iCloud: Säkerhetskopiera iOS-enheten till iCloud

Säkerhetskopiera iOS-enheten till iCloud

iCloud säkerhetskopierar automatiskt informationen på din iOS-enhet dagligen via Wi-Fi när enheten är aktiverad, låst och ansluten till en strömkälla.

Säkerhetskopiera automatiskt

  • Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Säkerhetskopia (eller Inställningar > iCloud > Säkerhetskopia) och aktivera sedan iCloud-säkerhetskopiering.

Säkerhetskopiera manuellt

  • Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Säkerhetskopia (eller Inställningar > iCloud > Säkerhetskopia) och tryck sedan på Säkerhetskopiera nu.

Mer information om meddelanden som kan visas under säkerhetskopiering hittar du i Apple-supportartikeln Om iCloud-säkerhetskopia inte kunde slutföras eller du inte kan återskapa.

Viktigt: Om du inte säkerhetskopierar din iOS-enhet på 180 dagar eller mer, förbehåller sig Apple rätten att radera enhetens iCloud-säkerhetskopior. Mer information finns i Villkor för iCloud.

Published Date: 2017-jun-20
Helpful?
50% of people found this helpful.