Υποστήριξη iCloud

Βρείτε τους φίλους σας, τη συσκευή σας ή τα αρχεία σας

Θα είστε πάντα σε επαφή, οργανωμένοι και στην ώρα σας

Υπομνήσεις

Με την εφαρμογή Υπομνήσεις, μπορείτε να δημιουργείτε υπομνήσεις με υποεργασίες και συνημμένα, καθώς και να ορίζετε ειδοποιήσεις βάσει χρόνου και τοποθεσίας. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν ανταλλάσσετε μηνύματα με κάποιον.

Κλείδωμα ενεργοποίησης

Έλεγχος κατάστασης συστήματος