Διαμόρφωση του iCloud Drive

Τα αρχεία και οι φάκελοι που αποθηκεύετε στο iCloud Drive διατηρούνται ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές σας και μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά από το iPhone, το iPad, το iPod touch, το Mac ή το PC σας, καθώς και από το iCloud.com.

Πριν ξεκινήσετε

 1. Ενημερώστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS και το Mac στην πιο πρόσφατη έκδοση του macOS.
 2. Διαμορφώστε το iCloud σε όλες τις συσκευές σας.
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud με το ίδιο Apple ID σε όλες τις συσκευές σας.
 4. Αν έχετε PC με Windows, ενημερώστε το στα Windows 7 ή νεότερη έκδοση και πραγματοποιήστε λήψη του iCloud για Windows.

Αν έχετε μια συσκευή που δεν μπορεί να ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του macOS, δείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για τη χρήση του iCloud Drive.


Έναρξη

Διαμορφώστε το iCloud Drive σε κάθε συσκευή από την οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας, καθώς και να τα επεξεργάζεστε.

Σε iPhone, iPad και iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας].
 2. Πατήστε την επιλογή «iCloud».
 3. Ενεργοποιήστε το iCloud Drive.
  Οθόνη iPhone όπου εμφανίζεται το iCloud Drive ενεργοποιημένο.

Μπορείτε να βρείτε τα αρχεία του iCloud Drive στην εφαρμογή Αρχεία

Σε Mac

 1. Μεταβείτε στο μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο «Apple ID». Αν χρησιμοποιείτε macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στο Apple ID. 
 2. Επιλέξτε το iCloud.
 3. Συνδεθείτε με το Apple ID σας, αν χρειάζεται.
 4. Επιλέξτε «iCloud Drive».
  Στιγμιότυπο οθόνης των Προτιμήσεων συστήματος με επιλεγμένο το iCloud Drive.

Για να προσθέσετε αρχεία από το Γραφείο εργασίας Mac και τον φάκελο «Έγγραφα» στο iCloud Drive, ενεργοποιήστε την επιλογή «Γραφείο εργασίας και Έγγραφα»

 • Στη συνέχεια, θα βρείτε τον φάκελο «Γραφείο εργασίας και Έγγραφα» στην ενότητα του iCloud στην πλαϊνή στήλη του Finder. 
 • Αν προσθέσετε δεύτερο Γραφείο εργασίας Mac, μπορείτε να βρείτε τα αρχεία στους φακέλους «Γραφείο εργασίας» και «Έγγραφα» στο iCloud Drive, σε έναν φάκελο που έχει το ίδιο όνομα με το δεύτερο Mac. Τα αρχεία από το δεύτερο Mac δεν θα συγχωνευτούν αυτόματα με τα αρχεία στο πρώτο Mac.

Αν χρησιμοποιείτε ήδη μια δυνατότητα από έναν άλλο πάροχο υπηρεσιών cloud η οποία συγχρονίζει ή διαχειρίζεται τους φακέλους «Γραφείο εργασίας» και «Έγγραφα», θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Γραφείο εργασίας και Έγγραφα». Για την επιλογή «Γραφείο εργασίας και Έγγραφα» απαιτείται macOS Sierra ή νεότερη έκδοση. 

Στο iCloud.com

 1. Συνδεθείτε στο iCloud.com.
 2. Επιλέξτε Pages, Numbers ή Keynote. 
 3. Αν σας ζητηθεί να κάνετε αναβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή «Αναβάθμιση στο iCloud Drive». 

Σε PC με Windows

Αφού διαμορφώσετε το iCloud Drive στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Mac σας και κατεβάσετε το iCloud για Windows από το Microsoft Store, μπορείτε να το διαμορφώσετε στο PC με Windows.

 1. Μεταβείτε στην Έναρξη, ανοίξτε τις Εφαρμογές ή τα Προγράμματα και ανοίξτε το iCloud για Windows.
 2. Εισαγάγετε το Apple ID σας για να συνδεθείτε στο iCloud.
 3. Επιλέξτε «iCloud Drive» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Εφαρμογή».
  Στιγμιότυπο οθόνης του iCloud για Windows με επιλεγμένο το iCloud Drive.

Τι γίνεται μετά

Αφού διαμορφώσετε το iCloud Drive, τα έγγραφα που έχετε ήδη αποθηκεύσει στο iCloud μετακινούνται αυτόματα στο iCloud Drive. Το iPhone, το iPad και το iPod touch διατηρούν τα αρχεία σας στην εφαρμογή Αρχεία, καθώς και στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote. Αν δεν εμφανίζονται τα αρχεία σας σε αυτές τις εφαρμογές, ενδέχεται να βρίσκονται σε κάποια συσκευή που δεν είναι ενεργοποιημένο το iCloud Drive.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του iCloud Drive.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: