresu vašeho Apple ID bude odeslán e‑mail s potvrzením.

 • Je‑li zařízení offline, aktivuje se uzamčení na kód a sledování (je‑li k dispozici), jakmile se zařízení znovu připojí k internetu.

  Sledování v režimu Ztraceno na mapě služby Najít iPhone

Vypnutí režimu Ztraceno a změna kontaktních údajů

Zadáním kódu zařízení odemknete nebo na něm vypnete režim Ztraceno. Na Macu použijte numerický kód, který jste nastavili při zamykání Macu.

V případě Apple Watch nebo iOS zařízení můžete níže uvedeným postupem změnit kontaktní údaje zobrazené na ztraceném zařízení nebo můžete režim Ztraceno vypnout.

Poznámka: Pokud se vám při zapnutí režimu ztráty na zařízení zablokovaly karty (kreditní nebo debetní karty pro Apple Pay, studentské identifikační karty nebo karty Express Transit), po vypnutí režimu ztráty a opětovném přihlášení k iCloudu je můžete znovu používat.

 1. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zařízení, které je v režimu Ztraceno.

 2. Klikněte na režim Ztraceno a poté změňte informace nebo klikněte na Ukončit režim Ztraceno.

Jak zjistit kód pro odemknutí Macu

 1. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zamčený Mac.

 2. Klikněte na Odemknout a potom podle pokynů na obrazovce ověřte svou identitu zadáním hesla k vašemu Apple ID.

 3. Když svůj kód zjistíte, zadejte ho na Macu.

Režim ztráty můžete na ztraceném zařízení zapnout i pomocí jiného iOS zařízení. Další informace zobrazíte, když po otevření aplikace Najít iPhone klepnete na Nápovědu a potom na Použití Režimu ztráty.

Pokud režim ztráty nemůžete použít, protože na ztraceném zařízení nebyla nastavená služba Najít iPhone, přečtěte si článek podpory Apple Co dělat v případě ztráty nebo krádeže iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Published Date: 27.12.2018
Helpful?