Υποβάθμιση ή ακύρωση του προγράμματος iCloud+

Αν έχετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης iCloud από όσο χρειάζεστε, μπορείτε να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+.

Πριν υποβαθμίσετε ή ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+, κάντε πρώτα λήψη ή αφαιρέστε περιεχόμενο που υπερβαίνει το νέο μέγεθος χώρου αποθήκευσης. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χάσετε πληροφορίες, μάθετε πώς να αντιγράφετε τις πληροφορίες που αποθηκεύετε στο iCloud.


Πώς να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμά iCloud σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε το όνομά σας.
 3. Πατήστε την επιλογή «iCloud».
 4. Πατήστε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης».
  Στο iPhone σας, πατήστε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης» για να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+
 5. Πατήστε «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης».
  Πατήστε «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης» για να δείτε τις επιλογές αποθήκευσης του iCloud+ στο iPhone
 6. Πατήστε «Επιλογές υποβάθμισης» και καταχωρίστε το συνθηματικό του Apple ID σας.
  Πατήστε «Επιλογές υποβάθμισης» για να ακυρώσετε ή να υποβαθμίσετε το πρόγραμμα iCloud+ στο iPhone
 7. Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα:
  • Για να υποβαθμίσετε το πρόγραμμά σας, επιλέξτε ένα νέο μέγεθος χώρου αποθήκευσης.
  • Για να ακυρώσετε το iCloud+, επιλέξτε το δωρεάν πρόγραμμα 5 GB.
 8. Πατήστε «Τέλος». Αν δεν μπορείτε να πατήσετε «Τέλος», βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε για το πρόγραμμα iCloud+. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τα παρακάτω βήματα σε μια διαφορετική συσκευή. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν υποβαθμίσετε ή ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+, η αλλαγή τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της περιόδου χρέωσης της τρέχουσας συνδρομής σας.1


Πώς να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμά iCloud+ σε Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στο «Apple ID». Αν χρησιμοποιείτε το macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στο «Apple ID».  
 3. Κάντε κλικ στο «iCloud».
 4. Κάντε κλικ στη «Διαχείριση».
  Διαχείριση του χώρου αποθήκευσης iCloud σε Mac
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης».
  Κάντε κλικ στο στοιχείο «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης», για να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα αποθήκευσης iCloud+ σε Mac
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογές υποβάθμισης».
  Κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογές υποβάθμισης», για να ακυρώσετε ή να υποβαθμίσετε το πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης σας σε Mac
 7. Καταχωρίστε το συνθηματικό του Apple ID σας και κάντε κλικ στο στοιχείο «Διαχείριση».
 8. Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα:
  • Για να υποβαθμίσετε το πρόγραμμά σας, επιλέξτε ένα νέο μέγεθος χώρου αποθήκευσης.
  • Για να ακυρώσετε το iCloud+, επιλέξτε το δωρεάν πρόγραμμα 5 GB.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος». Αν δεν μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή «Τέλος», βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε για το πρόγραμμα iCloud+. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τα παρακάτω βήματα σε μια διαφορετική συσκευή. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν υποβαθμίσετε ή ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+, η αλλαγή τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της περιόδου χρέωσης της τρέχουσας συνδρομής σας.1


Πώς να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμά iCloud+ σε Windows PC

 1. Ανοίξτε το iCloud για Windows.
  Στο PC σας, δείτε τον χώρο αποθήκευσης iCloud και διαχειριστείτε το πρόγραμμα αποθήκευσής σας
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Χώρος αποθήκευσης».
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης».
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογές υποβάθμισης».
 5. Καταχωρίστε το συνθηματικό του Apple ID σας και κάντε κλικ στο στοιχείο «Διαχείριση».
 6. Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα:
  • Για να υποβαθμίσετε το πρόγραμμά σας, επιλέξτε ένα νέο μέγεθος χώρου αποθήκευσης.
  • Για να ακυρώσετε το iCloud+, επιλέξτε το δωρεάν πρόγραμμα 5 GB.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος». Αν δεν μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή «Τέλος», βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε για το πρόγραμμα iCloud+. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τα παρακάτω βήματα σε μια διαφορετική συσκευή. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν υποβαθμίσετε ή ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+, η αλλαγή τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της περιόδου χρέωσης της τρέχουσας συνδρομής σας.1


Τι συμβαίνει όταν υποβαθμίσετε ή ακυρώσετε το iCloud+

 • Αν ο χώρος αποθήκευσης iCloud υπερβαίνει τη χωρητικότητα του νέου σας προγράμματος χώρου αποθήκευσης, το iCloud δεν θα συγχρονίζει ούτε θα ενημερώνει τις πληροφορίες σας. Το iCloud θα κάνει ξανά ενημέρωση όταν αυξήσετε τη χωρητικότητα του χώρου αποθήκευσης ή διαγράψετε πληροφορίες για να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο. 
 • Εάν πραγματοποιήσετε υποβάθμιση στο δωρεάν πρόγραμμα iCloud, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στις δυνατότητες του iCloud+, όπως είναι η Απόκρυψη email, η Ιδιωτική μεταγωγή και η υποστήριξη για Ασφαλές βίντεο HomeKit.2
 • Αν πληρώνετε συνδρομή για Apple One και για πρόγραμμα iCloud+, μπορείτε να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+ και να χρησιμοποιήσετε απλώς το πρόγραμμα iCloud+ που περιλαμβάνεται στο Apple One.

1. Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, διατίθεται η δυνατότητα μερικής επιστροφής χρημάτων. Αν αλλάξατε πρόσφατα το πρόγραμμα iCloud+, επικοινωνήστε με την Apple εντός 14 ημερών για επιστροφή χρημάτων. Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων.

2. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: