iCloud: E-mail-aliassen gebruiken in iCloud Mail

E-mail-aliassen gebruiken in iCloud Mail

Een e-mail-alias is een e-mailadres dat je oorspronkelijke e-mailadres voor een ontvanger verbergt. Met een alias kun je ontvangen e-mailberichten beheren en de bronnen van ongewenste berichten nagaan. Je kunt e-mailberichten zowel versturen als ontvangen vanaf een e-mailalias met Mail op iCloud.com.

Met iCloud Mail kun je maximaal drie actieve e-mailaliassen hebben en kun je een e-mailalias op elk moment in- of uitschakelen. Je kunt ook e-mailaliassen verwijderen die je niet meer wilt gebruiken. Hoewel het uitschakelen van een e-mailalias tijdelijk is, is het verwijderen daarvan definitief. Wanneer een alias is uitgeschakeld of verwijderd, worden e-mailberichten die naar die alias worden verzonden, naar de afzender teruggestuurd.

Opmerking: Als je vijf MobileMe-e-mailaliassen had toen je je account omzette naar iCloud, kun je die vijf aliassen behouden. Maar wanneer je een van je vijf aliassen verwijdert, kun je geen nieuwe meer aanmaken om die te vervangen.

Je kunt niet met een alias inloggen op iCloud.com en je kunt geen aparte Apple ID aanmaken met een alias.

Een alias aanmaken

 1. Klik op het venstermenu 'Actie' in de knoppenbalk en kies 'Voorkeuren'.

 2. Klik op 'Accounts'.

 3. Klik op 'Voeg alias toe'.

 4. Geef de gevraagde informatie op:

  • Alias: de tekst die je opgeeft, wordt het e-mailadres (alias@icloud.com). Een alias moet tussen de 3 en 20 tekens bevatten.

  • Volledige naam: de naam die je opgeeft, wordt weergegeven in het veld 'Van' van de berichten die je verstuurt.

  • Label: iCloud Mail gebruikt het label voor het categoriseren van de berichten die naar de alias worden gestuurd.

  • Kleur label: berichten die naar de alias zijn gestuurd, worden in je postbus 'Inkomend' weergegeven met de labelkleur die je hebt opgegeven. Labels voor aliassen verschijnen alleen op iCloud.com.

 5. Klik achtereenvolgens op 'OK' en 'Gereed'.

Een alias wijzigen, aanzetten, uitzetten of verwijderen

 1. Klik op het venstermenu 'Actie' in de knoppenbalk en kies 'Voorkeuren'.

 2. Klik op 'Accounts'.

 3. Selecteer de alias in de adressenlijst en voer dan een van de volgende stappen uit:

  • De naam of het label wijzigen: voer een nieuwe naam en een nieuwe label voor de alias in de betreffende velden in. Aliasnamen moeten tussen de 3 en 20 tekens lang zijn.

  • Een nieuwe kleur voor inkomende berichten kiezen: maak een keuze onder 'Kleur label'. Labels voor aliassen verschijnen alleen op iCloud.com.

  • Een alias uitschakelen: selecteer 'Schakel alias uit'.

  • Een alias inschakelen: deselecteer 'Schakel alias uit'.

  • Een alias verwijderen: klik op 'Verwijder'.

 4. Klik op 'Gereed'.

Een standaardadres instellen vanaf waar je e-mail verstuurt

 1. Klik op het venstermenu 'Actie' in de knoppenbalk en kies 'Voorkeuren'.

 2. Klik op 'Nieuw'.

 3. Klik op het venstermenu 'Stel een standaardadres in' en kies het adres dat je doorgaans gebruikt.

 4. Selecteer de adressen in de adressenlijst waarmee je via iCloud Mail wilt kunnen versturen.

  De geselecteerde adressen verschijnen in het venstermenu 'Van' als je een nieuw bericht aanmaakt. Voor instructies raadpleeg je E-mail schrijven en versturen in iCloud Mail.

Adressen selecteren vanaf waar je e-mailberichten verstuurt op je apparaat

 • Voer op je iOS-apparaat een van de volgende handelingen uit:

  • Op iOS 12: ga naar 'Instellingen' > 'Wachtwoorden en accounts' > 'iCloud'. Tik in het gedeelte 'Geavanceerd' op 'Mail' en schakel vervolgens de adressen in die je wilt gebruiken in 'Sta versturen toe'.

  • Op iOS 11: ga naar 'Instellingen' > 'Accounts en wachtwoorden' > 'iCloud'. Tik in het gedeelte 'Geavanceerd' op 'Mail' en schakel vervolgens de adressen in die je wilt gebruiken in 'Sta versturen toe'.

  • Op iOS 10 of lager: ga naar Instellingen > Mail > Accounts > iCloud (of Instellingen > Mail, Contacten, Agenda > iCloud). Tik in het gedeelte 'Geavanceerd' op 'Mail' en schakel vervolgens de adressen in die je wilt gebruiken in 'Sta versturen toe'.

 • Op je Mac open je Mail en kies je Mail > Voorkeuren. Klik in het paneel 'Nieuw' op het venstermenu 'Verstuur nieuwe berichten via' en kies het adres dat je meestal wilt gebruiken om berichten te versturen.

 • Voer op je Windows-computer een van de volgende handelingen uit:

  • In Outlook 2010, 2013 of 2016 ga je naar Bestand > Info > Accountinstellingen > Accountinstellingen, klik dan op de tab 'E-mail', selecteer het adres dat je meestal gaat gebruiken om e-mails te versturen en klik op 'Als standaard instellen'.

  • In Outlook 2007 ga je naar Tools > Accountinstellingen, klik dan op de tab 'E-mail', selecteer het adres waarvandaan je meestal wilt versturen en klik op 'Als standaard instellen'.

Published Date: 9-apr-2019
Helpful?