iCloud: Korzystanie z

Korzystanie z

Informacje przechowywane w usłudze iCloud można wyświetlać i zmieniać, logując się w witrynie iCloud.com z przeglądarki internetowej na komputerze i korzystając z dostępnych tam aplikacji internetowych. Aby uniemożliwić niepowołanym osobom dostęp do prywatnych danych, przed odejściem od komputera można się wylogować.

Logowanie się w witrynie iCloud.com

 1. Przejdź do witryny iCloud.com, a następnie zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Apple ID (używanego w usłudze iCloud).

  Upewnij się, że korzystasz z jednej z przeglądarek internetowych dla komputera Mac lub komputera z systemem Windows zalecanych w artykule Wsparcia Apple Wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud.

  Aby uniknąć konieczności logowania się przy każdej kolejnej wizycie w witrynie iCloud.com, zaznacz opcję „Pamiętaj mnie”. Przez kolejne dwa tygodnie dostęp do witryny iCloud.com nie będzie wymagał logowania (nie dotyczy to aplikacji Znajdź mój iPhone, która nadal będzie wymagała podania hasła). Logowanie do witryny iCloud.com pozostanie aktywne, nawet jeśli odświeżysz lub zamkniesz okno przeglądarki, w którym nastąpiło zalogowanie się do usługi iCloud, albo zamkniesz przeglądarkę.

 2. Jeśli korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego lub dwustopniowej weryfikacji, zastosuj się do instrukcji wyświetlonych na ekranie, aby zweryfikować swoją tożsamość przez wpisanie kodu wysłanego na zaufane urządzenie.

  Weryfikacja tożsamości jest konieczna w przypadku każdej z aplikacji internetowych oprócz aplikacji Znajdź mój iPhone. Aby skorzystać z aplikacji Znajdź mój iPhone, wystarczy kliknąć w jej ikonę i wpisać identyfikator Apple ID.

  Uwaga: Podczas uwierzytelniania dwuskładnikowego w witrynie iCloud.com możesz oznaczyć przeglądarkę jako zaufaną, co sprawi, że przy następnym logowaniu witryna nie poprosi Cię o zweryfikowanie tożsamości.

  Podczas dwustopniowej weryfikacji w witrynie iCloud.com możesz wybrać opcję zapamiętania przeglądarki, co sprawi, że przy następnym logowaniu witryna nie poprosi Cię o zweryfikowanie tożsamości przy użyciu zaufanego urządzenia.

Jeśli kiedykolwiek użyto konta Apple ID do skonfigurowania usługi iCloud na urządzeniach z systemem iOS lub komputerze Mac, można korzystać ze wszystkich aplikacji iCloud.com: Mail, Kontakty, Kalendarz, Notatki, Przypomnienia, Zdjęcia, iCloud Drive, Znajdź mój iPhone, Pages, Numbers i Keynote oraz Ustawienia.

Nawet jeśli usługa iCloud nie została jeszcze skonfigurowana na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac, jest możliwe jest korzystanie z aplikacji Pages, Numbers i Keynote oraz Ustawienia w witrynie iCloud.com.

Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w części W przypadku problemów z logowaniem się w witrynie iCloud.com.

Przełączanie się między różnymi aplikacjami w witrynie iCloud

Po zalogowaniu się w witrynie iCloud.com i rozpoczęciu korzystania z aplikacji można w prosty sposób przełączyć się na inną aplikację.

 • U góry okna witryny iCloud.com kliknij w nazwę aplikacji, której teraz używasz, a następnie kliknij w inną aplikację.

  Po kliknięciu nazwy aktualnej aplikacji w lewym górnym rogu zostaną wyświetlone ikony innych aplikacji, na które możesz się przełączyć.

  Jeśli widoczne są tylko aplikacje Kontakty, Notatki, Pages, Numbers, Keynote oraz Ustawienia, Twoje konto ma dostęp tylko do funkcji internetowych usługi iCloud. Aby zobaczyć inne funkcje usługi iCloud i z nich korzystać, skonfiguruj usługę iCloud na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac.

Wylogowywanie się z witryny iCloud.com

W przypadku zalogowania się w witrynie iCloud.com z poziomu więcej niż jednej przeglądarki można wylogować się z obecnie używanej przeglądarki lub ze wszystkich przeglądarek.

 • Wylogowywanie się w obecnie używanej przeglądarce: kliknij swoje imię i nazwisko w górnej części okna witryny iCloud.com i wybierz opcję Wyloguj się.

  Jeśli przy ostatnim logowaniu za pośrednictwem uwierzytelniania dwupoziomowego została wybrana opcja zaufania przeglądarce, pojawi się okno dialogowe umożliwiające wyłączenie opcji zapamiętania użytkownika. Podczas kolejnego logowania się konieczne będzie zweryfikowanie swojej tożsamości przy użyciu uwierzytelniania dwuskładnikowego.

  Jeśli przy ostatnim logowaniu za pośrednictwem dwustopniowej weryfikacji została wybrana opcja zapamiętania przeglądarki, pojawi się okno dialogowe umożliwiające wyłączenie tej opcji. Podczas kolejnego logowania się konieczne będzie zweryfikowanie swojej tożsamości przy użyciu dwustopniowej weryfikacji.

  Jeśli podczas logowania się w witrynie iCloud.com nie zaznaczyłeś(-aś) pola wyboru Pamiętaj mnie, możesz się także wylogować przez zamknięcie przeglądarki.

 • Wyloguj się ze wszystkich używanych przeglądarek: Otwórz stronę Ustawienia w witrynie iCloud.com, w sekcji Zaawansowane kliknij opcję Wyloguj się ze wszystkich przeglądarek, a następnie kliknij przycisk Wyloguj się.

Ostatnia modyfikacja: 2016-09-29
Był pomocny?
60% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu