Postavljanje vizualne govorne pošte na iPhone uređaju

Vizualna govorna pošta omogućuje prikaz popisa poruka te odabir onih koje želite preslušati ili izbrisati. Saznajte kako postaviti i prenijeti postojeću govornu poštu. 

Postavljanje vizualne govorne pošte

Ako vaš operater podržava vizualnu govornu poštu, možete je postaviti na sljedeći način:

 1. Otvorite aplikaciju Telefon pa dodirnite karticu Govorna pošta. 
 2. Dodirnite Podesi sada.
 3. Stvorite lozinku za govornu poštu, a zatim dodirnite Gotovo.
 4. Unesite ponovno lozinku da biste je potvrdili, a zatim dodirnite Gotovo. 
 5. Odaberite Vlastito ili Standardno. Ako odaberete Vlastito, snimite novu pozdravnu poruku.
 6. Dodirnite Gotovo da biste spremili pozdrav.


Prijenos postojeće govorne pošte

Da biste prenijeli postojeću govornu poštu, slijedite korake u nastavku:

 1. Otvorite aplikaciju Telefon pa dodirnite karticu Govorna pošta.
 2. Dodirnite Podesi sada.
 3. Unesite lozinku*, a zatim dodirnite Gotovo. 
 4. Snimite prilagođenu pozdravnu poruku ili koristite zadanu, a zatim dodirnite Spremi. 

Ako ste zaboravili lozinku za govornu poštu, nema načina da je na iPhone uređaju resetirate. Morat ćete se obratiti operateru da vam je on resetira. Ako umetnete novu SIM karticu, može se dogoditi da se poruke govorne pošte spremljene na iPhone uređaju izgube.


Pomoć za vizualnu govornu poštu

Ako ne uspijevati postaviti vizualnu govornu poštu, obratite se operateru i provjerite podržava li vaša tarifa tu značajku

Ako vam je potrebna pomoć, učinite sljedeće. Nakon svakog koraka provjerite vizualnu govornu poštu:

 1. Nazovite nekoga radi provjere jeste li povezani s mobilnom mrežom. 
 2. Provjerite jeste li postavili govornu poštu. Radi provjere birajte svoj telefonski broj putem iPhone uređaja.
 3. Nazovite svoj iPhone s drugog telefona te si pokušajte ostaviti poruku u govornoj pošti.
 4. Idite u Postavke > Općenito > Resetiraj te dodirnite Resetiraj mrežne postavke.


Dodatne informacije

Poruke iz vizualne govorne pošte možete i spremiti kao bilješke ili govorne podsjetnike ili ih pak podijeliti putem aplikacije Poruke, Mail ili funkcije AirDrop.

 

Datum objave: