Języki

iCloud: Korzystanie z aplikacji w witrynie iCloud.com

Możesz również wylogować się, aby zablokować dostęp niepowołanych osób do Twoich danych w usłudze iCloud w witrynie iCloud.com (na przykład poczty email) po odejściu od komputera. W przypadku zalogowania z poziomu więcej niż jednej przeglądarki można wylogować się we wszystkich przeglądarkach jednocześnie.

Logowanie się w witrynie iCloud.com

  • Przejdź do witryny iCloud.com, a następnie zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID (używanego w usłudze iCloud).

Jeśli kiedykolwiek użyto konta Apple ID do skonfigurowania usługi iCloud na urządzeniach z systemem iOS lub komputerze Mac, można korzystać ze wszystkich aplikacji iCloud.com: Mail, Kontakty, Kalendarz, Notatki, Przypomnienia, Zdjęcia, iCloud Drive, Znajdź mój iPhone, Pages, Numbers i Keynote oraz Ustawienia.

  • Nawet jeśli usługa iCloud nie została jeszcze skonfigurowana na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac, ciągle jest możliwe korzystanie z aplikacji Pages, Numbers i Keynote oraz Ustawienia w witrynie iCloud.com.

Upewnij się, że korzystasz z jednej z przeglądarek internetowych dla komputera Mac lub komputera z systemem Windows zalecanych w artykule Wsparcia Apple Wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud.

Jeśli korzystasz z dwustopniowej weryfikacji, zastosuj się do instrukcji wyświetlonych na ekranie, aby zweryfikować swoją tożsamość przez wpisanie kodu wysłanego na zaufane urządzenie.

Weryfikacja tożsamości jest konieczna w przypadku każdej z aplikacji internetowych oprócz aplikacji Znajdź mój iPhone. Aby skorzystać z aplikacji Znajdź mój iPhone, wystarczy kliknąć w jej ikonę i wpisać identyfikator Apple ID.

Note:   Podczas dwustopniowej weryfikacji w witrynie iCloud.com możesz wybrać opcję Zapamiętaj tę przeglądarkę, co sprawi, że przy następnym logowaniu witryna nie poprosi Cię o zweryfikowanie tożsamości przy użyciu zaufanego urządzenia.

Zaznaczenie pola wyboru Pamiętaj mnie sprawi, że przez kolejne dwa tygodnie nie będzie trzeba logować się przy wchodzeniu na stronę iCloud.com (nie dotyczy to aplikacji Znajdź mój iPhone, która nadal będzie wymagała podania hasła). Użytkownik pozostanie zalogowany w witrynie iCloud.com, nawet jeśli odświeży lub zamknie okno przeglądarki, na którym zalogował się do usługi iCloud albo zamknie przeglądarkę.

Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w części W przypadku problemów z logowaniem się w witrynie iCloud.com.

Przełączanie się między różnymi aplikacjami w witrynie iCloud

Po zalogowaniu się w witrynie iCloud.com i rozpoczęciu korzystania z aplikacji można w prosty sposób przełączyć się na inną aplikację.

  • U góry okna witryny iCloud.com kliknij w nazwę aplikacji, której teraz używasz, a następnie kliknij w inną aplikację.
Podpowiedź wyświetlająca się przy kliknięciu nazwy aplikacji w górnym lewym rogu okna witryny iCloud.com

Jeśli widoczne są tylko aplikacje Pages, Numbers, Keynote oraz Ustawienia, Twoje konto ma dostęp tylko do funkcji internetowych usługi iCloud. Aby uzyskać dostęp do innych funkcji usługi iCloud, skonfiguruj usługę iCloud na swoim urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac.

Wylogowywanie się z witryny iCloud.com

  • Aby wylogować się w używanej obecnie przeglądarce, kliknij w swoje imię i nazwisko w górnej części okna witryny iCloud.com i wybierz opcję Wyloguj się.

Jeśli przy ostatnim logowaniu za pośrednictwem dwustopniowej weryfikacji została wybrana opcja zapamiętania przeglądarki, na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wyłączenie tej opcji i tym samym przywrócenie konieczności dwustopniowego weryfikowania tożsamości przy następnym logowaniu.

Jeśli podczas logowania się w witrynie iCloud.com nie zaznaczyłeś(-aś) pola wyboru Pamiętaj mnie, możesz się także wylogować przez zamknięcie przeglądarki.

Note:   Możesz zalogować się do witryny iCloud.com w wielu przeglądarkach jednocześnie. Wylogowanie się z witryny iCloud.com w jednej przeglądarce nie powoduje wylogowania w pozostałych przeglądarkach.
Ostatnia modyfikacja: 2015-02-27
Był pomocny?
Tak
Nie
60% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu