iCloud: Zamčení a sledování zařízení s režimem Ztraceno ve službě Najít iPhone

Zamčení a sledování zařízení s režimem Ztraceno ve službě Najít iPhone

Zapnutím režimu ztráty můžete své iOS zařízení, Apple Watch nebo Mac zamknout, aby se nikdo nedostal k vašim osobním informacím. Režim ztráty taky sleduje, jak se mění poloha iOS zařízení nebo Apple Watch. Pokud své zařízení nemůžete najít, zapněte ihned pomocí služby Najít iPhone na webu iCloud.com režim Ztraceno. Máte‑li nastavené Rodinné sdílení, můžete režim ztráty zapnout i na zařízeních ostatních členů rodiny. Přečtěte si článek podpory Apple Co dělat v případě ztráty nebo krádeže iPhonu nebo iPodu touch.

V režimu Ztraceno:

 • Můžete na obrazovce nechat zobrazit libovolnou zprávu, například upozornění, že se jedná o ztracené zařízení, nebo vaše kontaktní údaje.

 • Zařízení nezobrazuje výstrahy ani nevydává zvuky při příchozích zprávách, oznámeních nebo při aktivaci budíku. Vaše zařízení může pořád přijímat telefonní hovory a hovory FaceTime.

 • Na zařízení se vypne Apple Pay. Na zařízení se zablokují veškeré kreditní nebo debetní karty nastavené pro Apple Pay, studentské identifikační karty a karty Express Transit. Apple Pay a studentské identifikační karty se zablokují, i když je zařízení offline. Karty Express Transit se zablokují při příštím připojení zařízení k internetu. Karty budete moct na tomto zařízení znovu používat, až ho odemknete a přihlásíte se k iCloudu. Přečtěte si článek podpory Apple Správa karet, které používáte s Apple Pay.

Režim ztráty vyžaduje iOS zařízení splňující minimální systémové požadavky uvedené v článku podpory Apple Systémové požadavky iCloudu. Abyste mohli použít režim Ztraceno pro Apple Watch, musíte v nich mít nainstalovaný watchOS 3 nebo novější.

Mac nebo zařízení s iOS 5 se dají zamknout, ale ne sledovat. Když Mac zamknete, nebudete ho moct vyhledat, pokud se nebude nacházet v dosahu dříve použité Wi‐Fi sítě, a nebudete ho moct na dálku odemknout, vymazat ani na něm změnit kód.

Zapnutí režimu Ztraceno nebo uzamknutí zařízení

 1. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zařízení, která chcete zamknout nebo přepnout do režimu ztráty.

 2. Klikněte na režim Ztraceno nebo na Uzamknout.

  Tlačítko režimu Ztraceno dole uprostřed v okně s informacemi o zařízení
 3. Během procesu se řiďte pokyny na obrazovce a následujícími informacemi:

  • Kód: Pokud máte na iOS zařízení nebo Apple Watch nastavený přístupový kód, je potřeba k odemčení zařízení. Jinak budete požádáni o vytvoření kódu. Při zamykání Macu si musíte vytvořit číselný kód, a to i když už máte na Macu nastavené heslo. Tento kód se liší od hesla a slouží jenom k zamykání Macu pomocí funkce Najít iPhone.

  • Rodinné sdílení: Pokud se do režimu ztráty snažíte přepnout iOS zařízení jiného člena rodiny a na tomto zařízení není zapnutý přístupový kód, musíte na počítači zadat heslo k Apple ID daného člena rodiny. Pokud se snažíte zamknout Mac jiného člena rodiny, musíte na počítači zadat heslo k Apple ID daného člena rodiny.

  • Kontaktní údaje: Když se zobrazí výzva k zadání telefonního čísla, zadejte číslo, na kterém vás jde kontaktovat. Pokud budete požádáni o zadání zprávy, můžete uvést, že jde o ztracené zařízení, a připojit své kontaktní údaje. Telefonní číslo a zpráva se zobrazí na zamčené obrazovce zařízení.

  Poznámka: V případě, že přístupový kód zapomenete (nebo v počítači Mac před jeho ztrátou nastavíte heslo firmwaru EFI) a uzamčené zařízení nebo počítač získáte zpět, bude třeba ho odnést do autorizovaného servisu, kde ho odemknou.

Sledování zařízení v režimu Ztraceno

Po zapnutí režimu ztráty a zahájení sledování uvidíte aktuální polohu svého zařízení i všechny změny jeho polohy na mapě.

Poznámka: Režim Ztraceno nejde použít k vyhledání Macu nebo zařízení s iOS 5.

 • Je‑li zařízení online v okamžiku, kdy ho uzamknete nebo přepnete do režimu Ztraceno, uzamkne se a spustí se sledování (je‑li k dispozici). Jsou‑li v zařízení vypnuty polohové služby, budou dočasně zapnuty za účelem sledování polohy. Na e‑mailovou adresu vašeho Apple ID bude odeslán e‑mail s potvrzením.

 • Je‑li zařízení offline, aktivuje se uzamčení na kód a sledování (je‑li k dispozici), jakmile se zařízení znovu připojí k internetu.

  Sledování v režimu Ztraceno na mapě služby Najít iPhone

Vypnutí režimu Ztraceno a změna kontaktních údajů

Zadáním kódu zařízení odemknete nebo na něm vypnete režim Ztraceno. Na Macu použijte numerický kód, který jste nastavili při zamykání Macu.

V případě Apple Watch nebo iOS zařízení můžete následujícím postupem vypnout režim ztráty nebo změnit kontaktní údaje, které se na ztraceném zařízení zobrazují.

Poznámka: Pokud se vám při zapnutí režimu ztráty na zařízení zablokovaly karty (kreditní nebo debetní karty pro Apple Pay, studentské identifikační karty nebo karty Express Transit), po vypnutí režimu ztráty a opětovném přihlášení k iCloudu je můžete znovu používat.

 1. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zařízení, které je v režimu Ztraceno.

 2. Klikněte na Režim ztráty a proveďte některou z těchto akcí:

  • Změna informací: Změňte informace a klikněte na Hotovo.

  • Ukončení režimu ztráty: Klikněte na Ukončit režim ztráty a potom ještě jednou klikněte na Ukončit režim ztráty.

Jak zjistit kód pro odemknutí Macu

 1. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zamčený Mac.

 2. Klikněte na Odemknout a potom podle pokynů na obrazovce ověřte svou identitu zadáním hesla k vašemu Apple ID.

 3. Když svůj kód zjistíte, zadejte ho na Macu.

Ztracené zařízení můžete najít i pomocí aplikace Najít iPhone na iOS zařízení. Další informace zobrazíte tak, že otevřete aplikaci Najít iPhone, klepnete na Nápověda a přejdete na Používání režimu ztráty.

Pokud nemůžete použít režim Ztraceno, protože ve vašem ztraceném zařízení nebyla nastavená služba Najít iPhone, přečtěte si článek podpory společnosti Apple Co dělat v případě ztráty nebo krádeže iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Published Date: 9.8.2019
Helpful?