iCloud: Översikt av Mail

Översikt av Mail

Du kan skicka, ta emot och organisera e-post genom att använda appen Mail i iCloud.com från en webbläsare på en Mac- eller Windows-dator. Nya meddelanden som du skickar och ändringar du gör i inkorgen och i mappar skickas automatiskt till enheter som är inställda för iCloud Mail. På dina iOS-enheter och Mac-datorer skickas ändringarna till Mail, och på en Windows-dator skickas de till Microsoft Outlook. Oavsett vilken enhet du använder för att skicka, ta emot eller organisera e-post, uppdateras ändringarna överallt. Det innebär att du aldrig behöver ansluta iOS-enheten till din dator för att hålla inkorgen och e-postmapparna aktuella.

Använda iCloud Mail från en webbläsare

Om ditt Apple-ID inte slutar på @icloud.com, @me.com eller @mac.com, måste du skapa en @icloud.com-adress innan du kan börja använda iCloud Mail på iCloud.com.

Om du vill använda iCloud Mail på iCloud.com går du till icloud.com/mail och loggar in med ditt Apple-ID (det som du använder med iCloud) eller din @icloud.com-adress (inte ett alias).

Om du bara kan se Pages, Numbers, Keynote och Inställningar på iCloud.com, har ditt konto bara tillgång till iClouds webbunika funktioner. Om du vill se och använda iCloud Mail och andra funktioner på iCloud, ställer du in iCloud på en iOS-enhet eller Mac.

Om du redan använder en annan iCloud-app klickar du på dess namn överst i iCloud.com-fönstret och väljer sedan Mail.

När du arbetar med iCloud Mail är det viktigt att du använder någon av de webbläsare som rekommenderas i Apple-supportartikeln Systemkrav för iCloud.

Senast ändrad: 2016-jun-22
Var detta till hjälp?
28% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport