iCloud: Zamčení a sledování zařízení s režimem Ztraceno ve službě Najít iPhone

Zamčení a sledování zařízení s režimem Ztraceno ve službě Najít iPhone

Režim Ztraceno zamkne vaše iOS zařízení, Apple Watch nebo Mac, aby se nikdo nedostal k vašim osobním informacím. Sleduje také veškeré změny polohy iOS zařízení nebo Apple Watch. Pokud svoje zařízení nemůžete najít, zapněte ihned pomocí služby Najít iPhone na webu iCloud.com režim Ztraceno. Máte-li nastavené Rodinné sdílení, můžete režim ztráty zapnout i na zařízeních ostatních členů rodiny. Další informace najdete v článku podpory Apple Co dělat v případě ztráty nebo krádeže iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

V režimu Ztraceno:

 • Můžete na obrazovce nechat zobrazit libovolnou zprávu, například upozornění, že se jedná o ztracené zařízení, nebo vaše kontaktní údaje.

 • Zařízení nezobrazuje výstrahy ani nevydává zvuky při příchozích zprávách, oznámeních nebo při aktivaci budíku. Vaše zařízení může pořád přijímat telefonní hovory a hovory FaceTime.

 • Zařízení dočasně ztratí možnost používat platební karty, které na něm máte nastavené v Apple Pay, a to i když je zařízení offline. Zároveň se Apple Pay na tomto zařízení vypne. Karty budete moct na tomto zařízení znovu používat, až ho odemknete a přihlásíte se k iCloudu. Další informace najdete v článcích podpory Apple Používání aplikace Wallet na iPhonu nebo iPodu touchPoužívání Touch ID na MacBooku Pro.

Režim Ztraceno funguje jenom na iOS zařízeních splňujících minimální systémové požadavky. Mac nebo zařízení s iOS 5 se dají zamknout, ale ne sledovat. Když Mac zamknete, nebudete ho moct vyhledat, pokud se nebude nacházet v dosahu dříve použité Wi‐Fi sítě, a nebudete ho moct na dálku odemknout, vymazat ani na něm změnit kód. Abyste mohli použít režim Ztraceno pro Apple Watch, musíte v nich mít nainstalovaný watchOS 3 nebo novější.

Zapnutí režimu Ztraceno nebo uzamknutí zařízení

 1. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zařízení, která chcete sledovat nebo uzamknout.

 2. Klikněte na režim Ztraceno nebo na Uzamknout.

  Tlačítko režimu Ztraceno dole uprostřed v okně s informacemi o zařízení
 3. Během procesu se řiďte pokyny na obrazovce a následujícími informacemi:

  • Kód: Pokud máte na iOS zařízení nebo Apple Watch nastavený přístupový kód, je potřeba k odemčení zařízení. Jinak budete požádáni o vytvoření kódu. Při zamykání Macu si musíte vytvořit numerický kód, a to i když už máte na Macu nastavené heslo. Tento kód se liší od hesla a slouží jenom k zamykání Macu pomocí funkce Najít iPhone.

  • Rodinné sdílení: Pokud se do režimu Ztraceno snažíte uvést iOS zařízení jiného člena rodiny, a na tomto zařízení není zapnutý přístupový kód, budete na tomto počítači muset zadat heslo k Apple ID daného člena rodiny. Pokud se snažíte uzamknout Mac jiného člena rodiny, budete muset na počítači zadat heslo k Apple ID daného člena rodiny.

  • Kontaktní údaje: Když se zobrazí výzva k zadání telefonního čísla, zadejte číslo, na kterém vás jde kontaktovat. Pokud budete požádáni o zadání zprávy, můžete uvést, že jde o ztracené zařízení, a připojit své kontaktní údaje. Toto číslo a zpráva se zobrazí na zamčené obrazovce zařízení.

  Poznámka: V případě, že přístupový kód zapomenete (nebo v počítači Mac před jeho ztrátou nastavíte heslo firmwaru EFI) a uzamčené zařízení nebo počítač získáte zpět, bude třeba ho odnést do autorizovaného servisu, kde ho odemknou.

Sledování zařízení v režimu Ztraceno

Pokud používáte režim Ztraceno, pak po zahájení sledování uvidíte aktuální polohu svého zařízení a veškeré změny polohy se zobrazí na mapě.

Poznámka: Režim Ztraceno nejde použít k vyhledání Macu nebo zařízení s iOS 5.

 • Je-li zařízení online v okamžiku, kdy ho uzamknete nebo přepnete do režimu Ztraceno, uzamkne se a spustí se sledování (je-li k dispozici). Jsou-li v zařízení vypnuty polohové služby, budou dočasně zapnuty za účelem sledování polohy. Na e‐mailovou adresu vašeho Apple ID bude odeslán e‐mail s potvrzením.

 • Je-li zařízení offline, aktivuje se uzamčení na kód a sledování (je-li k dispozici), jakmile se zařízení znovu připojí k internetu.

  Sledování v režimu Ztraceno na mapě služby Najít iPhone

Vypnutí režimu Ztraceno a změna kontaktních údajů

Zadáním kódu zařízení odemknete nebo na něm vypnete režim Ztraceno. Na Macu použijte numerický kód, který jste nastavili při zamykání Macu.

V případě Apple Watch nebo iOS zařízení můžete níže uvedeným postupem změnit kontaktní údaje zobrazené na ztraceném zařízení nebo můžete režim Ztraceno vypnout.

Poznámka: Pokud se vám u Apple Pay zablokovaly kreditní nebo debetní karty, protože jste zařízení přepnuli do režimu Ztraceno, stačí tento režim vypnout a znovu se přihlásit k iCloudu. Potom budete moct karty zase používat.

 1. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zařízení, které je v režimu Ztraceno.

 2. Klikněte na režim Ztraceno a poté změňte informace nebo klikněte na Ukončit režim Ztraceno.

Jak zjistit kód pro odemknutí Macu

 1. Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zamčený Mac.

 2. Klikněte na Odemknout a potom podle pokynů na obrazovce ověřte svou identitu zadáním hesla k vašemu Apple ID.

 3. Když svůj kód zjistíte, zadejte ho na Macu.

Režim ztráty můžete na ztraceném zařízení zapnout i pomocí jiného iOS zařízení. Další informace zobrazíte, když po otevření aplikace Najít iPhone klepnete na Nápovědu a potom na Použití Režimu ztráty.

Pokud nemůžete použít režim Ztraceno, protože ve vašem ztraceném zařízení nebyla nastavená služba Najít iPhone, přečtěte si článek podpory Apple Co dělat v případě ztráty nebo krádeže iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Published Date: 24.10.2018
Helpful?