Ažuriranje iOS softvera na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Saznajte kako iOS uređaj ažurirati bežično ili putem servisa iTunes.Ažuriranja za iOS donose nove značajke koje omogućuju da još bolje iskoristite svoj iPhone, iPad i iPod touch. Softver na uređajima redovito ažurirajte da biste mogli koristiti najnovije značajke.

Prije početka

Izradite sigurnosnu kopiju uređaja putem servisa iCloud ili iTunes.

Bežično ažuriranje uređaja

Ako se pojavi poruka da su dostupna ažuriranja, dodirnite Instaliraj sad. Možete učiniti i ovo: 

  1. Uređaj priključite u utičnicu i povežite s internetom putem Wi-Fi veze.
  2. Dodirnite Postavke > Općenito > Ažuriranje softvera.
  3. Dodirnite Preuzmi i instaliraj.Ako primite poruku da privremeno uklonite aplikacije jer iOS treba više prostora za ažuriranje, dodirnite Nastavi ili Odustani. iOS će naknadno ponovno instalirati aplikacije koje je uklonio. Ako dodirnete Odustani, saznajte što sljedeće učiniti.
  4. Da biste odmah ažurirali, dodirnite Instaliraj. Možete i dodirnuti Kasnije te odaberite Instaliraj noćas ili Podsjeti me kasnije.Ako dodirnete Instaliraj noćas, iOS uređaj samo uključite u utičnicu prije nego idete spavati. Uređaj će se preko noći automatski ažurirati.
  5. Ako je potrebno, unesite lozinku.

Ako trebate više prostora za ažuriranje bežičnim putem

Ako za ažuriranje bežičnim putem trebate više prostora, ažurirajte putem iTunes servisa ili sadržaj s uređaja izbrišite ručno. Neovisno o tome koristite li iTunes ili ažurirate bežično, nakon ažuriranja imat ćete istu količinu slobodnog prostora na uređaju.

Neka ažuriranja softvera za iOS nisu dostupna bežično. VPN ili proxy veze mogu spriječiti povezivanje vašeg uređaja sa serverima za ažuriranje iOS sustava.

Ažuriranje uređaja putem servisa iTunes

Ako ažuriranja ne možete ažurirati bežično, ažurirajte putem servisa iTunes. Ako vaše računalo koristi osobni hotspot na iOS uređaju koje ažurirate, računalo povežite s drugom mrežom.

  1. Na računalo instalirajte najnoviju verziju programa iTunes.
  2. Povežite uređaj s računalom.
  3. Otvorite iTunes i odaberite uređaj.
  4. Kliknite Sažetak, a zatim Potraži ažuriranje. 
  5. Kliknite Preuzmi i ažuriraj.

Ako se pojavi poruka o pogrešci na servisu iTunes ili trebate više prostora za ažuriranje

Ako se tijekom ažuriranja uređaja putem servisa iTunes pojave poruke o pogreškama, zatražite pomoć. A ako trebate više prostora za ažuriranja, sadržaj s uređaja izbrišite ručno.

Zadnja izmjena: