macOS High Sierra

Ako naredba za diktat ne funkcionira kada je fraza ključne riječi za diktiranje omogućena

Općenito kada koristite frazu ključne riječi za diktiranje, ne trebate izgovoriti frazu s naredbom kada je vidljiv prozor povratne informacije.

Svejedno, neke aplikacije koje određuju vlastite naredbe za diktiranje, primjerice Šah, prikazuju prozor povratne informacije čak i kada je potrebna fraza ključne riječi za diktiranje.

Kada koristite Šah, ili ako aplikacija drugog proizvođača ne izvede naredbu diktiranja prema očekivanom kada je fraza diktiranja omogućena, izgovorite frazu s naredbom—primjerice, “Računalo, pješak s e2 na e4”.