iCloud: Säkerhetskopiera iOS-enheter till iCloud

Säkerhetskopiera iOS-enheter till iCloud

iCloud säkerhetskopierar automatiskt informationen på din iOS‑enhet dagligen via Wi‑Fi när enheten är aktiverad, låst och ansluten till en strömkälla.

Säkerhetskopiera automatiskt

  • Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud‑säkerhetskopia (eller Inställningar > iCloud > iCloud‑säkerhetskopia) och aktivera sedan iCloud‑säkerhetskopiering.

Säkerhetskopiera manuellt

  • Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud‑säkerhetskopia (eller Inställningar > iCloud > iCloud‑säkerhetskopia) och tryck sedan på Säkerhetskopiera nu.

Mer information om meddelanden som kan visas under säkerhetskopiering hittar du i Apple‑supportartikeln Om iCloud-säkerhetskopia inte kunde slutföras eller du inte kan återskapa.

Viktigt: Om du inte säkerhetskopierar din iOS‑enhet på 180 dagar eller mer, förbehåller sig Apple rätten att radera enhetens iCloud‑säkerhetskopior. Mer information finns i Villkor för iCloud.

Published Date: 2018-jun-21
Helpful?
46% of people found this helpful.