iCloud: Använd iCloud.com

Använd iCloud.com

Du kan visa och ändra den information du har lagrat på iCloud genom att logga in på iCloud.com från en webbläsare på en dator och använda apparna på iCloud.com. För att hindra att någon ser din information när du är borta från datorn kan du logga ut.

Logga in på iCloud.com

 1. Gå till iCloud.com och logga in med ditt Apple-ID (det som du använder med iCloud).

  Kontrollera att du använder en webbläsare för Mac eller Windows som rekommenderas i Apple-supportartikeln Systemkrav för iCloud.

  Om du inte vill behöva logga in nästa gång du besöker iCloud.com markerar du ”Håll mig inloggad”. Om du återkommer till iCloud.com inom två veckor behöver du inte logga in. (Det gäller dock inte om du vill använda Hitta min iPhone – då måste du ange ditt lösenord). Du fortsätter vara inloggad på iCloud.com även om du uppdaterar webbläsarfönstret, stänger webbläsarfönstret där du är inloggad på iCloud.com eller avslutar webbläsaren.

 2. Om du ställer in att ditt Apple‑ID ska kräva tvåfaktorsautentisering eller tvåstegsverifiering, följer du anvisningarna på skärmen för att verifiera din identitet genom att ange en kod som skickas till en tillförlitlig enhet.

  Du måste verifiera din identitet på det här sättet om du vill använda någon annan webbapp än Hitta min iPhone. Du kan använda appen Hitta min iPhone genom att klicka på den efter att du angett ditt Apple-ID.

  Obs! Under tvåfaktorsautentisering på iCloud.com kan du välja att låta webbläsaren vara pålitlig så att du därigenom slipper verifiera din identitet nästa gång du loggar in.

  Under tvåstegsverifiering på iCloud.com kan du markera alternativet för att komma ihåg webbläsaren, så att du slipper verifiera din identitet med din tillförlitliga enhet nästa gång du loggar in.

Om du någon gång har använt ditt Apple‑ID för att ställa in iCloud på din iOS-enhet eller Mac, kan du använda alla apparna på iCloud.com: Mail, Kontakter, Kalender, Anteckningar, Påminnelser, Bilder, iCloud Drive, Hitta min iPhone, Pages, Numbers, Keynote och Inställningar.

Om du inte har ställt in iCloud på din iOS-enhet eller Mac, kan du fortfarande använda Pages, Numbers, Keynote och Inställningar på iCloud.com.

Felsökningstips hittar du på Om du inte kan logga in på iCloud.com.

Byt till en annan iCloud.com-app

När du har loggat in på iCloud.com och har börjat använda en app är det enkelt att byta till en annan app.

 • Överst i fönstret på iCloud.com klickar du på namnet för den app som du använder och väljer sedan en annan app.

  När du klickar på namnet på den nuvarande appen längst upp till vänster visas symboler för andra appar som du kan byta till.

  Om du bara kan se Kontakter, Anteckningar, Pages, Numbers, Keynote och Inställningar, har ditt konto bara tillgång till iClouds webbunika funktioner. Om du vill se och använda andra funktioner i iCloud ställer du in iCloud på en iOS-enhet eller Mac.

Logga ut från iCloud.com

Om du är inloggad på iCloud.com från fler än en webbläsare, kan du logga ut från webbläsaren du använder nu eller alla webbläsare.

 • Logga ut ur webbläsaren du använder nu: Klicka på ditt namn längst upp i fönstret på iCloud.com och välj sedan Logga ut.

  Om du valde att lita på den här webbläsaren förra gången du loggade in med tvåfaktorsautentisering, visas en dialogruta där du kan avmarkera alternativet för att komma ihåg dig. Nästa gång du loggar in måste du verifiera din identitet med tvåfaktorsautentisering.

  Om du markerade alternativet för att komma ihåg webbläsaren senast du loggade in med tvåstegsverifiering, visas en dialogruta där du kan avmarkera alternativet. Nästa gång du loggar in måste du verifiera din identitet med tvåstegsverifiering.

  Om du inte valde ”Håll mig inloggad” när du loggade in på iCloud.com, kan du även logga ut genom att avsluta webbläsarappen

 • Logga ut från alla webbläsare som du är inloggad i:  Gå till Inställningar i iCloud.com, klicka på Logga ut i alla webbläsare (under Avancerat) och klicka sedan på Logga ut.

Publiceringsdatum: 2016-dec-16
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport