macOS High Sierra

Pohranite svoju radnu površinu i dokumente na iCloud Drive

iCloud Drive omogućava vam sigurnu pohranu raznih vrsta dokumenata u iCloud te im možete pristupiti sa svih vaših računala i iOS uređaja. Ako želite, možete podesiti da se sve datoteke u mapama Radne površine i Dokumenata automatski pohranjuju u iCloud Drive. Na taj način možete spremiti datoteke tamo gdje ih i inače držite, a one onda postaju dostupne na svim vašim računalima i iOS uređajima.

Također možete koristiti iCloud Drive na stranici iCloud.com s internetskog preglednika na Mac ili Windows računalu.

Podesite iCloud Drive

Ako još niste podesili iCloud Drive na ovom Macu, možete to napraviti sada u iCloud postavkama.

 • Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite iCloud, a zatim označite iCloud Drive.

  Otvori iCloud postavke

  Ako već niste prijavljeni na iCloud, morate podesiti iCloud prije nego što možete odabrati značajku iCloud Drivea.

Prvi put kada odaberete značajku iCloud Drivea na bilo kojem vašem uređaju, bit ćete zamoljeni da napravite nadogradnju. Nakon nadogradnje vaši će se dokumenti i podaci trenutno pohranjeni na iCloudu premjestiti u iCloud Drive. Ako se od vas ne zahtijeva nadogradnja, vaš je račun već nadograđen.

Važno: Nakon nadogradnje na iCloud Drive, vaši dokumenti pohranjeni na iCloud Drive dostupni su samo na vašim računalima i iOS uređajima koji ispunjavaju minimalne zahtjeve sustava i imaju uključen iCloud Drive. Vaši dokumenti na iCloud Driveu dostupni su i na stranici iCloud.com.

Možete koristiti iCloud Drive na Mac računalima (OS X v10.10 ili novija verzija), iOS uređajima (iOS 8 ili novija verzija) i Windows računalima s aplikacijom iCloud za sustav Windows (potreban sustav Windows 7 ili kasnija verzija). Vaša računala i uređaji moraju biti prijavljeni na iCloud s istim Apple ID-om.

Ako imate uređaje na kojima je isključen iCloud Drive, dokumenti i podaci na tim uređajima ne ažuriraju se prema dokumentima i podacima na vašim uređajima s uključenim iCloud Driveom.

Pohranite mape s Radne površine i Dokumenata u iCloud Drive

 1. Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite iCloud, a zatim kliknite Opcije pokraj iCloud Drivea.

  Otvori iCloud postavke

  Ako ne vidite Opcije pokraj iCloud Drivea, provjerite je li iCloud Drive uključen.

 2. Označite Mape Radne površine i Dokumenata.

Nakon što označite Mape Radne površine i Dokumenata, vaše će se mape Radne površine i Dokumenata premjestiti na iCloud Drive. Također se pojavljuju u odjeljku iCloud Drive u rubnom stupcu Findera.

Rad s datotekama i mapama u iCloud Driveu

iCloud Drive pojavljuje se u rubnom stupcu Findera gdje ga možete označiti za prikaz njegovog sadržaja. Sadržava automatski izrađene mape za aplikacije koje podržavaju iCloud Drive, kao što su Pregled, TextEdit, Pages, Numbers i Keynote. Također može sadržavati mape koje izradite i datoteke koje spremite ili premjestite u iCloud Drive ili njegove mape.

iCloud Drive također sadrži vaše mape Radne površine i Dokumenata, ako ste označili Mape Radne površine i Dokumenata u iCloud postavkama.

Kada je uključena značajka iCloud Radna površina i Dokumenti, vaše mape i datoteke mogu se prikazivati s indikatorima statusa pokraj naziva mape ili datoteke u prozorima Findera. Za dodatne informacije, pogledajte Prikaz datoteka, mapi i informacija o disku.

 • Stavljanje dokumenata u mape aplikacija: Možete povlačiti dokumente u mape aplikacije u iCloud Driveu i izrađivati mape unutar tih mapa, no svaka mapa aplikacije može sadržavati samo dokumente koje aplikacija može otvoriti. Primjerice, mapa aplikacije Pregled može sadržavati PDF dokumente i razne vrste slikovnih datoteka, no ne i filmsku ili glazbenu datoteku.

 • Preuzimanje stavaka pohranjenih samo na iCloud Driveu: Pritisnite Control i kliknite na stavke koje želite preuzeti (označene ikonom statusa Na iCloudu ), a zatim označite Preuzmi sad.

  Nakon što se stavke prebace na vaš Mac, možete raditi s njima bez internetske veze.

 • Premještanje stavki na Mac računalo i uklanjanje stavki s iCloud Drivea: Povucite datoteke i mape s iCloud Drivea u mapu koja nije u iCloud Driveu, poput Preuzimanja, Filmova, Glazbe i Slika. Stavke se kopiraju na vaš Mac i uklanjaju s iCloud Drivea na svim vašim uređajima podešenima za iCloud. Ako se predomislite, možete povući stavke natrag u iCloud Drive.

  Stavke koje smjestite u vašu mapu Dokumenti ili na vašu radnu površinu pohranjuju se na iCloud Drive, ako ste označili Mape Radne površine i Dokumenata u iCloud postavkama.

Također možete koristiti iCloud Drive kada spremate novi dokument ili otvarate dokument u aplikaciji. Samo kliknite na iCloud Drive u rubnom stupcu dijaloškog okvira Spremi ili Otvori koji se pojavljuje nakon što odaberete Datoteka > Spremi ili Datoteka > Otvori.

Ako je vaša iCloud memorija puna

Ako ne možete premjestiti ili spremiti dokument u iCloud Drive, možda je prostor iCloud memorije pun. Dokument će ostati na Macu i poslat će se u iCloud Drive kad bude dovoljno prostora.

iCloud Drive dijeli vašu iCloud memoriju s iCloud fotoalbumom, sigurnosnim kopijama iOS uređaja, porukama i privicima u aplikaciji iCloud Mail (vaš @icloud.com e-mail račun) i u druge svrhe.

 • Za više prostora možete nadograditi memoriju. Također možete izbrisati stavke koje ne moraju biti pohranjene u iCloud Driveu. Za dodatne informacije, pogledajte Upravljanje iCloud memorijom.