macOS High Sierra

Postavke tipkovnice pristupačnosti

Upotrijebite prozor Tipkovnica pristupačnosti u Postavkama sustava pristupačnosti za omogućavanje i postavljanje opcija za tipkovnicu pristupačnosti i postavljanje opcija za zadržavanje.

Za otvaranje ovog prozora odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite Pristupačnost, kliknite Tipkovnica i zatim kliknite Tipkovnica pristupačnosti.

Otvori prozor Tipkovnica pristupačnosti

Opcije tipkovnice pristupačnosti

Postavite opcije za uporabu tipkovnice pristupačnosti, tipkovnice na zaslonu koja vam omogućuje tipkanje i interakciju bez uporabe fizičke tipkovnice.

Uključi tipkovnicu pristupačnosti

Prikaz i uporaba tipkovnice pristupačnosti.

Za uporabu Urednika prozora za izradu prilagođenih ploča koje su dostupne na tipkovnici pristupačnosti kliknite na Urednik prozora.

Izblijedi prozor nakon neaktivnosti

Nakon određenog razdoblja neaktivnosti, tipkovnica blijedi za određeni postotak (pri nižem postotku tipkovnica je vidljivija, dok je pri višem postotku manje vidljiva, a pri 100 % je sakrivena). Da bi tipkovnica ponovno bila u potpunosti vidljiva, pomaknite pokazivač preko izblijedjele tipkovnice ili, ako je sakrivena, pomaknite pokazivač.

Ta je opcija korisna ako vam tipkovnica neko vrijeme nije potrebna, primjerice kad gledate film ili kada želite vidjeti dio radne površine koji je ispod tipkovnice.

Reproduciraj zvukove tipki

Postavite tipke (osim tipke Caps) tako da proizvode zvuk prilikom odabira.

Tipke se trebaju unijeti na

Unos se unosi ili se radnja vrši pritiskom ili otpuštanjem miša.

Topli uglovi

Postavite postupak koji se izvodi kada pokazivač držite u kutu zaslona. Kliknite skočni izbornik za ugao, pa odaberite postupak, npr Lijevi klik.

Kada koristite aktivni ugao za prikaz tipkovnice pristupačnosti ili prilagođenog prozora, možete odabrati da se ona pomakne u aktivni ugao ili ostane na trenutnoj lokaciji. Ako ne želite premještanje u aktivni ugao, odznačite “Dopusti prozoru da slijedi pokrenuti aktivni ugao”.

Kada završite postavljanje aktivnih uglova, kliknite na U redu.

Opcije zadržavanja

Postavite opcije za zadržavanje (kada držite pokazivač iznad stavke tijekom postavljenog određenog vremena bez pomicanja). Zadržavanje je korisno kada upotrebljavate tehnologiju praćenja glave i očiju.

Opcije zadržavanja

Postavite opcije zadržavanja koje određuju kada se prikazuju izbornici Postupak zadržavanja, koji se postupak provodi kada se zadržite na stavci i više.

Prikaži postupke zadržavanja u prozorima

Prikažite tipke za postupke zadržavanja pri vrhu tipkovnice pristupačnosti i prilagođenih prozora.

Prikaži postupke zadržavanja u traci s izbornicima

Prikažite izbornik statusa za postupke zadržavanja u traci s izbornicima.

Uvijek zadržavaj u prozorima

Uvijek upotrebljavajte zadržavanje za odabir stavki u tipkovnici pristupačnosti i prilagođenim prozorima, čak i kada je u traci izbornika ili izborniku Opcije odabrana pauza.

Lijevi klik je zadani postupak pri zadržavanju u prozorima.

Zumiranje nakon

Prikažite prozor zumiranja nakon što pokazivač miruje određeno vrijeme. Prozor uvećava područje na kojem se zadržavate i na kojem se nalazi pokazivač.

Veličina prozora zumiranja temelji se na veličini podešenoj za zumiranje slike-u-slici. Za provjeru te postavke odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite Pristupačnost, a zatim kliknite Zumiranje.

Otvaranje prozora Zumiranje

U prozoru kliknite na skočni izbornik Stil zumiranja, odaberite “Slika-u-slici”, kliknite Opcije pa prilagodite veličinu.

Napomena: izbjegavajte promjenu drugih postavki u prozoru Zumiranje, jer bi mogli ometati prozor zumiranja zadržavanja.

Sakrij indikatore vremena zadržavanja

Sakrijte pokazivač zadržavanja i odbrojavanje pri zadržavanju.

Postupak zadržavanja

Odaberite standardni postupak koji će se provoditi kada se zadržavate na stavci — primjerice, desni klik, prikaz Listanja izbornika ili povlačenje i ispuštanje stavke. Možete isto tako odabrati prikaz Izbornika s opcijama koji vam omogućava biranje postupaka za isključivo jednokratno korištenje.

Možete odabrati i postupak iz izbornika statusa zadržavanja, ako se prikazuje u traci s izbornicima.

Automatski povratak na lijevi klik

Nakon što odaberete postupak koji će se provesti, uvijek postavite lijevi klik za sljedeći postupak koji se provodi.

Ta je opcija korisna ako češće koristite lijevi klik na stavkama od drugih postupaka.

Standardno vrijeme zadržavanja

Trajanje zadržavanja na stavci na zaslonu prije nego se izvrši postupak.

Vrijeme zadržavanja prozora

Trajanje zadržavanja na stavci u prozoru prije nego se izvrši postupak lijevog klika.

Tolerancija pokreta zadržavanja

Udaljenost u pikselima možete pomicati dok se zadržavate na stavci. Ako se pomaknete izvan te granice, postupak se ne provodi.