macOS High Sierra

Promjena vaše slike ili slike druge osobe

Možete dodati ili promijeniti svoju sliku koja se prikazuje u prozoru za prijavu i raznim aplikacijama na vašem Macu te odabrati slike za korištenje sa svojim prijateljima, obitelji i ostalim kontaktima.

Rubni stupac aplikacije Poruke s prikazom slika osoba pokraj njihovih imena.

Vaša korisnička slika

Promjena slike koja se prikazuje pokraj vašeg imena ili imena nekog drugog korisnika u prozoru za prijavu.

Vaša slika u Porukama

Promijenite sliku koja se pojavljuje pored vaših poruka u popisima prijatelja drugih osoba u Jabber računima. Osobe mogu odabrati drukčiju sliku za vas. Za dodatne informacije pogledajte Promjena vaše slike u Porukama.

Vaša slika u aplikaciji Mail

Mail može prikazivati sliku za vas i osobe koje vam šalju e-mail poruke, ovisno o slikama koje su dostupne. Slike se prikazuju samo vama; one nisu uključene u vaše e-mail poruke. Za dodatne informacije pogledajte Promjena slika korištenih u Mailu.

Slike u Kontaktima

Uključite svoju sliku u vašu karticu kontakta. Također možete koristiti slike osoba u njihovim karticama kontakata (slike se mogu pojaviti u drugim aplikacijama). Vaši kontakti ne vide slike koje odaberete—vidite ih samo vi. Za dodatne informacije, pogledajte Dodavanje ili promjena slika kontakata.