Saznajte koja je verzija sustava macOS instalirana na vašem Mac računalu

Putem stavke O ovom Mac računalu možete vidjeti koji je Mac operacijski sustav instaliran na vašem Mac računalu.

Je li vaš Mac operacijski sustav (macOS) ažuran? Je li to verzija sustava macOS koja je potrebna za proizvod ili značajku koje želite upotrebljavati? Koje su verzije sustava macOS starije (ranije) ili novije (kasnije) od verzije koju upotrebljavate? Da biste odgovorili na ta pitanja, morate znati koju verziju trenutačno upotrebljavate.

Ako vaš macOS nije ažuran, možda ćete ga moći ažurirati na noviju verziju sustava macOS.

Provjerite putem stavke O ovom Mac računalu

U izborniku Apple () u kutu zaslona odaberite stavku O ovom Mac računalu. Vidjet ćete naziv sustava macOS, primjerice, macOS Mojave, a iza toga slijedi broj njegove verzije. Da biste vidjeli broj izdanja, dovoljno je da kliknete broj verzije.

U ovom je primjeru prikazano macOS Mojave version 10.14 build 18A391:


U nastavku su navedeni svi Mac operacijski sustavi, počevši od najnovijeg. Kada se izda nova glavna verzija sustava macOS, ona dobiva novi naziv, kao što je macOS Mojave. A kako ažuriranja za taj macOS postaju dostupna u trgovini App Store ili putem postavki ažuriranja softvera, na ovu se tablicu dodaju dodatni brojevi verzija i izdanja. 

Mojave

Saznajte kako nadograditi na macOS Mojave, najnoviju verziju sustava macOS.

Verzija Izdanje
10.14.3 18D42 ili 18D109
10.14.2 18C54
10.14.1 18B75
10.14 18A391

High Sierra

Verzija Izdanje
10.13.6 17G65
10.13.5 17F77
10.13.4 17E199 ili 17E201
10.13.3 17D47, 17D102, 17D2047 ili 17D2102
10.13.2 17C88, 17C89, 17C205 ili 17C2205
10.13.1 17B48, 17B1002 ili 17B1003
10.13 17A365 ili 17A405

Sierra

Verzija Izdanje
10.12.6 16G29, 16G1036, 16G1114 ili 16G1212
10.12.5 16F73
10.12.4 16E195
10.12.3 16D32
10.12.2 16C67
10.12.1 16B2555 ili 16B2557
10.12 16A323

El Capitan

Verzija Izdanje
10.11.6 15G31, 15G17023, 15G18013 ili 15G19009
10.11.5 15F34
10.11.4 15E65
10.11.3 15D21
10.11.2 15C50
10.11.1 15B42
10.11 15A284

Yosemite

Verzija Izdanje
10.10.5 14F27
10.10.4 14E46
10.10.3
14D136
10.10.2 14C109
10.10.1 14B25
10.10 14A389

Mavericks

Verzija Izdanje
10.9.5 13F34
10.9.4 13E28
10.9.3 13D65
10.9.2 13C64
10.9.1 13B42
10.9 13A603

Mountain Lion

Verzija Izdanje
10.8.5 12F37, 12F45 ili 12F2029
10.8.4 12E55
10.8.3 12D78
10.8.2 12C54, 12C60 ili 12C2034
10.8.1 12B19
10.8 12A269

Starije verzije sustava OS X

  • Lion 10.7
  • Snow Leopard 10.6
  • Leopard 10.5
  • Tiger 10.4
  • Panther 10.3
  • Jaguar 10.2
  • Puma 10.1
  • Cheetah 10.0


Datum objave: