macOS High Sierra

Ikkunoiden hallitseminen työpöydällä

Kun avaat ohjelman Finderissa, ikkuna avautuu työpöydälle. Vain yksi ohjelma kerrallaan on aktiivinen. Ohjelman nimi (lihavoituna) ja ohjelman valikot näkyvät valikkorivillä.

Jotkin ohjelmat, kuten Safari tai Mail, sallivat sinun avata useita ikkunoita tai erilaisia ikkunoita samaan aikaan. macOS osaa hallita avoimia ohjelmia ja ikkunoita monilla eri tavoin – voit esimerkiksi yhdistää ohjelman avoimet ikkunat yhdeksi ikkunaksi jossa on välilehtiä.

Esimerkki työpöydästä, jossa on useita ikkunoita auki.

Vinkki: Voit järjestää nopeasti avoimet ikkunat yhdelle tasolle, jotta tarvitsemasi ikkunan löytäminen olisi helpompaa, painamalla Mission Control -näppäintä  (tai käyttämällä Control Stripiä). Siirrä ikkunat takaisin loitontamalla peukaloa ja kolmea sormea erilleen ohjauslevyllä. Siirrä ikkunat takaisin alkuperäisille paikoilleen toistamalla toiminto.

Ikkunoiden kohdistaminen ja yhdistäminen

 • Ikkunan siirtäminen: Vedä otsikkopalkista ikkuna haluamaasi paikkaan.

 • Ikkunoiden kohdistaminen: Vedä ikkuna lähelle toista ikkunaa – kun ikkuna lähestyy toista, se kohdistuu ilman, että se menee toisen päälle. Voit sijoittaa useita ikkunoita toistensa viereen.

  Voit tehdä vierekkäisistä ikkunoista saman kokoisia vetämällä reunaa, jonka koon haluat muuttaa – kun se lähestyy viereisen ikkunan reunoja, se kohdistuu reunan mukaan ja pysähtyy.

  Kaksi ikkunaa, jotka on kohdistettu yhden reunan mukaisesti vetämällä yhden ikkunan reunaa toista kohti, kunnes se on pysähtynyt kohdistuneena viereiseen ikkunaan.
 • Ikkunoiden yhdistäminen: Kun sinulla on useita ikkunoita avoimena ohjelmassa, voit yhdistää ne yhdeksi ikkunaksi, jossa on useita välilehtiä (kunhan ne ovat saman tyyppisiä ikkunoita). Valitse ohjelmassa Ikkuna > Yhdistä kaikki ikkunat.

  Jos haluat, että välilehti on jälleen erillinen ikkuna, valitse välilehti ja valitse Ikkuna > Siirrä välilehti uuteen ikkunaan tai vedä välilehti pois ikkunasta.

Välilehtien käyttäminen ikkunassa

Voit vähentää työpöydän sotkua avaamalla dokumentit useissa ohjelmissa välilehdille erillisten ikkunoiden sijaan.

TeXturi-ikkuna, jossa on kolme välilehteä välilehtipalkissa muotoilupalkin alla. Yksi välilehti näyttää Sulje-painikkeen. Lisää-painike sijaitsee välilehtipalkin oikeassa reunassa.
 • Määritä koska dokumentti aukeaa välilehdelle: Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Dock.

  Avaa Dock-asetukset

  Klikkaa Suosi välilehtiä dokumentteja avattaessa -ponnahdusvalikko ja valitse Aina, Vain koko näytöllä tai Käsin. Oletuksena dokumentit avautuvat välilehdillä vain kun ohjelma on koko näytön tilassa.

 • Välilehden lisääminen: Klikkaa Uusi välilehti -painiketta  välilehtipalkissa tai valitse Arkisto > Uusi välilehti, jos se on valittavissa.

  Joissain ohjelmissa voit lisätä välilehtiä näppäinoikotiellä riippuen siitä, miten välilehti-asetukset on määritetty Dockin asetuksissa. Kun vaihtoehdoksi on asetettu joko Aina tai Vain koko näytöllä, paina komento-N. Kun vaihtoehdoksi on asetettu Käsin, paina optio-komento-N.

 • Välilehtien välillä liikkuminen: Klikkaa välilehteä tai pyyhkäise kahdella sormella vasemmalle tai oikealle välilehtipalkissa. Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle välilehdelle myös painamalla ctrl-sarkain tai ctrl-vaihto-sarkain.

 • Näytä kaikki välilehdet: Valitse Näytä > Näytä kaikki välilehdet. Klikkaa välilehtien yleiskatsauksessa välilehteä, johon haluat siirtyä. Palaa nykyiseen välilehteen valitsemalla Näytä > Poistu välilehtien yleiskatsauksesta.

 • Järjestä välilehdet uudelleen: Vedä välilehteä vasemmalle tai oikealle.

 • Välilehden sulkeminen: Siirrä osoitin välilehden kohdalle ja klikkaa Sulje-painiketta .

 • Sulje kaikki välilehdet nykyistä lukuun ottamatta: Optio-klikkaa sulkupainiketta  välilehdellä, jolla olet.

 • Näytä välilehtipalkki ikkunassa, jossa ei ole välilehtiä: Valitse ohjelmassa Näytä > Näytä välilehtipalkki, jos sellainen on käytettävissä.

Vinkki: Kun Dockin asetuksissa välilehtiasetus on Aina tai Vain koko näytön tilassa, nopea tapa avata uusi ikkuna on painaa optio-komento-N.

Ikkunoiden koon muuttaminen ja pienentäminen

 • Ikkunan koon muuttaminen manuaalisesti Vedä ikkunan reunoista (ylä-, ala-, oikea tai vasen reuna). Tai kaksoisklikkaa reunaa, jotta sen puoleinen ikkunan sivu laajenee.

 • Ikkunan maksimoiminen: Paina ja pidä optio-näppäintä painettuna, kun klikkaat ohjelmaikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa vihreää maksimointipainiketta . Jos haluat palata aiempaan ikkunakokoon, optio-klikkaa painiketta uudelleen.

  Voit maksimoida ikkunan myös kaksoisklikkaamalla ohjelman otsikkopalkkia (kunhan kyseinen asetus on asetettu zoomaamaan Dock-asetuksissa).

 • Ikkunan pienentäminen: Klikkaa ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa keltaista minimointipainiketta tai paina komento-M.

  Voit asettaa Dock-asetuksissa ikkunan minimoitumaan, kun sen otsikkopalkkia kaksoisklikataan.

Joitain ikkunoita ei voi siirtää tai niiden kokoa muuttaa.

Nopea vaihtaminen ohjelmaikkunoiden välillä

Kun useita ohjelmia ja ikkunoita on auki, haluamasi ohjelman löytäminen voi olla hankalaa. Siirry ohjelmien välillä käyttämällä näitä oikoteitä.

 • Nopea vaihtaminen edelliseen ohjelmaan: Paina komento-sarkain.

 • Kaikkien auki olevien ohjelmien selaaminen: Paina ja pidä painettuna komentonäppäintä, paina sarkainta, paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä kunnes löydät haluamasi ohjelman ja vapauta sitten komentonäppäin.

  Jos muutat mieltäsi kun selaat ohjelmia läpi etkä haluakaan vaihtaa ohjelmaa, paina esc-näppäintä tai pistettä ja vapauta komentonäppäin.

Ikkunan sulkeminen

 • Klikkaa ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa punaista sulkemispainiketta tai paina komento-W.

  Jos ohjelmalla, kuten Safari tai Mail, voi olla useita ikkunoita avoimena, ikkunan sulkeminen ei sulje tai lopeta ohjelmaa. Kun haluat lopettaa nämä ohjelmat, klikkaa ohjelman nimeä valikkorivillä ja valitse Lopeta [Ohjelma]. Jos haluat lisätietoja, katso: Ohjelmien lopettaminen.

Voit piilottaa tai lopettaa aktiivisen ohjelman painamalla komento-H tai komento-Q.

Voit käyttää monia ohjelmia, kuten Kalenteria ja Mailia, koko näytön tilassa tai avata toisen ohjelman ja käyttää molempia ohjelmia jaetussa näkymässä. Jos haluat lisätietoja, katso: Käytä ohjelmia koko näytöllä tai Split View'ssa.