Språk

iCloud: Använd iCloud.com

Använd iCloud.com

Du kan visa och ändra den information du har lagrat på iCloud genom att logga in på iCloud.com från en webbläsare på en dator och använda iCloud.com-apparna. Om du vill hindra att någon ser din information när du är borta från datorn kan du logga ut.

Logga in på iCloud.com

  1. Gå till iCloud.com och logga in med ditt Apple-ID (det som du använder med iCloud).

    Se till att du använder en webbläsare för Mac eller Windows som rekommenderas i Apple-supportens artikel Systemkrav för iCloud.

    Om du inte vill behöva logga in nästa gång du besöker iCloud.com markerar du Håll mig inloggad. Om du kommer tillbaka till iCloud.com inom två veckor blir du inte ombedd att logga in (utom om du vill använda Hitta min iPhone – då måste du ange ditt lösenord). Du fortsätter vara inloggad i iCloud.com även om du uppdaterar webbläsarfönstret, stänger webbläsarfönstret där du är inloggad i iCloud.com eller avslutar webbläsaren.

  2. Om du ställer in att ditt Apple-ID ska kräva tvåstegsverifiering, följer du anvisningarna på skärmen för att verifiera din identitet genom att ange en kod som skickas till din pålitliga enhet.

    Du måste verifiera din identitet på det här sättet om du vill använda någon annan webbapp än Hitta min iPhone. Du kan använda appen Hitta min iPhone genom att klicka på den efter att du angett ditt Apple-ID.

    Note:   Under tvåstegsverifiering på iCloud.com kan du markera alternativet Kom ihåg den här webbläsaren, så att du inte blir ombedd att verifiera din identitet med din pålitliga enhet nästa gång du loggar in.

Om du någon gång har använt ditt Apple-ID för att ställa in iCloud på din iOS-enhet eller Mac, kan du använda alla apparna på iCloud.com: Mail, Kontakter, Kalender, Anteckningar, Påminnelser, Bilder, iCloud Drive, Hitta min iPhone, Pages, Numbers, Keynote och Inställningar.

Om du inte har ställt in iCloud på din iOS-enhet eller Mac, kan du fortfarande använda Pages, Numbers, Keynote och Inställningar på iCloud.com.

Tips för felsökning finns på Om du inte kan logga in på iCloud.com.

Byt till en annan app på iCloud.com

När du har loggat in på iCloud.com och har börjat använda en app är det enkelt att byta till en annan app.

Överst i fönstret på iCloud.com klickar du på namnet för den app som används och väljer en annan app.

Pop-over som visas när du klickar på appnamnet längst upp till vänster i fönstret på iCloud.com

Om du bara kan se Pages, Numbers, Keynote och Inställningar, har ditt konto bara tillgång till iClouds webbunika funktioner. Om du vill se och använda andra funktioner i iCloud, ställer du in iCloud på din iOS-enhet eller Mac.

Logga ut från iCloud.com

Om du är inloggad på iCloud.com från fler än en webbläsare, kan du logga ut från webbläsaren du använder nu eller alla webbläsare.

Logga ut i webbläsaren du använder nu: Klicka på ditt namn längst upp i iCloud.com-fönstret och välj sedan Logga ut.

Om du markerade alternativet för att komma ihåg webbläsaren senast du loggade in med tvåstegsverifiering, visas en dialogruta där du kan avmarkera alternativet och därigenom kräva tvåstegsverifiering nästa gång du loggar in.

Om du inte valde ”Håll mig inloggad” när du loggade in på iCloud.com, kan du även logga ut genom att avsluta webbläsarappen

Logga ut i alla webbläsare där du är inloggad nu: Gå till Inställningar på iCloud.com, klicka på Data och säkerhet, klicka på Logga ut överallt och klicka sedan på Logga ut från kontot på alla webbläsare.

Senast ändrad: 2015-jun-10
Var detta till hjälp?
Ja
Nej
56% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport